Υπουργικές Αποφάσεις

ΝέαΝομοθεσίαΥπουργικές Αποφάσεις

Τροποποίηση της ΚΥΑ σχετικά με τη χορήγηση προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία (Αριθμ. Δ12α/85008/15.09.2022/ΦΕΚ 4879 Β’/15.9.2022)

Σε τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιότητας χορήγησης προνοιακών παροχών σε χρήμα…
Μαρία Τριανταφύλλου
16 Σεπτεμβρίου, 2022
ΝέαΝομοθεσίαΥπουργικές Αποφάσεις

Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) (Αριθμ. 83779/12.09.2022/ΦΕΚ 4830 Β’/13.09.2022)

Ο Κανονισμός Λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) δημοσιεύτηκε στην υπ' αριθμ. 83779/12.09.2022 υπουργική απόφαση…
Μαρία Τριανταφύλλου
13 Σεπτεμβρίου, 2022
ΝέαΝομοθεσίαΥπουργικές Αποφάσεις

Πρόσθετες επιβαρύνσεις στους πολίτες που δεν έχουν εγγραφεί σε προσωπικό ιατρό (ΚΥΑ υπ’ Αριθμ. Γ1α/Γ.Π.οικ. 35161/ΦΕΚ 3020 Β’/ 16.06.2022)

Πρόσθετη συμμετοχή τόσο στη φαρμακευτική δαπάνη όσο και στις εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις,…
Σημαντικό

Δήλωση ελλείψεων

Δηλώστε ελλείψεις σε φάρμακα και αναλώσιμο υλικό για τον Σακχαρώδη Διαβήτη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο