Skip to main content

Επιστολή με θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη» απέστειλε στη νέα Διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ, κ. Θεανώ Καρποδίνη, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ).

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, μετά την ανάληψη των καθηκόντων της κ. Καρποδίνη ως Διοικήτριας του ΕΟΠΥΥ, προέβη στην ενημέρωσή της σχετικά με τα προβλήματα που συνεχίζουν να ταλαιπωρούν τους πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη, σε μία προσπάθεια να αντιμετωπιστούν άμεσα τόσο προς όφελος των πασχόντων από Διαβήτη όσο και προς όφελος του Οργανισμού.

Αδικαιολόγητη καθυστέρηση ένταξης και αποζημίωσης νέων τεχνολογικών προϊόντων

Παρόλες τις προσπάθειες της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ από την ημέρα τροποποίησης του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ, τον Νοέμβριο του 2018, δυστυχώς υπάρχουν ακόμη και σήμερα προϊόντα που προβλέπονται στον ΕΚΠΥ, αλλά δεν έχουν ενταχθεί στο σύστημα αποζημιούμενων προϊόντων του Οργανισμού, με αποτέλεσμα οι πάσχοντες να μην έχουν πρόσβαση στα σημαντικά αυτά εργαλεία για τη διαχείριση της σοβαρής χρόνιας πάθησής τους.

Τις τελευταίες μέρες, μετά τη δημοσίευση του ΦΕΚ για την έναρξη λειτουργίας της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Αμοιβών και Τιμών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων του ΕΟΠΥΥ αλλά και τη δημοσίευση των μελών αυτής, η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ ωθείται στο να ζητήσει από την κ. Καρποδίνη την επίσπευση της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας της, προκειμένου να ενταχθούν το συντομότερο δυνατόν νέα πιο εξελιγμένα προϊόντα, για τα οποία η αναμονή ξεπερνά ακόμη και τα δύο χρόνια.

Η χρήση των νέων τεχνολογιών στη διαχείριση του Σακχαρώδη Διαβήτη είναι κομβικής σημασίας, καθώς, σύμφωνα με μελέτες, βελτιώνει τη διαχείριση της πάθησης στην καθημερινότητα των πασχόντων και τους προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια, μειώνοντας τον κίνδυνο σοβαρής υπογλυκαιμίας, ενώ παράλληλα αποδεικνύεται ότι η χρήση τους έχει σημαντικό όφελος και για το Σύστημα Υγείας με την αποτροπή ή την καθυστέρηση εμφάνισης των επίπονων για τον πάσχοντα και κοστοβόρων για την Πολιτεία επιπλοκών του Σακχαρώδη Διαβήτη.

Επιπλέον, σήμερα γίνεται επιστημονικά αναγκαία η δυνατότητα χρήσης νέων τεχνολογιών, όπως είναι η στιγμιαία ή συνεχής καταγραφή, και σε πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 που ακολουθούν εντατικοποιημένο σχήμα ινσουλινοθεραπείας. Βάσει μελετών που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα από την Ιταλία[1][2][3][4] κατά τη διάρκεια του περιορισμού των μετακινήσεων (lockdown), σε ενήλικες με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 και 2, που χρησιμοποιούσαν συστήματα στιγμιαίας ή συνεχούς καταγραφής, παρουσίασαν στατιστικά σημαντική βελτίωση στον χρόνο ευγλυκαιμίας (TIR) κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Παράλληλα, έχει διαπιστωθεί ότι η χρήση τους αποτρέπει την εμφάνιση μικρο- και μακροαγγειακών επιπλοκών.

Ως εκ τούτου, αιτούμαστε την επίσπευση της ένταξης των νέων τεχνολογικών προϊόντων για τον Σακχαρώδη Διαβήτη, που αφορούν στη, συνεχή παρακολούθηση γλυκόζης (CGMs) είτε είναι είτε όχι συνδεδεμένη με την αντλία ινσουλίνης καθώς στα νέα προϊόντα αντλιών συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης κλπ.

Επιπλέον, επιστημονικά αναγκαία χαρακτηρίζεται, η χρήση της συνεχούς ή στιγμιαίας παρακολούθησης γλυκόζης από άτομα που πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 και ακολουθούν εντατικοποιημένο σχήμα ινσουλινοθεραπείας.

