Skip to main content

Επιστολή με θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη δημοσίευση του ΦΕΚ 4204 Β/08.08.2022» απέστειλε στη Διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ, Θεανώ Καρποδίνη, και στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης και Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας του ΕΟΠΥΥ, Γεώργιο Αγγούρη, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ).

Στην επιστολή της η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ μεταφέρει τους έντονους προβληματισμούς και την ανησυχία των ατόμων που πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη και των οικογενειών τους σχετικά με την έκδοση του ΦΕΚ 4204 Β’/08.08.2022, στο οποίο αναρτήθηκαν οι τιμές των νέων ιατροτεχνολογικών προϊόντων Σακχαρώδη Διαβήτη που ενέταξε ο ΕΟΠΥΥ στο Μητρώο των Αποζημιούμενων Προϊόντων του.

Της δημοσίευσης του ανωτέρω ΦΕΚ, είχε ήδη προηγηθεί στις 3 Αυγούστου 2022, η κοινοποίηση στην ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ της επιστολής προς τον Οργανισμό της εταιρείας Medtronic, σύμφωνα με την οποία η εταιρεία θα προχωρούσε σε άμεση υποβολή αιτήματος απένταξης των αισθητήρων γλυκόζης από το Μητρώο των Αποζημιούμενων Προϊόντων του ΕΟΠΥΥ, συμπεριλαμβανομένων και των αισθητήρων που συνδέονται με τις αντλίες συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης, σε περίπτωση που θα πραγματοποιούνταν «μονομερής μείωση από πλευράς σας των τρεχουσών τιμών αποζημίωσης των αναλώσιμων αισθητήρων γλυκόζης συνδεόμενων με αντλίες ινσουλίνης σε ποσοστό άνω του 50%. Επί της ουσίας θα εξισώνεται η μηνιαία αποζημίωση τριών (3) ουσιωδώς μεταξύ τους διαφορετικών ειδών αισθητήρων γλυκόζης: 1. οι αισθητήρες τεχνολογίας flash (FGM), 2. οι αισθητήρες Αυτόνομων συσκευών Συνεχούς Παρακολούθησης Γλυκόζης CGM (Standalone CGM) και 3. οι αισθητήρες που συνδέονται με τις αντλίες ινσουλίνης με δυνατότητα αυτοματισμών, με τη μηνιαία τιμή αποζημίωσης των ταινιών σακχάρου».

Ως εκ τούτου, η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ θέτει υπόψη του ΕΟΠΥΥ τα παρακάτω ερωτήματα και ζητά άμεσα διευκρινίσεις από τον Οργανισμό ώστε να ενημερώσει με υπευθυνότητα τους πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη, οι οποίοι εκφράζουν τους προβληματισμούς τους σχετικά με τη διαφαινόμενη μη πρόσβασή τους σε αναλώσιμα αισθητήρων γλυκόζης λόγω της μείωσης της τιμής τους:

  1. Για ποιον λόγο ο ΕΟΠΥΥ προχώρησε σε αυτήν τη μεγάλη μείωση της τιμής αποζημίωσης των αναλωσίμων αισθητήρων γλυκόζης με αποτέλεσμα να εκφράζονται προειδοποιήσεις από την εταιρεία Medtronic για απένταξη των υλικών αυτών από το Μητρώο Αποζημιούμενων προϊόντων του ΕΟΠΥΥ;
  2. Με ποιον τρόπο καθορίζονται οι τιμές των προϊόντων που εντάσσει ο ΕΟΠΥΥ στο Μητρώο των Αποζημιούμενων Προϊόντων του; Ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται βάσει του νόμου 4461/2017 (ΦΕΚ 38 Α’/28.03.2017), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με τον οποίο: «δηλώνονται οι τρεις χαμηλότερες τιμές αγοράς του συγκεκριμένου είδους (αναλώσιμο υγειονομικό υλικό ή διατροφικό σκεύασμα ή είδη πρόσθετης περίθαλψης, εξαιρουμένων των τεχνητών μελών και θεραπευτικών μέσων), με τις οποίες αυτό (με τη συγκεκριμένη περιεκτικότητα και συσκευασία) κοστολογείται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τιμή αποζημίωσης του προϊόντος προσδιορίζεται κατ’ ανώτατο όριο από το μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών αγοράς σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωση»;
  3. Πώς ο ΕΟΠΥΥ εντάσσει στο Μητρώο Αποζημιούμενων Προϊόντων υλικά με τιμές εξαιρετικά χαμηλές, οι οποίες, μάλιστα, σύμφωνα πάντα με την εταιρεία, «δεν συνάδουν με συγκριτικά οικονομικά δεδομένα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες» και είναι απαγορευτική η διακίνησή τους στην Ελλάδα μέσω του Οργανισμού;
  4. Ποιες είναι οι διασφαλίσεις που λαμβάνει ο ΕΟΠΥΥ για την πρόσβαση των πασχόντων από Σακχαρώδη Διαβήτη σε υλικά τα οποία ο Οργανισμός ενέταξε στο Μητρώο Αποζημιούμενων Προϊόντων;
  5. Από τους αισθητήρες που αποζημιώνονται στο ΦΕΚ 4204 Β’, μόνο για έναν αισθητήρα υπάρχει η επισήμανση ότι συνδέεται με την αντλία Minimed 780G. Πώς προέκυψε το δεδομένο αυτό;
  6. Τι προβλέπεται στην περίπτωση που μία εταιρεία πάροχος του ΕΟΠΥΥ καταθέσει αίτημα απένταξης προϊόντων από το Μητρώο Αποζημιούμενων Προϊόντων του Οργανισμού; Ποια διαδικασία ακολουθείται από τον ΕΟΠΥΥ στην περίπτωση αυτή;
  7. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει αίτημα απένταξης προϊόντων, μπορεί μια εταιρεία να επιβάλλει πρόσθετη συμμετοχή στους πάσχοντες παρά τις σαφείς διατυπώσεις του άρθρου 61 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ;

Στόχος της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ είναι η απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των πασχόντων στα νέα ιατροτεχνολογικά υλικά για τον Διαβήτη.

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ δεν παρεμβαίνει σε κανένα στάδιο της διαδικασίας ορισμού της τιμής αποζημίωσης των προϊόντων αυτών από τον ΕΟΠΥΥ. Ωστόσο, η προαναγγελθείσα απένταξη κάποιων προϊόντων από το Μητρώο Αποζημιούμενων Προϊόντων του ΕΟΠΥΥ που θα οδηγήσει σε μη πρόσβαση των πασχόντων σε αυτά τα αναγκαία για την αντιμετώπιση της σοβαρής χρόνιας πάθησης του Σακχαρώδη Διαβήτη υγειονομικά υλικά, οδηγεί την ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ στην αναζήτηση απαντήσεων προκειμένου να προστατέψει τα δικαιώματα των πασχόντων από Σακχαρώδη Διαβήτη στην υγεία τους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο