Skip to main content

Με την υπ’ Αριθμ. Φ. 454/11/229946 Σ.3662 Υπουργική Απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3267, τόμος Β’, στις 17.05.2023, υιοθετούνται ευεργετικά μέτρα και διοικητικές διευκολύνσεις για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, ως Άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) νοούνται τα ενήλικα άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και ανικανότητα για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα ή εργασία και τα ανήλικα άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) ή τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο (τύπου 1).

Όσοι ασκούν κατ’ αποκλειστικότητα την επιμέλεια ανήλικου τέκνου που είναι ΑμεΑ, απαλλάσσονται από την εκτέλεση υπηρεσιών και από τη συμμετοχή τους σε ασκήσεις και έχουν δικαίωμα επιλογής του χρόνου εργασίας, σε περίπτωση εφαρμογής κυλιόμενου ωραρίου.

Όσοι ασκούν την επιμέλεια ανήλικου τέκνου που είναι ΑμεΑ, εκτελούν μόνο υπηρεσίες που δεν απαιτούν διανυκτέρευση και απαλλάσσονται από τη συμμετοχή τους σε ασκήσεις και αποστολές, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των καθηκόντων τους και της άσκησης.

Για την υπαγωγή σε μία από τις κατηγορίες του παρόντος άρθρου, ο στρατιωτικός υποβάλει αίτημα στη Μονάδα – Υπηρεσία του για το οποίο αποφασίζει ο Αρχηγός του οικείου Γενικού Επιτελείου, κατόπιν εισήγησης του οικείου Διοικητή.

Επιπλέον, όσοι ασκούν την επιμέλεια ανήλικου τέκνου ΑμεΑ, έχουν δικαίωμα κατ’ εξαίρεση στέγασης σε οικήματα των ΕΔ, κατ’ απόλυτη σειρά προτεραιότητας και ανεξαρτήτως μοριοδότησης. Στην περίπτωση αυτή, η στέγαση διαρκεί για όσο διάστημα ισχύει η γνωμάτευση αναπηρίας.

Επίσης, όσοι ασκούν την επιμέλεια ανήλικου τέκνου ΑμεΑ, έχουν δικαίωμα κατ’ εξαίρεση παραθερισμού στα αντίστοιχα κέντρα των ΕΔ, κατά απόλυτη σειρά προτεραιότητας και ανεξαρτήτως μοριοδότησης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο