Skip to main content

Επιστολή με θέμα: «Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη και χρήζουν άμεσης επίλυσης» απέστειλε στη Διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ), σε συνέχεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2022, στην οποία συμμετείχαν από πλευράς ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ ο Πρόεδρος κος Χρήστος Δαραμήλας, η Αντιπρόεδρος κα Γκόλφω Γεμιστού και η Γ. Γραμματέας κα Μαρία Τριανταφύλλου και από πλευράς ΕΟΠΥΥ ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης και Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας του ΕΟΠΥΥ, κος Γ. Αγγούρης, ο Προϊστάμενος Τμήματος Σχεδιασμού Παροχών, Κοστολόγησης – Τιμολόγησης Ιατροτεχνολογικού, Υγειονομικού Υλικού & ΣΕΔ, κος Κ. Ζαχαρόπουλος, η Προϊσταμένη του Τμήματος ΕΚΠΥ & Προγραμμάτων Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας, κα Π. Λυμπεροπούλου και η ιδιαιτέρα γραμματέας της Διοικήτριας του ΕΟΠΥΥ, κα Δ. Μπακιρτζή.

Ως εκ τούτου, η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ απέστειλε και εγγράφως όλα όσα συζητήθηκαν και αφορούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη, καθώς επίσης και τις προτάσεις της για την επίλυση των συγκεκριμένων προβλημάτων, τις οποίες, όπως η ίδια η Διοικήτρια έχει δηλώσει, έχει την πρόθεση να εξετάσει και να τις λάβει υπόψη της, προκειμένου να δρομολογηθούν οι απαιτούμενες, από πλευράς της, ενέργειες για την αντιμετώπισή τους.

  1. Ένταξη και αποζημίωση νέων ιατροτεχνολογικών προϊόντων Διαβήτη

Έντονη είναι η ανησυχία για τη μη πρόσβαση των πασχόντων από Σακχαρώδη Διαβήτη στα νέα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, όπως είναι τα συστήματα συνεχούς παρακολούθησης γλυκόζης (CGM) και οι νέες αντλίες έγχυσης ινσουλίνης, η ένταξη των οποίων εκκρεμεί τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2019.

Συγκεκριμένα, η διαδικασία για την ένταξη και αποζημίωση των υλικών Διαβήτη ξεκίνησε από τον Δεκέμβριο του 2019, όταν οι εταιρείες που εισάγουν και διαθέτουν στην Ελλάδα τα προϊόντα αυτά, κλήθηκαν και κατέθεσαν τους σχετικούς φακέλους τους στο Μητρώο του ΕΟΠΥΥ.

Τον Νοέμβριο του 2020 έγινε η σύσταση της νέας Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Αμοιβών και Τιμών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων του ΕΟΠΥΥ και η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ κλήθηκε, από την Υποεπιτροπή Διαπραγμάτευσης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού και Υλικών, μετά από σχετικό αίτημά της, τον Απρίλιο του 2021, δηλαδή έναν χρόνο μετά και πλέον, ώστε να αιτιολογήσει την αναγκαιότητα αποζημίωσης των συστημάτων παρακολούθησης γλυκόζης.

Ο ΕΟΠΥΥ όλο το προηγούμενο διάστημα όφειλε να αναρτήσει στο Μητρώο του ενδεικτική τιμή αποζημίωσης, η οποία, βάσει του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74 Α’/19.5.2017), «προσδιορίζεται κατ’ ανώτατο όριο από το μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών αγοράς σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης», οι οποίες τιμές έχουν κατατεθεί από τους ενδιαφερόμενους παρόχους, κάτι το οποίο δεν έπραξε, ώστε στη συνέχεια να προχωρήσει, βάσει νόμου, στη διαπραγμάτευση με τις ενδιαφερόμενες εταιρείες και την οριστικοποίηση της τιμής αποζημίωσης.

Αφού πραγματοποιήθηκε η συνάντηση της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ με την Υποεπιτροπή και τεκμηριώθηκε από την Ομοσπονδία η αναγκαιότητα χρήσης αυτών των προϊόντων, ως όφειλε η Επιτροπή ξεκίνησε τις επικοινωνίες με τις εταιρείες οι οποίες κατέθεσαν αίτηση ένταξης και αποζημίωσης. Στις 7/6/2021, ο ΕΟΠΥΥ προχώρησε στην έκδοση της υπ’ αριθμόν ΔΒ3Η 395/530/οικ. 14572 (ΦΕΚ 2439 Β’/7.6.2021) Απόφασης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης και Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας, βάσει της οποίας δόθηκαν οριζόντια τιμές σε νέα τεχνολογικά προϊόντα χωρίς να εξεταστούν καθόλου τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Αυτό το γεγονός οδήγησε σε ατελείωτη χρονοκαθυστέρηση με αποτέλεσμα, ακόμη και σήμερα, τον Φεβρουάριο του 2022, οι άνθρωποι με Σακχαρώδη Διαβήτη να μην έχουν πρόσβαση σε αυτά τα προϊόντα.

