Στο Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμόν 133, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 109 Α’ στις 17.5.2002, προβλέπονται διατάξεις που αφορούν την κρίση Σωματικής Ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά.

Leave a Reply

Skip to content