Skip to main content

Επιστολή με θέμα: «Αίτημα της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ για τροποποίηση της παραγράφου ε και της παραγράφου 5, περ. πρώτη του άρθρου 47 του ΕΚΠΥ» απέστειλε στον υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ).

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ στην επιστολή της μετέφερε στον υπουργό Υγείας το αίτημα της τροποποίησης του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ 4898 Β’/01.11.2018), ώστε να μπορούν με αποτελεσματικότητα να αντιμετωπιστούν ζητήματα που ταλαιπωρούν για μεγάλο χρονικό διάστημα τους πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη.

Πιο συγκεκριμένα, στην παρούσα επιστολή η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ μετέφερε την ανησυχία και τον προβληματισμό των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη για την αδυναμία της ένταξης νέων ιατροτεχνολογικών προϊόντων, που αφορούν στη διαχείριση του Σακχαρώδη Διαβήτη, στα αποζημιούμενα προϊόντα του ΕΟΠΥΥ.

Τα προαναφερθέντα τεχνολογικά προϊόντα με τη συμβολή τους βοηθούν στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη και στη βελτίωση της υγείας και της καθημερινότητας των πασχόντων, οι οποίοι αναμένουν εδώ και μήνες την ένταξή τους, επί ματαίω!

Ειδικότερα, η δυσκολία και η αδυναμία ένταξης των συστημάτων συνεχούς παρακολούθησης γλυκόζης προκύπτουν από δύο σημεία του άρθρου 47 του ΕΚΠΥ, καθώς στην παρ. ε γίνεται λόγος «για την δαπάνη αγοράς ταινιών μέτρησης σακχάρου και ισόποσων σκαριφιστήρων ή ίσης αξίας αναλωσίμων συσκευών στιγμιαίας μέτρησης σακχάρου», ενώ στην παρ. 5, περ. πρώτη, όπου ορίζεται ότι «για τους ινσουλινοεξαρτώμενους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη (διαβήτης τύπου 1), χορηγούνται έως 200 ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα/μήνα, έως 200 σκαριφιστήρες ανά μήνα ή ίσης αξίας αναλώσιμα συσκευών συνεχούς μέτρησης επιπέδων σακχάρου». Τα σημεία αυτά του ΕΚΠΥ έχουν οδηγήσει στον καθορισμό προσωρινών τιμών αποζημίωσης των αναλωσίμων για τα συστήματα συνεχούς παρακολούθησης γλυκόζης από τον ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ 2439 Β’/7.6.2021) οι οποίες δυστυχώς απέχουν κατά πολύ από τις λιανικές τιμές πώλησης των προϊόντων αυτών στην ευρωπαϊκή αγορά.

Οι τιμές των ταινιών μέτρησης γλυκόζης έχουν εύλογα μειωθεί σε ένα βάθος χρόνου 30 και πλέον ετών, στη διάρκεια των οποίων τα προϊόντα αυτά εξελίχθηκαν σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητά τους και μειώθηκε η τιμή τους. Είναι όμως αδιανόητο η τιμή αυτή των ταινιών μέτρησης να αποτελεί τιμή αναφοράς για κάθε νέο ιατροτεχνολογικό προϊόν, που έχει πολλαπλές λειτουργίες και δυνατότητες στη διαχείριση του Σακχαρώδη Διαβήτη και ένα μόνο κοινό σημείο με τις ταινίες μέτρησης σακχάρου!

Δυστυχώς τα ανωτέρω σημεία του ΕΚΠΥ, αλλά και η απουσία καθορισμού συγκεκριμένης διαδικασίας για την ένταξη νέων ιατροτεχνολογικών προϊόντων, οδηγεί σε μεγάλες χρονοκαθυστερήσεις με αποτέλεσμα οι πάσχοντες να μην έχουν πρόσβαση σε νέα και εξελιγμένα ιατροτεχνολογικά υλικά, που, σύμφωνα με μελέτες, μπορούν να μειώσουν, ακόμη και να αποτρέψουν την εμφάνιση των επιπλοκών της νόσου, το κόστος των οποίων είναι τεράστιο για το σύστημα Υγείας.

Παράλληλα, υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση ανάμεσα στους πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1, που είναι χρήστες αντλίας συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης και σε αυτούς που αντιμετωπίζουν τον Διαβήτη τους με ένεση ινσουλίνης. Οι μεν χρήστες της αντλίας έχουν πρόσβαση στα συστήματα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης, ενώ, αντίθετα, όσοι δεν είναι χρήστες της αντλίας, στερούνται αυτής της δυνατότητας.

