Στα άρθρα του νόμου 4589 (ΦΕΚ 13 Α’/29.1.2019) εντάχθηκαν διατάξεις που αφορούν τα κριτήρια του αξιολογικού πίνακα των εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε., των μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

Παράληλλα, στον νόμο συμπεριλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν στον διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

Leave a Reply

Skip to content