Skip to main content

Επιστολή με θέμα: «Αίτημα συνάντησης με στόχο την ενημέρωσή σας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη στη χώρα μας» απέστειλε στην υπουργό και την υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ).

Με την επιστολή της η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ ενημερώνει ακόμη μία φορά την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας για τα καίρια ζητήματα που απασχολούν τους πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη και παράλληλα αιτείται τον προγραμματισμό μίας συνάντησης μαζί τους ώστε να τους ενημερώσει διεξοδικά για τα παραπάνω ζητήματα και να αιτηθεί τη συμβολή τους για την επίλυσή τους.

  • Σχολικοί νοσηλευτές

Ένα σημαντικό ζήτημα που ταλαιπωρεί τους γονείς παιδιών με Σακχαρώδη Διαβήτη και θέτει σε κίνδυνο την υγεία των παιδιών τους είναι ο μη έγκαιρος ή ανύπαρκτος διορισμός ορισμένου χρόνου αναπληρωτή εκπαιδευτικού νοσηλευτή στις σχολικές μονάδες. Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ λαμβάνει καθημερινά παράπονα από γονείς παιδιών που ενώ έχει εγκριθεί η αίτησή τους για διορισμό σχολικού νοσηλευτή, ακόμη το αίτημα δεν έχει ικανοποιηθεί. Παράλληλα, αν και το νομοθετικό πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα η αίτηση να γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, δυστυχώς τις περισσότερες φορές δε διορίζεται τελικά σχολικός νοσηλευτής δημιουργώντας πολλαπλά προβλήματα στους γονείς των παιδιών που πάσχουν από Διαβήτη, ειδικά όσων είναι νεοδιαγνωσμένα ή είναι μικρότερης ηλικίας.

Επιπλέον, ένα μεγάλο ζήτημα που αντιμετωπίζουν οι γονείς των παιδιών με Διαβήτη, αφορά την περίπτωση κατά την οποία διορίζεται σχολικός νοσηλευτής/ νοσηλεύτρια αλλά για διάφορους λόγους (προβλήματα υγείας, εγκυμοσύνη κλπ) δε δύναται να προσφέρει τις υπηρεσίες του και το παιδί παραμένει χωρίς υποστήριξη. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη ώστε για όσο διαρκεί η άδεια του σχολικού νοσηλευτή που έχει προσληφθεί, αυτός να αντικαθίσταται προκειμένου το παιδί να συνεχίσει να υποστηρίζεται στο σχολικό περιβάλλον.

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ επισημαίνει για ακόμη μία φορά στην επιστολή της ότι ο διορισμός των σχολικών νοσηλευτών σε σχολεία όπου φοιτούν παιδιά που πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη είναι ζωτικής σημασίας, καθώς η αντιμετώπιση της νόσου απαιτεί καθημερινά από τον πάσχοντα επαγρύπνηση και μία σειρά ιατρικών αποφάσεων και πράξεων, όπως: πολλαπλές μετρήσεις γλυκόζης αίματος, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της μέτρησης και παρέμβαση σε περίπτωση υπογλυκαιμίας ή υπεργλυκαιμίας, ενέσεις ινσουλίνης και πολλά άλλα. Επομένως, η κατάλληλη υποστήριξη από επαγγελματία υγείας συμβάλλει στην ασφαλή παραμονή τους στο σχολικό περιβάλλον.

Επιπλέον, και σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου, προβλήματα δημιουργούνται με το αίτημα για την υποχρεωτική ύπαρξη σφραγίδας του/της Διευθυντή/ντριας Κλινικής, την οποία θα πρέπει να φέρει η κάθε γνωμάτευση/βεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου, όπως επίσης και με τη μη αποδοχή γνωματεύσεων από ιδιώτη γιατρό, σφραγισμένων από τον τοπικό Ιατρικό Σύλλογο, καθώς και με τη μη αποδοχή γνωματεύσεων των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), που πιστοποιούν την πάθηση.

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ θεωρεί αναγκαίο και προτείνει η εγκύκλιος για τους σχολικούς νοσηλευτές να τροποποιηθεί ως εξής: «Πρωτότυπη γνωμάτευση/βεβαίωση Δημοσίου Νοσοκομείου ή ιδιώτη ιατρού με σφραγίδα από τον Ιατρικό Σύλλογο εκδοθείσας εντός εξαμήνου από την ημερομηνία αίτησης του κηδεμόνα ή απόφαση ΚΕΠΑ στην οποία να περιγράφεται με σαφήνεια η χρόνια πάθηση από την οποία πάσχει ο μαθητής. Η γνωμάτευση/βεβαίωση του Δημόσιου Νοσοκομείου υποχρεωτικά φέρει πρωτόκολλο, ημερομηνία και ευδιάκριτη σφραγίδα (στρογγυλή)».

  • Παράλληλη στήριξη και σχολικός νοσηλευτής

Τα παιδιά που πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη και παράλληλα πάσχουν από άλλες αναπηρίες (π.χ. σύνδρομο Down) δεν έχουν τη δυνατότητα, βάσει νόμου, να λάβουν παράλληλη στήριξη και ταυτόχρονα σχολικό νοσηλευτή, παρόλο που η κατάσταση της υγείας τους, η ύπαρξη δηλαδή του Σακχαρώδη Διαβήτη, κάνει απολύτως αναγκαία την υποστήριξη από σχολικό νοσηλευτή. Το πρόβλημα αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό ειδικά όταν ένα παιδί φοιτά σε γενικό σχολείο.

Ο σχολικός νοσηλευτής μπορεί να προσλαμβάνεται ως αναπληρωτής δάσκαλος ή καθηγητής, όμως ο ρόλος του δεν είναι να διδάξει, αλλά να υποστηρίξει ένα παιδί που έχει ανάγκη, όπως είναι τα παιδιά με Σακχαρώδη Διαβήτη.

Συνεπώς είναι αδιανόητο να μη δίνεται το δικαίωμα υποστήριξης σε αυτές τις περιπτώσεις για τις οποίες υπάρχει ιατρική τεκμηρίωση ταυτόχρονα από σχολικό νοσηλευτή και δάσκαλο παράλληλης στήριξης, όταν, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του ΚΕΔΥ, έχουν δικαίωμα να φοιτούν σε γενικό σχολείο. Δυστυχώς δεν «εξαφανίζεται» ως διά μαγείας αυτή η ανάγκη που προκαλείται από την αναπηρία ούτε παύει απλά να υπάρχει το χρόνιο νόσημα.

Για όλους τους παραπάνω λόγους η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ κρίνει απαραίτητη την τροποποίηση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, ούτως ώστε όλα τα παιδιά βάσει των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζουν να μπορούν να λάβουν την υποστήριξη που χρειάζονται στο σχολικό περιβάλλον.

  • Έλλειψη δυνατότητας διορισμού εκπαιδευτικών που πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη κοντά σε Διαβητολογικό Ιατρείο ή Κέντρο

Τα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 ινσουλινοεξαρτώμενο χωρίς επιπλοκές και με ποσοστό αναπηρίας 50% δεν έχουν τη δυνατότητα να διοριστούν σε σχολείο πλησίον του οποίου υπάρχει Διαβητολογικό Κέντρο ή Ιατρείο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να διορίζονται σε απομακρυσμένες περιοχές, στις οποίες δεν υπάρχει πρόσβαση σε Διαβητολογικό Ιατρείο ή Κέντρο.

Η κατάσταση αυτή έχει σαν αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί προκειμένου να προστατέψουν την υγεία τους είτε να μην αποδέχονται την πρόσληψή τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται (διαγραφή από τον πίνακα), είτε να έχουν ελλιπή ή καθόλου παρακολούθηση από εξειδικευμένο Διαβητολογικό Ιατρείο ή Κέντρο για όσο διαρκεί η σχολική χρονιά, γεγονός που μπορεί να επιφέρει τραγικές για την υγεία τους συνέπειες.

Πρόταση της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ είναι τα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 ινσουλινοεξαρτώμενο, ανεξαρτήτως ποσοστού, να μπορούν να απασχολούνται σε περιοχές όπου βρίσκονται κοντά σε Διαβητολογικό Κέντρο ή Ιατρείο, προκειμένου να μπορούν να παρακολουθούν σε τακτά διαστήματα, όπως επιβάλλεται, τη χρόνια πάθησή τους και να αντιμετωπίζουν πιθανά προβλήματα που ενδέχεται να δημιουργήσει ο Σακχαρώδης Διαβήτης στην πορεία του.

  • Συμπλήρωση και αναμόρφωση του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/1996 σχετικά με τις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης

Αν και από το 2016 με την υπ’ αριθ. 4/256 γνωμοδότησή του το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) εισηγήθηκε την τροποποίηση και αναδιαμόρφωση του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/1996 που αφορά τις μεταθέσεις και τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ωστόσο μέχρι και τώρα αυτή δεν έχει γίνει αποδεκτή από το υπουργείο.

Κατόπιν τούτου, η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ ζητά να εφαρμοστεί άμεσα η υπ’ αριθ. 4/256 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) για την αναδιαμόρφωση του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/1996 ώστε να ενταχθεί, σύμφωνα και με την εν λόγω γνωμοδότηση, ο Σακχαρώδης Διαβήτης στο σύστημα μεταθέσεων ειδικών κατηγοριών.

  • Μη επέκταση του νόμου 4440/2016 και στους εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ

Ο νόμος 4440/2016 προβλέπει ότι το 10% των προσλήψεων αορίστου χρόνου στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα καλύπτεται από άτομα με χρόνιες παθήσεις ή/και αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω, ενώ ένα ποσοστό 5% καλύπτεται από όσους έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και από τέκνα ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Οι διατάξεις αυτές του νόμου, όμως, δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, είτε αφορούν τη Γενική Εκπαίδευση, είτε την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, καθώς και των μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ, παρόλο που την ευθύνη των προκηρύξεων έχει και εδώ το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει πρόνοια για τους ανθρώπους που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις, όπως είναι ο Σακχαρώδης Διαβήτης, και να υπάρχει άνιση μεταχείριση αυτών των ανθρώπων στην πρόσληψή τους στον Δημόσιο Τομέα, μόνο και μόνο επειδή είναι εκπαιδευτικοί ή μέλη ΕΒΠ.

  • Ένταξη των εκπαιδευτικών που έχουν ποσοστό αναπηρίας 50% στα κριτήρια ένταξης του επικουρικού αξιολογικού πίνακα

Στο άρθρο 58 του νόμου 4589/2019 (ΦΕΚ Α’ 13/29.1.2019) περιλαμβάνονται στα κριτήρια ένταξης στον επικουρικό αξιολογικό πίνακα οι εκπαιδευτικοί που είναι γονείς παιδιών με αναπηρία, όχι όμως τα ίδια τα άτομα με αναπηρία. Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ θεωρεί αναγκαίο να προστεθεί στα κριτήρια αυτά και η περίπτωση των εκπαιδευτικών που είναι πάσχοντες και έχουν ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον.

Και καταλήγει η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ στην επιστολή της: «Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη είναι πολλά και θεωρούμε αναγκαίο να πραγματοποιηθεί μία συνάντηση μαζί σας, το επόμενο άμεσο χρονικό διάστημα, ώστε να σας ενημερώσουμε διεξοδικά, με την ελπίδα πως θα συμβάλετε στην επίλυσή τους, προωθώντας, μέσα από τη συνεργασία μας, τις απαιτούμενες ρυθμίσεις, που θα οδηγήσουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής της συγκεκριμένη ομάδας των ανθρώπων με Σακχαρώδη Διαβήτη».

Μετάβαση στο περιεχόμενο