Skip to main content

Επιστολή με θέμα: «Αίτημα συνάντησης με στόχο την ενημέρωσή σας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη στη χώρα μας» απέστειλε στη νέα Υπουργό Παιδείας, κ. Νίκη Κεραμέως, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ).

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων της νέας Υπουργού, θέλησε να την ενημερώσει για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με Σακχαρώδη Διαβήτη και άπτονται του Υπουργείου Παιδείας, τα οποία χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και να θέσει υπόψη της τις προτάσεις της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ επί των συγκεκριμένων ζητημάτων.

  • Επίσπευση πρόσληψης σχολικών νοσηλευτών ως ΕΒΠ

Σύμφωνα με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, τα παιδιά που πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη έχουν το δικαίωμα να υποστηρίζονται από νοσηλευτές κατά τις ώρες παραμονής τους στο σχολικό περιβάλλον.

Από τη σχολική περίοδο 2014 – 2015 ξανατέθηκε σε ισχύ το συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο, προς ανακούφιση πολλών γονέων παιδιών με Σακχαρώδη Διαβήτη.

Δυστυχώς, όμως, παρατηρούνται φαινόμενα κατά τα οποία ο αριθμός των σχολικών νοσηλευτών δεν επαρκεί, με αποτέλεσμα να παραμένουν πολλά από τα παιδιά με Διαβήτη χωρίς υποστήριξη από νοσηλευτή στο σχολικό τους περιβάλλον ή, σε κάποιες περιπτώσεις, οι σχολικοί νοσηλευτές προσλαμβάνονται στα σχολεία με καθυστέρηση, πολύ αργότερα από την έναρξη των μαθημάτων, συνήθως γύρω στα Χριστούγεννα.

Η παρουσία του σχολικού νοσηλευτή κρίνεται αναγκαία και απαραίτητη και προσφέρει ασφάλεια στο κάθε παιδί που πάσχει, τις ώρες της παραμονής του στο σχολικό περιβάλλον.

Η καθυστερημένη τοποθέτηση σχολικών νοσηλευτών στα σχολεία που φοιτούν παιδιά με Σακχαρώδη Διαβήτη, δημιουργεί πλείστα προβλήματα τόσο στο ίδιο το παιδί, όσο και στους γονείς, οι οποίοι αναγκάζονται πολλές φορές να εγκαταλείψουν τη δουλειά τους και να «κατασκηνώνουν» έξω από το σχολείο για να προσφέρουν την απαιτούμενη βοήθεια και τη συνεχή παρακολούθηση που απαιτεί ο Σακχαρώδης Διαβήτης, κυρίως σε αυτές τις ευαίσθητες ηλικίες!

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης δεν οριοθετείται και δυστυχώς οι απότομες αυξομειώσεις στις τιμές της γλυκόζης αίματος, αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα, ακόμα και να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή των παιδιών.

Η παρουσία των νοσηλευτών στο σχολικό περιβάλλον, που αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, προλαμβάνει τις παραπάνω καταστάσεις και εξασφαλίζει την ασφαλή παραμονή των παιδιών που πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη, χωρίς να διαταράσσεται η δομή και η λειτουργία της οικογένειας και κυρίως χωρίς να στιγματίζονται και να απομονώνονται τα παιδιά, που βρίσκονται σε τρυφερή ηλικία και ευάλωτη κατάσταση, λόγω της πάθησής τους.

Επιπλέον, και σύμφωνα με τη φετινή εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, προβλήματα εντοπίζονται στην υποχρεωτική ύπαρξη σφραγίδας του/της Διευθυντή/ντριας Κλινικής, την οποία θα πρέπει να φέρει η κάθε γνωμάτευση/βεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου, όπως επίσης και τη μη αποδοχή γνωματεύσεων από ιδιώτη γιατρό, σφραγισμένη από τον τοπικό Ιατρικό Σύλλογο ή τη μη αποδοχή γνωματεύσεων των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), που πιστοποιούν την πάθηση.

