Skip to main content

Τον προβληματισμό και την ανησυχία των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη σχετικά με το ζήτημα της ένταξης των νέων ιατροτεχνολογικών υλικών για τον Διαβήτη στο σύστημα αποζημίωσης του ΕΟΠΥΥ εκφράζει προς τη Διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ Θεανώ Καρποδίνη με επιστολή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ).

Ειδικότερα, με την υπ’ αριθμόν ΔΒ3Η 395/530/οικ. 14572 (ΦΕΚ 2439 Β’/7.6.2021) Απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης και Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας, εντάχθηκαν νέα προϊόντα ιατροτεχνολογικού και υγειονομικού υλικού στα αποζημιούμενα από τον ΕΟΠΥΥ προϊόντα και καθορίστηκε η τιμή αποζημίωσής τους.

Ωστόσο, για ορισμένα από τα ανωτέρω προϊόντα που εντάχθηκαν στην αποζημίωση του ΕΟΠΥΥ, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και συστήματα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης (CGM), εκκρεμεί από τις 23 Απριλίου 2021 η διαδικασία της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Αμοιβών και Τιμών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων.

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ στην επιστολή της εκφράζει την απορία της πώς είναι δυνατόν τα προϊόντα αυτά ενώ δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία που απαιτείται και δεν έχουν περάσει από την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ, να λαμβάνουν τιμή αποζημίωσης! Και προσθέτει: «Για ποιον λόγο δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία που προβλέπεται βάσει της υπ’ αριθμόν 1201/708 (ΦΕΚ 4043 Β’/21.9.2020) Απόφασης του Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ και της υπ’ αριθμόν ΕΑΛΕ/Γ.Π. 69310 (ΦΕΚ 4949 Β’/10.11.2020) Υπουργικής Απόφασης»;

Πώς είναι δυνατόν τη στιγμή που η διαδικασία, η οποία ναι μεν έχει ξεκινήσει, αλλά παραμένει σε εκκρεμότητα, ο Οργανισμός να εκδίδει σε ΦΕΚ τις τιμές αποζημίωσης των ανωτέρω προϊόντων;

Από την 1η Νοεμβρίου 2018, βάσει του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ), τα προϊόντα αυτά θα έπρεπε να περάσουν από την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης. Ακόμη και σήμερα, τα προϊόντα αυτά όχι μόνο δεν πέρασαν από την Επιτροπή ώστε να λάβουν τιμή αποζημίωσης, αλλά μέρος αυτών κοστολογήθηκε εκτός Επιτροπής και δημοσιεύτηκε στο προαναφερόμενο ΦΕΚ.

Επιπλέον, η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ ζητά στην επιστολή της να ενημερωθεί αν η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ, της οποίας η σύσταση και ο τρόπος λειτουργίας καθορίστηκε βάσει της υπ’ αριθμόν ΕΑΛΕ/Γ.Π. 69310 (ΦΕΚ 4949 Β’/10.11.2020) Υπουργικής Απόφασης, προτίθεται να εξετάσει και να κοστολογήσει άμεσα τα υπόλοιπα προϊόντα του Σακχαρώδη Διαβήτη; Θα ακολουθηθεί η διαδικασία που ορίζεται βάσει των ανωτέρω νομοθετικών διατάξεων ή όχι;

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ επισημαίνει στην επιστολή της ότι η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, έπρεπε να συνεδριάζει τέσσερις φορές κάθε μήνα ώστε να επικυρώνει τις αποφάσεις των υπο-επιτροπών της. Δυστυχώς όμως για όλους τους πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη η απόφαση αυτή υπάρχει μόνο σαν διατύπωση και δεν υλοποιείται ποτέ!

Και προσθέτει: «Αρκετές χώρες της Ευρώπης αποζημιώνουν ήδη τα συστήματα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης και για τα άτομα με διαβήτη τύπου 2 και εμείς αναρωτιόμαστε πότε θα συνεδριάσει για πρώτη φορά η Επιτροπή, προκειμένου να  δώσει λύσεις σε όλες αυτές τις εκκρεμότητες που υπάρχουν και να εντάξει τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που βρίσκονται σε αναμονή εδώ και μήνες. Πότε θα συνεδριάσει ξανά η Επιτροπή ώστε να εξετάσει και να διαπραγματευτεί για τα νέα προϊόντα που θα κυκλοφορήσουν στην Ευρώπη το δεύτερο εξάμηνο του 2021 ώστε να είναι δυνατή η διάθεσή τους και στα άτομα με Διαβήτη τύπου 2;

»Η μακροχρόνια καθυστέρηση στη λειτουργία της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και στην ένταξη των νέων ιατροτεχνολογικών προϊόντων, δημιουργεί δυστυχώς το εξής παράλογο φαινόμενο: τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, κατά την ένταξή τους δεν είναι πλέον σύγχρονα, λόγω της μεγάλης χρονικής καθυστέρησης, αλλά και λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας, που παράγει τα επόμενα και τα περισσότερο εξελιγμένα μοντέλα»!

Σύμφωνα με τα παραπάνω, λοιπόν, συνεχίζει στην επιστολή της η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, γίνεται φανερό πως με τους ρυθμούς που κινούνται οι διαδικασίες από πλευράς ΕΟΠΥΥ η πρόσβαση των πασχόντων από Σακχαρώδη Διαβήτη στα σύγχρονα τεχνολογικά προϊόντα θα είναι αδύνατη για αρκετά χρόνια, με συνέπειες που θα δυσχεραίνουν τη διαχείριση και την αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη και ταυτόχρονα θα επιβαρύνουν την υγεία και την ποιότητα της ζωής των πασχόντων, όπως επίσης και τις δαπάνες του ΕΟΠΥΥ.

Τους παραπάνω προβληματισμούς της η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ τους έχει ήδη γνωστοποιήσει προφορικά κατόπιν επικοινωνίας της σε στελέχη του ΕΟΠΥΥ, χωρίς ωστόσο να λάβει καμία απάντηση μέχρι στιγμής!

Και καταλήγει η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ στην επιστολή της προς τη Διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ: «Η μη ενδεδειγμένη διαδικασία που ακολουθήθηκε, σε συνδυασμό με τις μεγάλες, παρά τον νόμο, χρονικές καθυστερήσεις, αποβαίνουν για ακόμη μία φορά σε βάρος των ασφαλισμένων πασχόντων από Σακχαρώδη Διαβήτη του ΕΟΠΥΥ. Μάλιστα, σύμφωνα με όσα έχουν έρθει σε γνώση μας, οι εταιρείες που εμπορεύονται τα ανωτέρω προϊόντα, προτίθενται να ακολουθήσουν όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την κατάργηση του ανωτέρω ΦΕΚ 2439/2021, στο οποίο καθορίζονται οι τιμές των προϊόντων. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα ο κάθε άνθρωπος που πάσχει από Σακχαρώδη Διαβήτη να εξακολουθήσει να βρίσκεται σε αναμονή για υλικά τα οποία αν και προβλέπονται στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας από την 1η Νοεμβρίου του 2018, ακόμη και τώρα δεν έχει ουδεμία πρόσβαση σε αυτά!

»Όλοι εμείς αδυνατούμε να κατανοήσουμε τον παραπάνω παραλογισμό και στο πλαίσιο αυτό αναμένουμε να πράξετε τα αναγκαία και να προχωρήσετε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την επίλυσή του πριν να ολοκληρωθεί η θερινή περίοδος».

Μετάβαση στο περιεχόμενο