Σε συνέχεια και πιο συγκεκριμένα τον Ιανουάριο του 2022, εντάσσεται στην αποζημίωση, βάσει της υπ’ Αριθμ. ΔΒ3H 883/1191/οικ.34163/28.12.2021 (ΦΕΚ 74 Β’/17.1.2022) Απόφασης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης και Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας, η μία εκ των δύο νέων αντλιών έγχυσης ινσουλίνης, παρά το γεγονός ότι η κατάθεση του φακέλου προς ένταξη στο Μητρώο και αιτήματος αποζημίωσης των προϊόντων των εταιρειών πραγματοποιήθηκε από το 2020.

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ ζητά την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και την ένταξη των υλικών Διαβήτη στο Μητρώο Αποζημιούμενων Προϊόντων του ΕΟΠΥΥ, ώστε όλα τα νέα ιατροτεχνολογικά προϊόντα να είναι διαθέσιμα το συντομότερο δυνατόν στους πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη. Η υγεία και η ποιότητα ζωής των πασχόντων θα πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα  για το Σύστημα Υγείας!

  • Αποζημίωση ποιοτικών και αξιόπιστων προϊόντων Διαβήτη

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος και τα Μέλη του ΔΣ της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ έθιξαν το θέμα της ποιότητας και της αξιοπιστίας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων του Διαβήτη, απαιτώντας τον ποιοτικό έλεγχο των προαναφερθέντων προϊόντων, πριν την ένταξή τους στο Μητρώο Αποζημιούμενων Προϊόντων.

Όπως αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συχνά παρατηρούνται φαινόμενα ένταξης προϊόντων μόνο με τη σήμανση συμμόρφωσης CE, χωρίς να εξετάζονται οποιαδήποτε περαιτέρω δεδομένα (κλινικές μελέτες, cost effectiveness μελέτες κλπ). Υπενθυμίζεται ότι η σήμανση συμμόρφωσης CE υποδηλώνει την ασφάλεια του προϊόντος και όχι την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας από το ιατροτεχνολογικό προϊόν. Επιπλέον, τέθηκε από πλευράς της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ προς τον Οργανισμό το εύλογο ερώτημα για το ποιος φορέας υλοποιεί τον ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων που εντάσσονται τελικά στο σύστημα αποζημίωσης του ΕΟΠΥΥ. Σε αυτό μάλιστα το σημείο, ο Πρόεδρος της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ ζήτησε την εξακρίβωση των ήδη καταχωρημένων προϊόντων στο Μητρώο και την εκκαθάρισή του.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι σύμφωνα με την υπ’ Αρ. Πρωτ.: ΔΒ3Η/220/293/οικ.9269/06.04.2021 εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ, μετά από μία δεκαετία και πλέον, καθορίστηκαν οι ποιοτικές προδιαγραφές των θεραπευτικών υποδημάτων Διαβήτη. Παρά ταύτα και εξαιτίας των προβλημάτων που υπάρχουν στο Μητρώο, όπως αυτά περιγράφηκαν παραπάνω, η εγκύκλιος αυτή δεν εφαρμόζεται.

Συμφωνήθηκε κατόπιν τούτου, το Τμήμα Σχεδιασμού Παροχών, Κοστολόγησης – Τιμολόγησης Ιατροτεχνολογικού, Υγειονομικού Υλικού & ΣΕΔ να προχωρήσει στη διαδικασία της εξέτασης και της εκκαθάρισης του Μητρώου με τη συνεργασία και την υποστήριξη της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ.

  • Εφαρμογή του άρθρου 61 του ΕΚΠΥ

Επιπλέον, κατ’ εξακολούθηση παρατηρείται καταπάτηση του άρθρου 61 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ από αρκετούς φαρμακοποιούς που αιτούνται παράνομη συμμετοχή από τους πάσχοντες στις ταινίες μέτρησης γλυκόζης στο αίμα, για την προμήθεια των οποίων ο ασφαλισμένος, βάσει του ΕΚΠΥ, έχει μηδενική συμμετοχή.

Στην ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ φτάνουν συνεχώς καταγγελίες από διαφορετικά μέρη της χώρας (Αττική, Άρτα, Κρήτη, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Χίο κλπ), ενώ υπάρχει και καταγγελία από την Περιφέρεια Αττικής στην οποία βάσει των αποδείξεων που αυτήν τη στιγμή έχουν στην κατοχή τους οι ασφαλισμένοι, έχουν καταβάλει εν είδει «διαφοράς στην τιμή αποζημίωσης» των ταινιών μέτρησης γλυκόζης, από 13/03/2019 έως 5/04/2021 πάνω από 250 ευρώ, προκειμένου να προμηθευτούν τα πέντε (5) κουτιά των ταινιών μέτρησης που δικαιούνται βάσει του ΕΚΠΥ, μηνιαίως τα δύο μέλη της οικογένειας. Ενδεικτικά, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, παρουσιάστηκαν τα σχετικά τεκμήρια, με τα στοιχεία τόσο των ασφαλισμένων όσο και του φαρμακοποιού, τα οποία αποδεικνύουν τα όσα παράνομα συμβαίνουν και απαιτούν άμεση παρέμβαση και επίλυση από πλευράς του ΕΟΠΥΥ, όχι μόνο στο προαναφερθέν περιστατικό, αλλά στο σύνολο και στην έκταση του προβλήματος. Προς αυτήν την κατεύθυνση, από πλευράς της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ τέθηκαν προτάσεις όπως: νομοθέτηση του περιθωρίου κέρδους στα ιατροτεχνολογικά υλικά, γεγονός που άλλωστε ισχύει και στην υπόλοιπη Ευρώπη, ή άρση της αποκλειστικής διάθεσης από τα ιδιωτικά φαρμακεία είτε η διάθεση από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ με ταχυδρομική αποστολή απευθείας στο άτομο με Σακχαρώδη Διαβήτη.

Από πλευράς ΕΟΠΥΥ, ενημερώθηκε η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ ότι είναι γνώστες αυτής της κατάστασης και θα εξετάσουν τις προτάσεις της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ προκειμένου να υπάρξει καθολική εφαρμογή του άρθρου 61 του ΕΚΠΥ από κάθε πάροχο που συναλλάσσεται με τον ΕΟΠΥΥ.

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ ζητά για την αντιμετώπιση του φαινομένου κερδοσκοπίας μεγάλου μέρους των φαρμακοποιών εις βάρος των ασφαλισμένων πασχόντων από Σακχαρώδη Διαβήτη την υιοθέτηση κάποιας εκ των προτάσεών της ή την εφαρμογή κάποιου μέτρου, που ο ΕΟΠΥΥ θα κρίνει και θα αποφασίσει, προκειμένου να εφαρμοστεί, όπως επιβάλλεται, το άρθρο 61 του Ενιαίου Κανονισμού του ο ΕΟΠΥΥ, που κατοχυρώνει τη μηδενική συμμετοχή των πασχόντων στα αναλώσιμα υλικά.

  • Τροποποίηση του ΕΚΠΥ

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του ΔΣ έθεσαν υπόψη των στελεχών του ΕΟΠΥΥ συγκεκριμένες προτάσεις που αφορούν τα άρθρα 47, 48, 49 και 54 του ΕΚΠΥ, προκειμένου αυτά να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πασχόντων από Σακχαρώδη Διαβήτη στη χώρα.

Για τον λόγο αυτό, όπως συμφωνήθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ θα αποστείλει μέσα στο επόμενο σύντομο χρονικό διάστημα τις προτάσεις της για τις τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν στον Κανονισμό ούτως ώστε αυτός να καλύπτει τις ανάγκες των πασχόντων για την αντιμετώπιση του Διαβήτη μακροπρόθεσμα και να μην υπάρχουν κάθε φορά αγκυλώσεις που δημιουργούν προβλήματα στην ένταξη των νέων ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

  • Προϋπολογισμός ΕΟΠΥΥ

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ ήδη από το 2019, με την υπ’ αρ. πρωτ.: 450/14.10.2019 επιστολή της, κατέθεσε συγκεκριμένη πρόταση για την τροποποίηση του κλειστού και περιορισμένου προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ, ο οποίος δημιουργεί πλείστα προβλήματα.

 Στο προκείμενο σοβαρό ζήτημα ο ΕΟΠΥΥ, όπως αποδεικνύεται, δε λαμβάνει υπόψη του ούτε τον αριθμό των πασχόντων στη χώρα, που σύμφωνα με τα στοιχεία που ζήτησε και έλαβε η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ από την ΗΔΙΚΑ, ανέρχονται για το έτος 2021 στους 1.074.411, ούτε την ετήσια αύξηση του αριθμού των πασχόντων από Διαβήτη στην Ελλάδα.

Συνημμένα, η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ απέστειλε εκ νέου στον ΕΟΠΥΥ την πρόταση για την τροποποίηση του προϋπολογισμού αλλά και των υποκατηγοριών του Σακχαρώδη Διαβήτη (Λ4) που είχε καταθέσει στον Οργανισμό το έτος 2019 και μπορεί να αντιμετωπίσει πολλά από τα προβλήματα που δημιουργούνται και θα ταλαιπωρούν τους πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη τόσο στο παρόν όσο και μακροπρόθεσμα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο