Skip to main content

Μέχρι την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023 έχουν προθεσμία οι εκπαιδευτικοί για την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής για τη συγκρότηση των νέων Πινάκων Κατάταξης.

Όπως είναι ήδη γνωστό το ΑΣΕΠ εξέδωσε τις δύο προκηρύξεις βάσει των οποίων «ανοίγουν» οι πίνακες κατάταξης των δασκάλων και καθηγητών Γενικής Παιδείας. Οι πίνακες «ανοίγουν» ξανά μετά από τρία ολόκληρα χρόνια για να δώσουν την ευκαιρία στους νέους απόφοιτους να συμμετάσχουν στην διαδικασία και στους παλαιότερους εκπαιδευτικούς να προσθέσουν τα νέα τους «προσόντα». 

Η Προκήρυξη 1ΓΕ/2023 απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης και κλάδου ΠΕ79 (ειδικότητες ΠΕ 79.01 και ΠΕ 79.02) πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης.

Η Προκήρυξη 2ΓΕ/2023 απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας  Γενικής Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90 και ΠΕ91. 

Ποια είναι τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων εκπαιδευτικών;

Κάθε υποψήφιος/α, εφόσον κατέχει τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα συμμετοχής/διορισμού, κατατάσσεται, κατά κλάδο/ειδικότητα, σε αξιολογικούς πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από την αθροιστική βαθμολόγηση των παρακάτω κριτηρίων (άρθρο 57 σε συνδυασμό με την παράγραφο 4 του άρθρου 61 του νόμου 4589/2019, όπως ισχύει), με μέγιστο όριο τις 120 μονάδες που κατανέμονται ως εξής:

 1. Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών. Βαθμός × 2,5
 2. Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. Επτά (7) μονάδες
 3. Διδακτορικό δίπλωμα Σαράντα (40) μοναδες
 4. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους ή ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) κατά τις κείμενες διατάξεις. Είκοσι (20) μοναδες
 5. Δεύτερος Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους ή δεύτερος ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master). Οκτώ (8) μονάδες
 6. Άριστη γνώση ξένης γλώσσας. Επτά (7) μονάδες
 7. Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας. Πέντε (5) μονάδες
 8. Καλή γνώση ξένης γλώσσας. Τρεις (3) μονάδες
 9. Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή
 10. Επιμόρφωση Α.Ε.Ι. τουλάχιστον επτά (7) μηνών. Δύο (2) μονάδες
 11. Εκπαιδευτική προϋπηρεσία έως και 120 μήνες. Μία (1) μονάδα ανά μήνα και έως εκατόν είκοσι (120) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
 12. Εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες έως και εξήντα (60) μήνες Δύο (2) μονάδες ανά μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας σε δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής, όπως καθορίζονται στην περ. Β΄ της υπ’ αρ. 133529/ΓΔ4/7.8.2018 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β΄ 3941),όπως ισχύει, καθώς και σε σχολικές μονάδες που λειτουργούν σε καταστήματα κράτησης.
 13. Εκπαιδευτική προϋπηρεσία με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου 3μηνης διάρκειας Μιάμιση (1,5) μονάδα ανά μήνα απασχόλησης για την περ. 11 και έως 10 μονάδες για κάθε σχολικό έτος (2020-2021 και 2021-2022) και τρεις (3) μονάδες ανά μήνα απασχόλησης για την περ. 12 και έως 20 μονάδες για κάθε σχολικό έτος (2020-2021 και 2021-2022).
 14. Αριθμός τέκνων. Τρεις (3) μονάδες για κάθε ανήλικο τέκνο.
 15. Αναπηρία πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω του υποψηφίου ή του/της συζύγου, εφόσον ο έγγαμος βίος έχει διαρκέσει τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη, ή τέκνου. Το γινόμενο των μονάδων το οποίο προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσοστού αναπηρίας με συντελεστή τεσσάρων δεκάτων (0,4) της μονάδας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υποψήφιοι, οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, προτάσσονται των υποψηφίων που δεν τη διαθέτουν στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης με την προϋπόθεση ότι θα τη δηλώσουν στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης. 

Πηγές: eoty.gr, alfavita.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο