Skip to main content

Επιστολή με θέμα: «Αίτημα της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ για διόρθωση του σχεδίου νόμου «Ζητήματα σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών, ρυθμίσεις στρατολογικής και οικονομικής φύσεως και λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» απέστειλε στον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Παναγιωτόπουλο η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ).

Με την επιστολή της η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ εκφράζει την έντονη αντίθεσή της για το σχέδιο νόμου που κυκλοφορεί τις τελευταίες ημέρες στο διαδίκτυο και το οποίο πρόκειται, όπως αναφέρεται στα σχετικά δημοσιεύματα, να βγει σε διαβούλευση.

Με βάση το παραπάνω σχέδιο νόμου επανέρχονται αναχρονιστικές διατάξεις, οι οποίες, όπως φαίνεται, λειτουργούν «τιμωρητικά» στα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που εμφανίζουν μία σοβαρή χρόνια πάθηση!

Πιο συγκεκριμένα και με την προϋπόθεση πως αυτό το σχέδιο νόμου που κυκλοφορεί ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, στο άρθρο 7 με θέμα: «Λήξη πρώτης μακράς αναρρωτικής άδειας – Τροποποίηση του άρθρου 24 ν. δ. 1400/1973» αναφέρεται στην παράγραφο 8 ότι: «Αν η Επιτροπή αποφανθεί ότι το νόσημα του αξιωματικού είναι ανίατο, ο αξιωματικός είναι σωματικώς ανίκανος – αποστρατευτέος και τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία».

Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη λοιπόν, αν ο αξιωματικός κατά τη διάρκεια της θητείας του εμφανίσει Σακχαρώδη Διαβήτη, ο οποίος αποτελεί ένα ανίατο νόσημα, τότε κρίνεται ανίκανος και αποστρατεύεται!

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ εκφράζει την ειλικρινή της απορία για ποιον λόγο δε διατηρήθηκε η τροποποίηση που είχε επέλθει στο άρθρο 2 του νόμου 4609/2019, σύμφωνα με το οποίο η παράγραφος 6 του άρθρου 24 τροποποιήθηκε ως εξής:

«6. Αν η Επιτροπή αποφανθεί ότι το νόσημα του αξιωματικού είναι ανίατο ή ότι το τραύμα του ιάθηκε μεν αλλά η φύση του τον καθιστά σωματικά ανίκανο για τη στρατιωτική υπηρεσία, ο αξιωματικός, εφόσον επιθυμεί την υπαγωγή του στις καταστάσεις των άρθρων 14 έως 16, υποβάλλει μέσα σε δέκα (10) ημέρες σχετική αίτηση.

Το Ανώτατο κατά κλάδο Συμβούλιο:

α. Αποδέχεται την αίτηση, υπάγει τον αξιωματικό σε μία από τις καταστάσεις αυτές, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση προϋποθέσεις και διαδικασίες, εξαιρουμένης της εκ νέου παραπομπής του ενώπιον της Επιτροπής και τον τοποθετεί σε θέση, αναλόγως του βαθμού και της ειδικότητάς του,

β. αν η προθεσμία υποβολής της αίτησης παρήλθε άπρακτη, αποφασίζει την αποστρατεία του αξιωματικού.».

2. Οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 24 καταργούνται».

Ποιος είναι ο λόγος που επανήλθε αυτολεξεί μία ήδη καταργημένη, από το 2019, αναχρονιστική διάταξη του 1973, η οποία ουσιαστικά, όπως προαναφέρθηκε, «τιμωρεί» όσα Στελέχη εμφανίσουν Σακχαρώδη Διαβήτη χωρίς να τους δίνεται η δυνατότητα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους από άλλη θέση, όπως είναι η υπηρεσία εδάφους, η υπηρεσία γραφείου ή η ελαφριά υπηρεσία, αλλά τους οδηγεί χωρίς δεύτερη σκέψη σε αποστράτευση;

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ δηλώνει την κάθετη αντίθεσή της στην επαναφορά σε ισχύ αναχρονιστικών διατάξεων που αντιβαίνουν στο Ελληνικό Σύνταγμα και στη Διεθνή Σύμβαση των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία και απαιτεί την κατάργηση των συγκεκριμένων τροποποιήσεων και τη συνέχιση της ισχύος των σχετικών διατάξεων του νόμου 4609/2019.

Επιπλέον, στο άρθρο 1 του σχεδίου νόμου με θέμα: «Ζητήματα μεταθέσεων στελεχών – Τροποποίηση άρθρου 5 ν. 3883/2010», μολονότι πολύ ορθά διατηρείται στην παρ. 2 η δυνατότητα να υπηρετούν στον τόπο προτίμησής τους, ύστερα από αναφορά τους, όσα Στελέχη πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από Διαβήτη με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, πάρα ταύτα το δικαίωμα αυτό καταργείται με την ισχύ της παρ. 3. Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ κρίνει ότι η παρ. 3 θα πρέπει να καταργηθεί καθώς υπάρχει ο κίνδυνος, ή καλύτερα η βεβαιότητα, ότι χρήση αυτής της ευεργετικής διάταξης θα μπορούν τελικά να κάνουν ελάχιστοι δικαιούχοι.

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ αναφέρει κλείνοντας την επιστολή της ότι: «Οι πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη και οι οικογένειές τους καλούνται καθημερινά να ανταποκριθούν σε δύσκολες καταστάσεις. Η επιλογή της Πολιτείας όμως να τους φέρεται «τιμωρητικά» επειδή εμφάνισαν Σακχαρώδη Διαβήτη, καταπατά κατάφωρα την ίδια την ανθρώπινη υπόστασή τους και τους ωθεί στην ανεργία.

»Εφόσον λοιπόν το ανωτέρω σχέδιο νόμου είναι αληθές και γνωρίζοντας την κοινωνική σας ευαισθησία, ευελπιστούμε ότι τα δίκαια αιτήματα της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ θα γίνουν αποδεκτά και ότι θα προβείτε το συντομότερο δυνατόν στην τροποποίηση του ανωτέρω σχεδίου νόμου πριν καν αυτό τεθεί προς διαβούλευση».

Μετάβαση στο περιεχόμενο