Skip to main content

Επιστολή στο Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας, κ. Γεώργιο Σταμάτη, με θέμα: «Αίτημα συνάντησης με στόχο την ενημέρωσή σας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη στη χώρα μας» απέστειλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ).

Στην επιστολή της η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ αιτείται συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα προκειμένου να τον ενημερώσει για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με Σακχαρώδη Διαβήτη και άπτονται του Υπουργείου Εργασίας, τα οποία χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και να θέσει υπόψη του τις προτάσεις της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ επί των συγκεκριμένων ζητημάτων.

Δείτε παρακάτω τα ζητήματα που έθεσε η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ στο Γενικό Γραμματέα:

  • Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.) και Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)

Σημαντικά ζητήματα εντοπίζονται στο νέο Ε.Π.Π.Π.Α., όπως επίσης και στην αξιολόγηση των ανθρώπων με Σακχαρώδη Διαβήτη από τα ΚΕ.Π.Α. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται ορισμένες εξετάσεις που ζητούνται από τις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. για την πιστοποίηση της πάθησης, οι οποίες, σύμφωνα με την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, δεν πιστοποιούν το Σακχαρώδη Διαβήτη αφενός και αφετέρου δεν αποζημιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., επιβαρύνοντας σημαντικά τους πάσχοντες.

Επιπλέον, σημαντικό ζήτημα αποτελεί και η μείωση των ποσοστών αναπηρίας στους ανθρώπους με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2, με τα όσα προβλήματα συνεπάγεται αυτή η μείωση, καθώς και τη σύγχυση, τα προβλήματα και την ταλαιπωρία που δημιουργεί ο χαρακτηρισμός των ανθρώπων με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου LADA, από τις Επιτροπές, άλλοτε ως τύπου 2 και άλλοτε ως τύπου 1, με βασικό κριτήριο τη θεραπευτική αγωγή που ακολουθεί o κάθε εξεταζόμενος, ενώ βάσει των διεθνών επιστημονικών δεδομένων, ο τύπος LADA είναι αυτοάνοσος και αποτελεί υποκατηγορία του τύπου 1, του ινσουλινοεξαρτώμενου, δηλαδή, Διαβήτη.

Η Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ. έχει ήδη καταθέσει τις προτάσεις της σχετικά με την τροποποίηση του Ε.Π.Π.Π.Α. τόσο στην προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, όσο και στον Ε.Φ.Κ.Α., τις οποίες σας αποστέλλουμε συνημμένα.

  • Κατάργηση του ποσοστού συμμετοχής στην ινσουλίνη για τα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2

Με την υπ’ Αριθμ. Φ.42000/οικ.2555/353 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 497 Β’/28.2.2012), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ. Αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 104747 (ΦΕΚ 2883 Β’/26.10.2012, δημιουργήθηκαν πάσχοντες δύο ταχυτήτων, αφού για την ινσουλίνη, την ορμόνη της ζωής στο Σακχαρώδη Διαβήτη, τα μεν άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 έχουν μηδενική συμμετοχή, τα δε άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 (ινσουλινοθεραπευόμενοι) καταβάλλουν ποσοστό συμμετοχής 10%.

Επιπλέον, στις 19 Οκτωβρίου 2018 δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση, με αρ. πρωτ.: ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 79647 (ΦΕΚ 4698 Β’), σύμφωνα με την οποία συνεχίζεται η καταβολή του 10% στα φάρμακα και στην ινσουλίνη για τους ανθρώπους με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2.

Τα επιστημονικά δεδομένα και η αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη έχουν αλλάξει και θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη από την Πολιτεία, προκειμένου να έχουμε πολίτες με Διαβήτη χωρίς επιπλοκές, αλλά και υγιή Ασφαλιστικά Ταμεία με λιγότερες δαπάνες.

Μελέτη της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας αποδεικνύει ότι η μείωση της συμμετοχής, που καταβάλουν οι χρόνια πάσχοντες στη φαρμακευτική δαπάνη, μπορεί αφενός να επιφέρει σημαντικά κλινικά οφέλη με τη συμμόρφωση των ασθενών, αφετέρου αποτελεί μια επένδυση για το Σύστημα  Υγείας, με απόδοση της τάξης του 123%. Επίσης, είναι γεγονός ότι οι άνθρωποι με Διαβήτη, σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας για το Σακχαρώδη Διαβήτη, απορροφούν το 12% των πόρων Υγείας. Το μεγαλύτερο, όμως, μέρος αυτού του κόστους, περίπου το 9%, απορροφάται για τις δαπάνες που αφορούν την αντιμετώπιση των επιπλοκών  και όχι για τη θεραπευτική αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη.