Μία ακόμα αντίφαση του ΕΚΠΥ υποχρεώνει, τους πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη που είναι χρήστες αντλίας ινσουλίνης, παρόλο που το άρθρο 61 απαγορεύει τη μετακύληση κόστους στους ασθενείς, να πληρώνουν τον πομπό μετάδοσης της πληροφορίας (transmitter) των συστημάτων συνεχούς καταγραφής γλυκόζης και η δαπάνη αυτή δεν είναι  αμελητέα! Ο ΕΟΠΥΥ αυτήν τη στιγμή δηλαδή αποζημιώνει μόνο τα αναλώσιμα υλικά αυτών (αισθητήρες γλυκόζης) και όχι τον πομπό, αν και η χορήγησή του στους πάσχοντες προβλέπεται από την τελευταία τροποποίηση του ΕΚΠΥ το 2018.

Από τα παραπάνω γίνεται λοιπόν φανερό ότι περισσότεροι από 44.000 άνθρωποι που πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 και δεν είναι χρήστες αντλίας ινσουλίνης παραμένουν άδικα χωρίς πρόσβαση στα νέα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Επιπλέον, περισσότερα από 3.000 άτομα που πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 και είναι χρήστες αντλίας είναι αναγκασμένοι, κατά παράβαση του άρθρου 61 του ΕΚΠΥ, να πληρώνουν ιατροτεχνολογικά υλικά τα οποία αν και προβλέπονται από τον ΕΚΠΥ του 2018, δεν έχουν ενταχθεί ακόμη και τώρα στο Μητρώο αποζημιούμενων προϊόντων του ΕΟΠΥΥ. Επίσης, υλικά, όπως είναι οι νέες εξελιγμένες αντλίες συνεχούς έγχυσης γλυκόζης και τα συστήματα στιγμιαίας καταγραφής ή συνεχούς παρακολούθησης γλυκόζης αναμένουν έξω από την πόρτα του ΕΟΠΥΥ για περισσότερο από έναν χρόνο!

Ένα ακόμα σοβαρό πρόβλημα που απασχολεί τον χώρο του Διαβήτη είναι η μη πρόσβαση των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 που είναι σε εντατικοποιημένο σχήμα ινσουλινοθεραπείας στις νέες τεχνολογίες, όπως: αντλίες συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης, συστήματα στιγμιαίας καταγραφής γλυκόζης, συστήματα συνεχούς παρακολούθησης γλυκόζης.

Δυστυχώς στη χώρα μας, σε αντίθεση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και μολονότι έχει αποδειχτεί, βάσει μελετών, πως θα μπορούσαν να έχουν τεράστια οφέλη από τη χρήση των νέων αυτών ιατροτεχνολογικών προϊόντων, στερούνται αυτών των παροχών και των δυνατοτήτων που αυτές παρέχουν για την αποτελεσματικότερη ρύθμιση του Σακχαρώδη Διαβήτη και για την απομάκρυνση και την αποφυγή του κινδύνου εμφάνισης επιπλοκών.

Τέλος είναι σημαντικό να αναφερθεί πως τα νέα αυτά συστήματα έχουν ένα σημαντικό κόστος και όπως είναι φυσικό αυξάνουν βραχυπρόθεσμα τις δαπάνες του ΕΟΠΥΥ. Είναι όμως επιστημονικά αποδεδειγμένο πως μακροπρόθεσμα μειώνουν, αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις εξαλείφουν εντελώς τις επιπλοκές που προκαλεί ο Σακχαρώδης Διαβήτης, το κόστος των οποίων εκτινάσσει τις δαπάνες του ΕΟΠΥΥ και γενικότερα του συστήματος Υγείας.

Στόχος της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ είναι η πραγματική πρόσβαση των πασχόντων από Σακχαρώδη Διαβήτη, κι όχι η «εικονική», σε όλα τα νέα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, τα οποία έχουν πολλά μακροπρόθεσμα οφέλη τόσο για τον πάσχοντα όσο και για την ίδια την Πολιτεία (κόστος αντιμετώπισης επιπλοκών, κόστος νοσηλείας, κόστος φαρμακευτικής αγωγής, απουσία από την εργασία, υποστήριξη πασχόντων μέσω επιδοματικής πολιτικής κλπ).

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ ευελπιστεί ότι ο υπουργός Υγείας θα εξετάσει προσεκτικά το αίτημά τηςκαι θα ανταποκριθεί άμεσα σε αυτό. Για όλους εμάς του πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη αλλά και για το Σύστημα Υγείας η τροποποίηση των προαναφερθέντων σημείων του ΕΚΠΥ είναι μονόδρομος, καθώς το αποτέλεσμα θα είναι ευεργετικό για τους πάσχοντες και δημοσιονομικά ωφέλιμο για την Πολιτεία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο