Skip to main content

Επιστολή με θέμα: «Προτάσεις της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ για την τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του άρθρου 47 του ΕΚΠΥ (ΦΕΚ 89 Β’/16.01.2023)» απέστειλε στη Διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ, Θεανώ Καρποδίνη, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ).

Στην επιστολή της η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ εκφράζει τον δικαιολογημένο εκνευρισμό της καθώς δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του άρθρου 47 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ σημαντικές προτάσεις της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ σχετικά με τα αναλώσιμα που πρέπει να χορηγούνται στους πάσχοντες.

Ειδικότερα, βάσει των όσων είχαν συζητηθεί και είχαν γίνει, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, αποδεκτά από τα Στελέχη του ΕΟΠΥΥ, απορρίφθηκαν οι παρακάτω προτάσεις της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ:

  1. Η δυνατότητα πρόσβασης των πασχόντων από Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα όπως είναι η αντλία συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης και τα συστήματα καταγραφής γλυκόζης, παρά το γεγονός ότι με την τροποποίηση του άρθρου 47 του ΕΚΠΥ δεν υπάρχουν πλέον οικονομικά εμπόδια. Η απόρριψη της συγκεκριμένης πρότασης της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ είναι λανθασμένη. Η χρήση της αντλίας συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης μαζί με σύστημα καταγραφής γλυκόζης θα έδινε τη δυνατότητα καλύτερης διαχείρισης του Διαβήτη σε συγκεκριμένους πάσχοντες για τους οποίους είναι αναγκαίο να τους χορηγηθούν αυτά τα υλικά εξαιτίας της άμεσης εμφάνισης ή παρουσίας επιπλοκών. Αποδεδειγμένα οι επιπλοκές και η αντιμετώπισή τους κοστίζουν περισσότερο στο Σύστημα Υγείας απ’ ότι η αποζημίωση της αντλίας ινσουλίνης με σύστημα καταγραφής και τα αναλώσιμά τους. Η χορήγηση, κατόπιν αιτιολογημένης ιατρικής γνωμάτευσης, αυτών των συστημάτων στους ινσουλινοθεραπευόμενους πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 εφαρμόζεται εδώ και χρόνια σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Βάσει μελετών που έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, οι πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 που ακολουθούν εντατικοποιημένη ινσουλινοθεραπεία, επωφελούνται από τη χρήση του συστήματος της αντλίας ινσουλίνης και της καταγραφής γλυκόζης, τόσο στη διαχείριση του Διαβήτη και των συννοσηροτήτων αλλά κυρίως στην αποφυγή των επώδυνων επιπλοκών που δύναται να επιφέρει ο Διαβήτης.
  2. Σύμφωνα με το Παράρτημα δεν έγινε δεκτό το αίτημα της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ σχετικά με την αποζημίωση των συστημάτων καταγραφής γλυκόζης σε ινσουλινοθεραπευόμενους πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 που δεν κάνουν χρήση αντλίας ινσουλίνης, όπως ακριβώς ισχύει και για τους πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1, βάσει αιτιολογημένης ιατρικής γνωμάτευσης. Η χρήση των συστημάτων καταγραφής γλυκόζης, όπως έχει αναφέρει η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ επανειλημμένα τόσο στις επιστολές της όσο και στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις με Στελέχη του ΕΟΠΥΥ, έχει πολλαπλά οφέλη για τους πάσχοντες, καθώς αυτοί μπορούν να έχουν εικόνα των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα όλο το 24ωρο, μπορούν οι φροντιστές τους να ελέγχουν τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα ηλεκτρονικά και να παρεμβαίνουν όποτε χρειάζεται διασφαλίζοντας την υγεία του πάσχοντα, μπορούν, επίσης, να επέμβουν βάσει των τάσεων αποφεύγοντας υπογλυκαιμίες και υπεργλυκαιμίες κλπ, με απώτερο στόχο όλων, τη σωστή ρύθμιση και την αποφυγή των επώδυνων επιπλοκών.
  3. Σύμφωνα με το άρθρο 47, παρ. 4, περ. ε, οι πάσχοντες δεν καταβάλλουν συμμετοχή για κάθε νέο ιατροτεχνολογικό προϊόν που ο Οργανισμός εντάσσει στην αποζημίωσή του. Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ προτείνει να υπάρξει πρόβλεψη στο Παράρτημα Ι για την ένταξη και αποζημίωση εναλλακτικών ιατροτεχνολογικών προϊόντων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την έγχυση ινσουλίνης, διότι λόγω της μη πρόβλεψής τους στο Παράρτημα, θα παρατηρηθούν πάλι προβλήματα ένταξης και αποζημίωσης από τον ΕΟΠΥΥ στο άμεσο μέλλον.

Επιπλέον, η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ εκφράζει την προσδοκία της ότι σε συνέχεια της υπ’ αρ. πρωτ.: 72/27.01.2023 με θέμα: «Αποστολή ποιοτικών χαρακτηριστικών αποζημιούμενων αναλωσίμων προϊόντων Σακχαρώδη Διαβήτη» προς τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΟΠΥΥ, κ. Θεόδωρο Πασχάλη, η συνεργασία της Ομοσπονδίας με τον Οργανιαμό θα εξακολουθήσει να είναι εντατική μέχρι την τελική υιοθέτηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ιατροτεχνολογικών υλικών, όπως είναι οι αντλίες συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης και τα συστήματα καταγραφής γλυκόζης.

Και καταλήγει η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ στην επιστολή της: «Αναγνωρίζουμε πως μέρος των προτάσεων της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ έγινε αποδεκτό και ενσωματώθηκε στο Παράρτημα του άρθρου 47 του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ, ωστόσο δε συμπεριελήφθησαν καίριες προτάσεις της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ οι οποίες μόνο ωφέλιμες μπορούν να αποβούν τόσο για τους πάσχοντες όσο και για τον ίδιο τον ΕΟΠΥΥ.

»Με την παρούσα επιστολή αιτούμαστε να εξετάσετε εκ νέου τις προτάσεις μας και να προβείτε άμεσα στην τροποποίηση του Παραρτήματος δίνοντας τη δυνατότητα πρόσβασης σε νέα ιατροτεχνολογικά προϊόντα σε κάθε πάσχοντα από Σακχαρώδη Διαβήτη που το έχει ανάγκη για την ακόμη καλύτερη διαχείριση και αντιμετώπιση της πάθησή του».

Μετάβαση στο περιεχόμενο