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ θεωρεί αναγκαίο και προτείνει η εγκύκλιος να τροποποιηθεί ως εξής: «Πρωτότυπη γνωμάτευση/βεβαίωση Δημοσίου Νοσοκομείου ή ιδιώτη ιατρού με σφραγίδα από τον Ιατρικό Σύλλογο ή απόφαση ΚΕΠΑ στην οποία να περιγράφεται με σαφήνεια η χρόνια πάθηση από την οποία πάσχει ο μαθητής, εκδοθείσας εντός εξαμήνου από την ημερομηνία αίτησης του κηδεμόνα. Η γνωμάτευση/βεβαίωση του Δημόσιου Νοσοκομείου υποχρεωτικά φέρει πρωτόκολλο, ημερομηνία και ευδιάκριτη σφραγίδα (στρογγυλή)».

  • Μη επέκταση του νόμου 4440/2016 και στους εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ

Ο νόμος 4440/2016 προβλέπει ότι το 10% των προσλήψεων αορίστου χρόνου στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα καλύπτεται από άτομα με χρόνιες παθήσεις ή/και αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω, ενώ ένα ποσοστό 5% καλύπτεται από όσους έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και από τέκνα ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Οι διατάξεις αυτές του νόμου, όμως, δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, είτε αφορούν τη Γενική Εκπαίδευση, είτε την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, καθώς και των μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ, παρόλο που την ευθύνη των προκηρύξεων έχει και εδώ το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει πρόνοια για τους ανθρώπους  που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις, όπως είναι ο Σακχαρώδης Διαβήτης και να υπάρχει άνιση μεταχείριση αυτών των ανθρώπων στην πρόσληψή τους στο Δημόσιο τομέα, μόνο και μόνο επειδή είναι εκπαιδευτικοί ή μέλη ΕΒΠ.

  • Έλλειψη δυνατότητας τοποθέτησης εκπαιδευτικών που πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη κοντά σε Διαβητολογικό Ιατρείο ή Κέντρο

Τα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 ινσουλινοεξαρτώμενο χωρίς επιπλοκές και με ποσοστό αναπηρίας 50% δεν έχουν τη δυνατότητα να διοριστούν σε σχολείο πλησίον του οποίου υπάρχει Διαβητολογικό Κέντρο ή Ιατρείο. Η δυνατότητα αυτή δίνεται μόνο σε άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Πρόταση της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ είναι τα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 ινσουλινοεξαρτώμενο, ανεξαρτήτως ποσοστού, να μπορούν να απασχολούνται σε περιοχές όπου βρίσκονται κοντά σε Διαβητολογικό Κέντρο ή Ιατρείο, προκειμένου να μπορούν να παρακολουθούν σε τακτά διαστήματα, όπως επιβάλλεται, τη χρόνια πάθησή τους και να αντιμετωπίζουν πιθανά προβλήματα που ενδέχεται να δημιουργήσει ο Σακχαρώδης Διαβήτης  στην πορεία του.

  • Συμπλήρωση και αναμόρφωση του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/1996 σχετικά με τις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ ζητά να εφαρμοστεί άμεσα η υπ’ αριθ. 4/256 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) που αφορά την αναδιαμόρφωση του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/1996 ώστε να ενταχθεί, σύμφωνα και με την εν λόγω γνωμοδότηση του ΚΕ.Σ.Υ., ο Σακχαρώδης Διαβήτης στο σύστημα μεταθέσεων ειδικών κατηγοριών.

  • Ένταξη των εκπαιδευτικών που έχουν ποσοστό αναπηρίας 50% στα κριτήρια ένταξης του επικουρικού αξιολογικού πίνακα

Στο άρθρο 58 του νόμου 4589/2019 (ΦΕΚ Α’ 13/29.1.2019) περιλαμβάνονται στα κριτήρια ένταξης στον επικουρικό αξιολογικό πίνακα οι εκπαιδευτικοί που είναι γονείς παιδιών με αναπηρία, όχι όμως τα ίδια τα άτομα με αναπηρία. Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ θεωρεί αναγκαίο να προστεθεί στα κριτήρια αυτά και η περίπτωση των εκπαιδευτικών που οι ίδιοι πάσχουν και έχουν ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον. 

Καταλήγοντας η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ αιτείται να προγραμματιστεί συνάντηση με την Υπουργό το επόμενο άμεσο χρονικό διάστημα, ώστε να την ενημερώσει διεξοδικά για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο χώρος του Διαβήτη, προκειμένου να προωθηθούν όλες οι απαιτούμενες ρυθμίσεις που θα οδηγήσουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων με Σακχαρώδη Διαβήτη.

Διαβάστε την επιστολή εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο