Skip to main content

Την έντονη αντίθεσή της για το σχέδιο νόμου που τέθηκε σε διαβούλευση εξέφρασε για ακόμη μία φορά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ) σε επιστολή της με θέμα: «Προτάσεις της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ επί του σχεδίου νόμου με τίτλο «Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις».

Όπως επισημαίνει η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, δεν ελήφθη καθόλου υπόψη το αίτημα της Ομοσπονδίας που είχε γνωστοποιηθεί στο υπουργείο με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 469/09.06.2022 επιστολή με τίτλο: «Αίτημα της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ για διόρθωση του σχεδίου νόμου «Ζητήματα σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών, ρυθμίσεις στρατολογικής και οικονομικής φύσεως και λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας».

Με βάση λοιπόν το σχέδιο νόμου που έχει τεθεί σε διαβούλευση μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου 2022, επανέρχονται αναχρονιστικές διατάξεις, οι οποίες, όπως φαίνεται, λειτουργούν «τιμωρητικά» στα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που εμφανίζουν μία σοβαρή χρόνια πάθηση, όπως είναι και ο Σακχαρώδης Διαβήτης!

Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 23 με θέμα: «Λήξη πρώτης μακράς αναρρωτικής άδειας – Τροποποίηση του άρθρου 24 ν. δ. 1400/1973» αναφέρεται στην παράγραφο 8 ότι: «Αν η Επιτροπή αποφανθεί ότι το νόσημα του αξιωματικού είναι ανίατο, ο αξιωματικός είναι σωματικώς ανίκανος – αποστρατευτέος και τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία». Επιπλέον, στο άρθρο 24 με θέμα: «Λήξη δεύτερης ή τρίτης μακράς αναρρωτικής άδειας – Τροποποίηση άρθρου 25 ν.δ. 1400/1973», στην παράγραφο 2 αναφέρεται ρητά ότι: «αναλόγως της γνωμάτευσης της Επιτροπής εφαρμόζονται οι παρ. 2, 6, 7 και 8 του άρθρου 24».

Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη λοιπόν, αν ο αξιωματικός κατά τη διάρκεια της θητείας του εμφανίσει Σακχαρώδη Διαβήτη, ο οποίος αποτελεί ένα ανίατο νόσημα, τότε κρίνεται ανίκανος και αποστρατεύεται!

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ αναρωτιέται στην επιστολή της για ποιον λόγο δε διατηρήθηκε η τροποποίηση που είχε επέλθει στο άρθρο 2 του νόμου 4609/2019, σύμφωνα με το οποίο η παράγραφος 6 του άρθρου 24 τροποποιήθηκε ως εξής:

«6. Αν η Επιτροπή αποφανθεί ότι το νόσημα του αξιωματικού είναι ανίατο ή ότι το τραύμα του ιάθηκε μεν αλλά η φύση του τον καθιστά σωματικά ανίκανο για τη στρατιωτική υπηρεσία, ο αξιωματικός, εφόσον επιθυμεί την υπαγωγή του στις καταστάσεις των άρθρων 14 έως 16, υποβάλλει μέσα σε δέκα (10) ημέρες σχετική αίτηση.

Το Ανώτατο κατά κλάδο Συμβούλιο:

α. Αποδέχεται την αίτηση, υπάγει τον αξιωματικό σε μία από τις καταστάσεις αυτές, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση προϋποθέσεις και διαδικασίες, εξαιρουμένης της εκ νέου παραπομπής του ενώπιον της Επιτροπής και τον τοποθετεί σε θέση, αναλόγως του βαθμού και της ειδικότητάς του,

β. αν η προθεσμία υποβολής της αίτησης παρήλθε άπρακτη, αποφασίζει την αποστρατεία του αξιωματικού.».

2. Οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 24 καταργούνται».

Ποιος είναι ο λόγος που επανήλθε αυτολεξεί μία ήδη καταργημένη, από το 2019, αναχρονιστική διάταξη του 1973, η οποία ουσιαστικά, όπως προαναφέρθηκε, «τιμωρεί» όσα Στελέχη εμφανίσουν Σακχαρώδη Διαβήτη χωρίς να τους δίνεται η δυνατότητα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους από άλλη θέση, όπως είναι η υπηρεσία εδάφους, η υπηρεσία γραφείου ή η ελαφριά υπηρεσία, αλλά τους οδηγεί χωρίς δεύτερη σκέψη σε αποστράτευση και επομένως στην ανεργία;

Οι αρμόδιοι για την τροποποίηση της νομοθεσίας έχουν λάβει υπόψη τους ότι από το ν. δ. 1400/1973 έως τις 15-12-2022 που αναρτήθηκε το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τίτλο: «Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις», υπάρχει και ο νόμος 4609/2019;

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ δηλώνει την κάθετη αντίθεσή της στην επαναφορά σε ισχύ αναχρονιστικών διατάξεων που αντιβαίνουν στο Ελληνικό Σύνταγμα και στη Διεθνή Σύμβαση των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία και απαιτεί την κατάργηση των συγκεκριμένων τροποποιήσεων και τη συνέχιση της ισχύος των σχετικών διατάξεων του νόμου 4609/2019.

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ ζητά από τον αρμόδιο υπουργό να κάνει αποδεκτό το δίκαιο αίτημα της Ομοσπονδίας και να προβεί στην τροποποίηση του ανωτέρω σχεδίου νόμου πριν καν αυτό τεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.

Η ανωτέρω πρόταση και το αίτημα της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ έχει ήδη υποβληθεί και στην πλατφόρμα του Opengov.gr.

Μετάβαση στο περιεχόμενο