Skip to main content

Δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 62191/Δ3/02.06.2023 εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών: α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης από εκπαιδευτικό, β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2023-2024.

Πιο συγκεκριμένα, ξεκινά η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων για την έγκριση για παροχή στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή για το διδακτικό έτος 2023-2024 κατόπιν αιτήματος του/της γονέα, αφορά σε μαθητές/τριες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης που φοιτούν σε σχολικές μονάδες του δημοσίου αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘ, για τους/τις οποίους/ες έχει εκδοθεί ανάλογη Γνωμάτευση/Βεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έγκριση υποστήριξης μαθητή/τριας από Σχολικό Νοσηλευτή είναι τα παρακάτω:

 1. Αίτηση του/της γονέα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1Γ) που υποβάλλεται στη σχολική μονάδα, που πρόκειται να φοιτήσει ο/η μαθητής/τρια κατά το σχολικό έτος 2023-2024, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής του/της. Τα αιτήματα υποβάλλονται στις σχολικές μονάδες φοίτησης των μαθητών/τριων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, τις μέρες λειτουργίας τους:
  * έως την Τετάρτη 21/6/2023* για την Α/θμια Εκπ/ση
  * έως την Παρασκευή 30/6/2023* για τη Β/θμια Εκπ/ση
  * και εκ νέου από Παρασκευή 01/09/2023 και μετά
 • Κατά τις ημερομηνίες αυτές οι γονείς οφείλουν να έχουν καταθέσει το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών. Μετά το πέρας των ημερομηνιών αυτών δεν κατατίθεται κανένα δικαιολογητικό ακόμα και αν αυτό έχει εκδοθεί εμπρόθεσμα.
 1. Γνωμάτευση/Βεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου:

  Α. Πρωτότυπη Γνωμάτευση/Βεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου, που έχει εκδοθεί μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. στην οποία να περιγράφεται με σαφήνεια η αναγκαιότητα υποστήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, εκδοθείσα έως 6μήνες νωρίτερα από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης του/της γονέα στη σχολική μονάδα (εντός των προθεσμιών της παρούσας εγκυκλίου). Η εν λόγω Γνωμάτευση/Βεβαίωση φέρει σφραγίδα από Διευθυντή/ντρια Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) όπως και ευδιάκριτη την σφραγίδα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (στρογγυλή) και προσκομίζεται απαραιτήτως μαζί με την αίτηση του/της γονέα. Οπωσδήποτε επίσης, περιγράφεται ο σκοπός για τον οποίο εκδόθηκε η εν λόγω Γνωμάτευση («για σχολ. νοσηλευτή» άρθ. 1 παρ. 3 σημ. «δ». και αρθ. 4 παρ. 1 σημείο «v» της με αρ. 4062/Β΄/2021 ΚΥΑ (Β΄3549).

  Στη Γνωμάτευση /Βεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου, που έχει εκδοθεί μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., ο αριθμός πρωτοκόλλου ταυτίζεται με τον αριθμό του «ραβδωτού κώδικα» (Barcode) της εκδοθείσας βεβαίωσης.

  Εναλλακτικά, και αποκλειστικά για το σχολ. έτος 2023-2024 δύναται να προσκομίζεται:

  Β. Πρωτότυπη Γνωμάτευση/Bεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου, στην οποία να περιγράφεται με σαφήνεια η αναγκαιότητα υποστήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, εκδοθείσα έως 6μήνες νωρίτερα από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης του/της γονέα στη σχολική μονάδα (εντός των προθεσμιών της παρούσας εγκυκλίου). Η εν λόγω Γνωμάτευση/Βεβαίωση φέρει σφραγίδα από Διευθυντή/ντρια Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή Πανεπιστημιακής Κλινικής. Η γνωμάτευση/βεβαίωση του Δημόσιου Νοσοκομείου υποχρεωτικά φέρει πρωτόκολλο, ημερομηνία όπως και ευδιάκριτη τη σφραγίδα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (στρογγυλή) και προσκομίζεται απαραιτήτως μαζί με την αίτηση του/της γονέα. Οπωσδήποτε επίσης, περιγράφεται ο σκοπός για τον οποίο εκδόθηκε η εν λόγω Γνωμάτευση («για σχολ. νοσηλευτή»)

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά το πέρας του σχολ. έτους 2023-2024, θα προσκομίζεται αποκλειστικά εφεξής Γνωμάτευση/Βεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου που έχει εκδοθεί μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ( βλ. περίπτωση Α).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αιτήματα έγκρισης για στήριξη από Σχολικό Νοσηλευτή, τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις υποβολής, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα εντός της παρούσης, είτε εξαιτίας εκπρόθεσμης υποβολής τους, είτε και εξαιτίας ελλιπούς /λανθασμένου ή εκπρόθεσμου δικαιολογητικού, τότε αυτά δεν εξετάζονται και θα πρέπει να κατατεθούν εκ νέου κατά την επόμενη φάση υποδοχής αιτημάτων.

Επισήμανση: Δεν εγκρίνονται αιτήματα που αφορούν στον/στην ίδιο/α μαθητή/τρια για περισσότερες στηρίξεις της μίας, της παρούσας εγκυκλίου, για το ίδιο σχολικό έτος.

Δείτε εδώ τη φόρμα αίτησης του/της γονέα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1Γ)

Μετάβαση στο περιεχόμενο