Ένταξη προδιαγραφών για τη χορήγηση του θεραπευτικού υποδήματος για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ επανειλημμένα έχει καταθέσει τις προτάσεις της για το συγκεκριμένο θέμα, όπως επίσης και τις προδιαγραφές χορήγησης θεραπευτικού υποδήματος για τον Σακχαρώδη Διαβήτη, οι οποίες ισχύουν διεθνώς και απαραίτητα πρέπει να ενταχθούν τόσο στο μητρώο του ΕΟΠΥΥ αλλά και στον ΕΚΠΥ. Παρόλο που η στάση των Στελεχών του ΕΟΠΥΥ είναι θετική, ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία. Αυτό έχει ως συνέπεια τη χορήγηση ακατάλληλων θεραπευτικών υποδημάτων σε άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη που αντιμετωπίζουν την επιπλοκή του Διαβητικού Ποδιού με αποτέλεσμα ακόμη και τον ακρωτηριασμό, παρόλο που τα υποδήματα αυτά χορηγούνται με σκοπό την αποτροπή του και επιπλέον, η όλη αυτή κατάσταση επιβαρύνει τον ΕΟΠΥΥ και το Σύστημα Υγείας με δυσανάλογα πρόσθετο κόστος.

Δημιουργία νέων κατηγοριών που θα αφορούν την ένταξη νέων τεχνολογικών προϊόντων

Στον ΕΚΠΥ υπάρχει πρόβλεψη για ένταξη νέων τεχνολογικών προϊόντων στον πίνακα των αποζημιούμενων υλικών από τον ΕΟΠΥΥ. Ωστόσο, υπάρχουν μέχρι στιγμής δυσκολίες, καθώς τα νέα τεχνολογικά προϊόντα, σύμφωνα με τους αρμόδιους του ΕΟΠΥΥ, θα πρέπει να εντάσσονται στις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες, κάτι που είναι εξαιρετικά δύσκολο, καθώς αφορούν σε προϊόντα τεχνολογικά εξελιγμένα.

Η διαδικασία αυτή που ακολουθείται, ουσιαστικά αποτρέπει την είσοδο νέων τεχνολογικών προϊόντων στην αποζημίωση του ΕΟΠΥΥ, με αποτέλεσμα, παρόλο που υπάρχει πρόβλεψη στον ΕΚΠΥ, οι πάσχοντες να μην μπορούν να τα προμηθευτούν.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, είναι σημαντικό να δημιουργηθούν ή να υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργηθούν στο μέλλον νέες κατηγορίες οι οποίες θα αφορούν την ένταξη νέων τεχνολογικών προϊόντων, ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία και να μην υπάρχουν μακρόχρονες καθυστερήσεις.

Θέσπιση ποιοτικών χαρακτηριστικών των αναλώσιμων υλικών για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ κρίνει εξαιρετικής σημασίας τη θέσπιση ποιοτικών χαρακτηριστικών όλων των αναλωσίμων υλικών για τον Σακχαρώδη Διαβήτη.

Η θέσπιση ποιοτικών χαρακτηριστικών προσφέρει στον πάσχοντα προϊόντα τα οποία ακολουθούν συγκεκριμένα πρότυπα κατασκευής και ποιοτικής ανάλυσης αποτελέσματος που εξασφαλίζουν αξιοπιστία στο στενότερο δυνατό εύρος γλυκόζης.

 Δυστυχώς, κυκλοφορούν κάποια προϊόντα τα οποία δεν ακολουθούν τα ανωτέρω, καθώς η προϋπόθεση ύπαρξης μόνο C-mark δεν εξασφαλίζει την ποιότητα και την αξιοπιστία των αναλώσιμων υγειονομικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων που είναι απαραίτητα για τη διαχείριση του Σακχαρώδη Διαβήτη.

Ως εκ τούτου, η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ ζητά η ένταξη και η αποζημίωση όλων των αναλωσίμων υλικών για τον Σακχαρώδη Διαβήτη να γίνεται βάσει των επιστημονικών – ποιοτικών χαρακτηριστικών τους αλλά και, όπου προβλέπεται, βάσει των Κοινοτικών Οδηγιών και Κανονισμών (EN ISO 15197:2015, EN ISO 23640:2015 κλπ).


[1] Rodolfo J. Galindo, et al. Continuous Glucose Monitors and Automated Insulin Dosing Systems in the Hospital Consensus Guideline. Journal of Diabetes Science and Technology, 1–30, 2020 Diabetes.

[2] Brunella Capaldo, et al. Blood Glucose Control During Lockdown for COVID-19: CGM Metrics in Italian Adults With Type 1 Diabetes. Diabetes Care 2020;43:e88–e89 | https://doi.org/10.2337/dc20-1127

[3] Nicole Ehrhardt and Irl B. Hirsch. The Impact of COVID-19 on CGM Use in the Hospital. Diabetes care, September 2020.  https://doi.org/10.2337/dci20-0046

[4] Rodolfo J. Galindo, et al. Comparison of the FreeStyle Libre Pro Flash Continuous Glucose Monitoring (CGM) System and Point-of-Care Capillary Glucose Testing (POC) in Hospitalized Patients With Type 2 Diabetes (T2D) Treated With Basal-Bolus Insulin. Diabetes care, July 2020.   Regimen https://doi.org/10.2337/dc19-2073

Leave a Reply

Μετάβαση στο περιεχόμενο