Skip to main content

Η υπ’ αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 47749/14.12.2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση (5η) της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/31-10-2018 (Β’ 4898) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)» δημοσιεύτηκε σήμερα στο ΦΕΚ 6544 Β’.

Στην ΚΥΑ αντικαθίστανται τα άρθρα 47, 48, 49, 50, 51, 52, η παρ. 1 του άρθρου 53 και το άρθρο 54 από ένα ενοποιημένο άρθρο, ενώ σε ότι αφορά τα επιμέρους είδη που αποζημιώνονται, οι μηνιαίες ποσότητες των υλικών ή/και το ανώτατο όριο μηνιαίας δαπάνης, τα νοσήματα για τα οποία χορηγείται το κάθε είδος, οι ειδικότητες των ιατρών που τα συνταγογραφούν, η διαδικασία συνταγογράφησης και ο έλεγχος, η χρονική διάρκεια των γνωματεύσεων, τα θέματα συγχορήγησης ή αμοιβαίου αποκλεισμού, ο χρόνος επαναχορήγησης, η κατηγοριοποίηση ανάλογα με το φύλλο οδηγιών και τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και κάθε άλλη αναγκαία προϋπόθεση για τη χορήγηση του αναλώσιμου υγειονομικού υλικού κατά περίπτωση, εφόσον δεν ορίζεται ρητά στον παρόντα Κανονισμό, καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, που δημοσιεύεται σε ΦΕΚ και αποτελεί Παράρτημα και αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Κανονισμού. Με εγκυκλίους του Οργανισμού ρυθμίζονται λοιπές λεπτομέρειες για τα παρεχόμενα είδη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο