Skip to main content

Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ), από την ίδρυσή της τον Μάιο του 1997 μέχρι και σήμερα, αγωνίζεται για την ενημέρωση και εκπαίδευση των πασχόντων από Σακχαρώδη Διαβήτη και των οικογενειών τους με στόχο την αντιμετώπιση της σοβαρής αυτής χρόνιας πάθησης και την αποφυγή των επώδυνων επιπλοκών της, αλλά και την ευαισθητοποίηση και αφύπνιση του γενικού πληθυσμού για τη μάστιγα του σύγχρονου κόσμου, όπως έχει χαρακτηρίσει τον Σακχαρώδη Διαβήτη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Βάσει των καταστατικών της στόχων και σκοπών, η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ δύναται να παρέχει, μεταξύ άλλων, εκπαίδευση για την αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη και των επιπλοκών του, όπως επίσης και έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση προς τους πάσχοντες και τις οικογένειές τους σχετικά με τη θεραπεία και τις νέες εξελίξεις στον τομέα του Σακχαρώδη Διαβήτη, ενώ παράλληλα προωθεί την έρευνα, πρόληψη και υποστήριξη της χρόνιας πάθησης του Σακχαρώδη Διαβήτη. Καταστατική της δυνατότητα είναι η διεκδίκηση και υλοποίηση δράσεων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και/ή ευρωπαϊκούς φορείς, για την επίτευξη των καταστατικών της στόχων και σκοπών.

Χρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ

Περιγραφή

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης είναι μια μεταβολική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα γλυκόζης στο αίμα, καθώς το σώμα δεν μπορεί να παράγει ινσουλίνη, δεν μπορεί να παράγει αρκετή ινσουλίνη ή δεν ανταποκρίνεται στην παραγόμενη ινσουλίνη. Σύμφωνα με τη Διεθνή Ομοσπονδία για τον Σακχαρώδη Διαβήτη (International Diabetes Federation – IDF), για το έτος 2017, 425 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως έπασχαν από Σακχαρώδη Διαβήτη. Ο αριθμός αυτός, αν δε ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, αναμένεται να έχει μία αύξηση του 48%, αγγίζοντας τα 629 εκατομμύρια το 2045. Την ίδια ώρα, 325 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν μειωμένη ανοχή στη γλυκόζη και θεωρούνται υψηλού κινδύνου για εμφάνιση Σακχαρώδη Διαβήτη. Παγκοσμίως, υπολογίζεται ότι 4.000.000 θάνατοι κάθε χρόνο οφείλονται στον Σακχαρώδη Διαβήτη και τις επιπλοκές του. Στη χώρα μας, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ), τα οποία ζήτησε και έλαβε η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, οι πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη το 2020 ξεπερνούν το 1.050.000.

Τα επιδημιολογικά δεδομένα, δυστυχώς, δείχνουν ότι μεγάλος αριθμός ασθενών δε λαμβάνουν την κατάλληλη φροντίδα ή εκπαίδευση που απαιτείται για την ανάπτυξη ικανοτήτων αυτοδιαχείρισης της χρόνιας πάθησής τους, οι οποίες διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη διαχείριση της πάθησης. Είναι πολύ σημαντικό για τους πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη να γνωρίζουν τη φύση της νόσου, τη θεραπεία που ακολουθούν, καθώς και τις εναλλακτικές θεραπείες, τους παράγοντες κινδύνου και τις επιπλοκές της νόσου. Η παρούσα υγειονομική κρίση της COVID -19 οξύνει τις συνέπειες της νόσου και απαιτεί άμεση και κατάλληλη επιστημονική ενημέρωση και καθοδήγηση στην έγκυρη και τεκμηριωμένη ιατρική πληροφορία.

Σκοπός της Πράξης είναι η ανάπτυξη ενός προτύπου μοντέλου ποιότητας στην αγωγή υγείας για την αυτοφροντίδα/ μακροχρόνια φροντίδα ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη με απώτερο στόχο τη σωστή θεραπευτική αντιμετώπιση και πρόληψη των επιπλοκών με έμφαση στην υποστήριξή τους στην ουσιαστική επιμήκυνση των ποιοτικών ετών της ζωής αλλά και την ενδυνάμωση στο κρίσιμο γι’ αυτούς περιβάλλον της παρούσας υγειονομικής κρίσης της πανδημίας COVID-19. Ουσιαστικά, μέσω της Πράξης θα αναπτυχθεί/ οικοδομηθεί ένα είδος «Σχολείου για τον Σακχαρώδη Διαβήτη», μέσω του οποίου θα ενισχυθούν οι ικανότητες των συμμετεχόντων: πασχόντων από Σακχαρώδη Διαβήτη ή/και φροντιστών αυτών.

Δρασεις

Η εκπαίδευση για την αυτοδιαχείριση του Σακχαρώδη Διαβήτη από τον ίδιο τον πάσχοντα ή από τον φροντιστή του έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία κατά την τελευταία δεκαετία, καθώς η ευαισθητοποίηση και η βελτίωση των κινήτρων για αυτοεξυπηρέτηση όχι μόνο βελτιώνει τη φροντίδα και μειώνει την εξάπλωση των επιπλοκών, αλλά επίσης αρχικά έμμεσα και μετέπειτα άμεσα, μειώνει το συνολικό οικονομικό κόστος του Διαβήτη. Αυτό απαιτεί την εισαγωγή ενός έργου εκπαιδευτικής παρέμβασης που συνδέει τη θεωρία με την πρακτική μέσω μιας επικοινωνιακής εκπαιδευτικής στρατηγικής που τροποποιεί τη συμπεριφορά και θα επιτευχθεί:

  • μέσω σεμιναρίων για την ενημέρωση και εκπαίδευση των πασχόντων και/ή των φροντιστών τους,
  • μέσω ημερίδων ευαισθητοποίησης και επαγρύπνησης του τοπικού πληθυσμού και της επιστημονικής κοινότητας για τη διασύνδεση και προώθηση του προτύπου μοντέλου στην τοπική κοινωνία
  • και μέσω της δημιουργίας οδηγού αυτοφροντίδας και συμβουλευτικής ενδυνάμωσης ασθενών με Διαβήτη και οδηγού επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης φροντιστών των ασθενών με Διαβήτη
  • μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας ενημέρωσης και εκπαίδευσης των πασχόντων και/ή των φροντιστών τους

Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η ενίσχυση της αυτοφροντίδας του ασθενή με την καλλιέργεια δεξιοτήτων ανεξαρτησίας και τη βελτίωση των ικανοτήτων αυτοδιαχείρισης της κατάστασής του.

Στο πλαίσιο της Πράξης, ουσιαστικά πρόκειται να λάβει χώρα ένα είδος «Σχολείου για τον Σακχαρώδη Διαβήτη», μέσω του οποίου θα ενισχυθούν οι ικανότητες των συμμετεχόντων: πασχόντων από Σακχαρώδη Διαβήτη και/ή φροντιστών αυτών. Τα οφέλη της εκπαίδευσης θα περιλαμβάνουν προσωπική συμμετοχή στη διασφάλιση της σωστής χρήσης συσκευών παρακολούθησης της υγείας στο σπίτι, στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης, στην αυτοδιαχείριση και στον εντοπισμό φραγμών θεραπείας στο σπίτι που ενδέχεται να μη διακρίνονται εύκολα σε έναν επαγγελματία υγείας.

Ανακοινώσεις

Πληροφορίες έργου

Όνομα πράξης:
Ανάπτυξη Προτύπου Μοντέλου Ποιότητας στην Αγωγή Υγείας, Αυτοφροντίδα-Μακροχρόνια Φροντίδα Ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη

Φορέας χρηματοδότησης:
Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014-2020» συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Κωδικός πράξης/MIS (ΟΠΣ):
5171237

Ημερομηνία έναρξης πράξης:
01/10/2022

Ημερομηνία λήξης πράξης:
31/10/2023

Διαχειριστής πράξης:
Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ)

Ιστοσελίδα πράξης:
Coming soon

Επικοινωνία:
[email protected], [email protected]

Περιγραφή

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης είναι μια μεταβολική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα γλυκόζης στο αίμα, καθώς το σώμα δεν μπορεί να παράγει ινσουλίνη, δεν μπορεί να παράγει αρκετή ινσουλίνη ή δεν ανταποκρίνεται στην παραγόμενη ινσουλίνη. Σύμφωνα με τη Διεθνή Ομοσπονδία για τον Σακχαρώδη Διαβήτη (International Diabetes Federation – IDF), για το έτος 2017, 425 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως έπασχαν από Σακχαρώδη Διαβήτη. Ο αριθμός αυτός, αν δε ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, αναμένεται να έχει μία αύξηση του 48%, αγγίζοντας τα 629 εκατομμύρια το 2045. Την ίδια ώρα, 325 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν μειωμένη ανοχή στη γλυκόζη και θεωρούνται υψηλού κινδύνου για εμφάνιση Σακχαρώδη Διαβήτη. Παγκοσμίως, υπολογίζεται ότι 4.000.000 θάνατοι κάθε χρόνο οφείλονται στον Σακχαρώδη Διαβήτη και τις επιπλοκές του. Στη χώρα μας, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ), τα οποία ζήτησε και έλαβε η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, οι πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη το 2020 ξεπερνούν το 1.050.000.

Τα επιδημιολογικά δεδομένα, δυστυχώς, δείχνουν ότι μεγάλος αριθμός ασθενών δε λαμβάνουν την κατάλληλη φροντίδα ή εκπαίδευση που απαιτείται για την ανάπτυξη ικανοτήτων αυτοδιαχείρισης της χρόνιας πάθησής τους, οι οποίες διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη διαχείριση της πάθησης. Είναι πολύ σημαντικό για τους πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη να γνωρίζουν τη φύση της νόσου, τη θεραπεία που ακολουθούν, καθώς και τις εναλλακτικές θεραπείες, τους παράγοντες κινδύνου και τις επιπλοκές της νόσου. Η παρούσα υγειονομική κρίση της COVID -19 οξύνει τις συνέπειες της νόσου και απαιτεί άμεση και κατάλληλη επιστημονική ενημέρωση και καθοδήγηση στην έγκυρη και τεκμηριωμένη ιατρική πληροφορία.

Σκοπός της Πράξης είναι η ανάπτυξη ενός προτύπου μοντέλου ποιότητας στην αγωγή υγείας για την αυτοφροντίδα/ μακροχρόνια φροντίδα ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη με απώτερο στόχο τη σωστή θεραπευτική αντιμετώπιση και πρόληψη των επιπλοκών με έμφαση στην υποστήριξή τους στην ουσιαστική επιμήκυνση των ποιοτικών ετών της ζωής αλλά και την ενδυνάμωση στο κρίσιμο γι’ αυτούς περιβάλλον της παρούσας υγειονομικής κρίσης της πανδημίας COVID-19. Ουσιαστικά, μέσω της Πράξης θα αναπτυχθεί/ οικοδομηθεί ένα είδος «Σχολείου για τον Σακχαρώδη Διαβήτη», μέσω του οποίου θα ενισχυθούν οι ικανότητες των συμμετεχόντων: πασχόντων από Σακχαρώδη Διαβήτη ή/και φροντιστών αυτών.

Δρασεις

Η εκπαίδευση για την αυτοδιαχείριση του Σακχαρώδη Διαβήτη από τον ίδιο τον πάσχοντα ή από τον φροντιστή του έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία κατά την τελευταία δεκαετία, καθώς η ευαισθητοποίηση και η βελτίωση των κινήτρων για αυτοεξυπηρέτηση όχι μόνο βελτιώνει τη φροντίδα και μειώνει την εξάπλωση των επιπλοκών, αλλά επίσης αρχικά έμμεσα και μετέπειτα άμεσα, μειώνει το συνολικό οικονομικό κόστος του Διαβήτη. Αυτό απαιτεί την εισαγωγή ενός έργου εκπαιδευτικής παρέμβασης που συνδέει τη θεωρία με την πρακτική μέσω μιας επικοινωνιακής εκπαιδευτικής στρατηγικής που τροποποιεί τη συμπεριφορά και θα επιτευχθεί:

  • μέσω σεμιναρίων για την ενημέρωση και εκπαίδευση των πασχόντων και/ή των φροντιστών τους,
  • μέσω ημερίδων ευαισθητοποίησης και επαγρύπνησης του τοπικού πληθυσμού και της επιστημονικής κοινότητας για τη διασύνδεση και προώθηση του προτύπου μοντέλου στην τοπική κοινωνία
  • και μέσω της δημιουργίας οδηγού αυτοφροντίδας και συμβουλευτικής ενδυνάμωσης ασθενών με Διαβήτη και οδηγού επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης φροντιστών των ασθενών με Διαβήτη
  • μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας ενημέρωσης και εκπαίδευσης των πασχόντων και/ή των φροντιστών τους

Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η ενίσχυση της αυτοφροντίδας του ασθενή με την καλλιέργεια δεξιοτήτων ανεξαρτησίας και τη βελτίωση των ικανοτήτων αυτοδιαχείρισης της κατάστασής του.

Στο πλαίσιο της Πράξης, ουσιαστικά πρόκειται να λάβει χώρα ένα είδος «Σχολείου για τον Σακχαρώδη Διαβήτη», μέσω του οποίου θα ενισχυθούν οι ικανότητες των συμμετεχόντων: πασχόντων από Σακχαρώδη Διαβήτη και/ή φροντιστών αυτών. Τα οφέλη της εκπαίδευσης θα περιλαμβάνουν προσωπική συμμετοχή στη διασφάλιση της σωστής χρήσης συσκευών παρακολούθησης της υγείας στο σπίτι, στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης, στην αυτοδιαχείριση και στον εντοπισμό φραγμών θεραπείας στο σπίτι που ενδέχεται να μη διακρίνονται εύκολα σε έναν επαγγελματία υγείας.

Ανακοινώσεις

Πληροφορίες έργου

Όνομα πράξης:
Ανάπτυξη Προτύπου Μοντέλου Ποιότητας στην Αγωγή Υγείας, Αυτοφροντίδα-Μακροχρόνια Φροντίδα Ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη

Φορέας χρηματοδότησης:
Άξονας Προτεραιότητας «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή – ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη» συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Κωδικός πράξης/MIS (ΟΠΣ):
5073705

Ημερομηνία έναρξης πράξης:
01/03/2021

Ημερομηνία λήξης πράξης:
31/10/2023

Διαχειριστής πράξης:
Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ)

Ιστοσελίδα πράξης:
https://diabeteseducation.gr/

Επικοινωνία:
[email protected], [email protected]

Χρηματοδοτούμενα προγράμματα Horizon2020

Δεν υπάρχουν ενεργά χρηματοδοτούμενα προγράμματα Horizon2020 αυτή τη στιγμή.

Μετάβαση στο περιεχόμενο