Το άνισο αυτό μέτρο, η συμμετοχή δηλαδή στην ινσουλίνη, προκαλεί πρόσθετο κόστος στους πάσχοντες, οι οποίοι ταυτόχρονα επιβαρύνονται και με τις συμμετοχές για τη θεραπευτική αντιμετώπιση των συνοδών παθήσεων του Σακχαρώδη Διαβήτη και πολλές φορές και των επώδυνων επιπλοκών του!

  • Σύνταξη Αναπηρίας

Άτομα με ποσοστό αναπηρίας από 50% – 66,9% δικαιούνται, σύμφωνα με το νόμο, 50% της αναπηρικής σύνταξης. Το ποσό αυτό σε άτομα με χρόνιες παθήσεις ή/και αναπηρία δεν μπορεί να καλύψει το επιπλέον κόστος της πάθησής τους. Γι’ αυτό, η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ προτείνει να επανέλθει το ποσοστό στο 75% της αναπηρικής σύνταξης.

  • Προϋπάρχουσα αναπηρία

Στο θέμα της προϋπάρχουσας αναπηρίας, ο νόμος ορίζει ότι στην περίπτωση αυτής πρέπει να υπάρξει επιδείνωση της υγείας του πάσχοντα κατά 40% για να μπορέσει να πάρει αναπηρική σύνταξη. Η διάταξη αυτή διαχωρίζει τα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα με την υγεία τους από μικρή ηλικία σε σχέση με τα άτομα που αποκτούν κάποιο πρόβλημα με την υγεία τους κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου. Ήδη τα άτομα αυτά αντιμετωπίζουν κοινωνικό και εργασιακό αποκλεισμό.

Πρόταση της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ είναι να μην υπάρχει ο όρος της προϋπάρχουσας αναπηρίας αλλά και της επιδείνωση αυτής ως προϋπόθεση για τη λήψη αναπηρικής σύνταξης, διότι την ανάγκη αυτή την έχουν όλοι όσοι πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη, είτε για να βελτιώσουν την υγεία τους αν είναι επιβαρυμένη, είτε για να καταφέρουν να αποφύγουν την επιβάρυνση της υγείας τους από επιπλοκές του Διαβήτη.

  • Προνοιακό επίδομα σε παιδιά με Σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 που είναι τέκνα θανόντων γονέων

Τα παιδιά με Σακχαρώδη Διαβήτη που είναι ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα και λαμβάνουν τη σύνταξη των θανόντων γονιών τους, μπορούν να συνεχίσουν να λαμβάνουν το προνοιακό επίδομα, μόνο στην περίπτωση που το ποσό της σύνταξης είναι ίσο ή μικρότερο από 313€, όσο δηλαδή είναι το μηνιαίο ποσό του προνοιακού επιδόματος. Σε αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή το ποσό υπερβαίνει τα 313€, το επίδομα κόβεται.

Ωστόσο, το προνοιακό επίδομα δίνεται σε αυτά τα παιδιά ώστε να έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν το πρόσθετο κόστος της πάθησης και δεν δίνεται για την επιβίωσή τους, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα.

Αίτημα της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ είναι στις περιπτώσεις αυτές το προνοιακό επίδομα να συνεχίσει να δίνεται, ώστε τα παιδιά αυτά να μπορούν να έχουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης.

  • Διατροφική ετικέτα σχολικών γευμάτων

Και φέτος εφαρμόζεται σε 1227 Δημοτικά σχολεία σε όλη τη χώρα το πρόγραμμα σίτισης μαθητών «Σχολικά Γεύματα». Στο πλαίσιο αυτό, η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρχει ειδική μέριμνα για τα παιδιά που πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη.

Ένα άτομο με Σακχαρώδη Διαβήτη θα πρέπει, πριν τη λήψη ινσουλίνης, να είναι ενήμερο για την ποσότητα των θρεπτικών συστατικών (υδατανθράκων, λιπών κλπ) που περιέχονται στο γεύμα του, προκειμένου να μπορεί να υπολογίσει τη σωστή δόση της ινσουλίνης που πρέπει να χορηγήσει στον εαυτό του.

Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα τα διατροφικά στοιχεία του γεύματος ανά 100 γρ. προϊόντος, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω προβλήματα, όπως υπογλυκαιμίες ή υπεργλυκαιμίες από λανθασμένη δόση ινσουλίνης.

Παράλληλα, κρίνεται αναγκαία η πραγματοποίηση ενημερωτικών και διαδραστικών δραστηριοτήτων στα παιδιά με στόχο τη σημασία της υγιεινής διατροφής στη σωματική, νοητική και ψυχική υγεία των παιδιών. 

Διαβάστε την επιστολή εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο