Υπουργικές Αποφάσεις

ΝέαΝομοθεσίαΥπουργικές Αποφάσεις

Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων διανομής του Κοινωνικού Μερίσματος έτους 2019 (Αριθμ. οικ. 2/89030/ΔΛΤΠ – ΦΕΚ Β’ 4551/13.12.2019)

Στην υπ' Αριθμ. οικ. 2/89030/ΔΛΤΠ (ΦΕΚ 4551 Β'/13.12.2019) Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Εργασίας…
Μαρία Τριανταφύλλου
14 Δεκεμβρίου, 2019
ΝέαΝομοθεσίαΥπουργικές Αποφάσεις

Εκπαίδευση στην Οδοντιατρική Ειδικότητα της Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής (Αριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ.48904 – ΦΕΚ 2775 Β’/4.7.2019)

Το αντικείμενο, οι όροι και οι προϋποθέσεις εκπαίδευσης στην Οδοντιατρική Ειδικότητα της Νοσηλευτικής Οδοντιατρικής δημοσιεύονται…
ΝέαΝομοθεσίαΥπουργικές Αποφάσεις

Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία (Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/346553/247338/ 5874/3323 – ΦΕΚ Β’ 2666/1.7.2019)

Με την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/346553/247338/ 5874/3323 Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και…
ΝέαΝομοθεσίαΥπουργικές Αποφάσεις

Καθορισμός διαδικασίας εισαγωγής υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Αριθμ. Φ151/17897/Β6/ΦΕΚ 358 Β’/14.2.2014)

Στην υπ' αριθμ. Φ151/17897/Β6/ΦΕΚ 358 Β'/14.2.2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργείων Παιδείας & Θρησκευμάτων…
Μαρία Τριανταφύλλου
14 Φεβρουαρίου, 2014
Σημαντικό

Δήλωση ελλείψεων

Δηλώστε ελλείψεις σε φάρμακα και αναλώσιμο υλικό για τον Σακχαρώδη Διαβήτη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο