Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής Diabetes on the Move

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ακόλουθοι όροι χρήσης ισχύουν για τη δράση «Diabetes on the Move», η οποία θα διεξαχθεί μέσω των social media της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ), ήτοι τη σελίδα της στο Facebook «Γλυκός Πλανήτης – ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ» (https://www.facebook.com/glikosplanitis/) και τη σελίδα στο Instagram «glikosplanitis» (https://www.instagram.com/glikosplanitis/?hl=el). 

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης ενδέχεται να τροποποιηθούν και να ενημερωθούν ελεύθερα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών. Οι αλλαγές θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ και θα ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης για όλους τους χρήστες. 

Η συμμετοχή στη δράση «Diabetes on the Move» σημαίνει ταυτόχρονα αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων Συμμετοχής που ισχύουν κατά την περίοδο υλοποίησης της δράσης.

Η συμμετοχή στη δράση «Diabetes on the Move» είναι δωρεάν. Σε ό,τι αφορά το κόστος για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα και στα social media της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, την ανάρτηση φωτογραφιών στους λογαριασμούς των χρηστών/ της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, αυτά εξαιρούνται και εξαρτώνται από το κόστος σύνδεσης με δίκτυο τηλεπικοινωνιών του παρόχου με τον οποίο είναι συμβεβλημένοι οι χρήστες.

 1. Ιδιοκτησία

Η πνευματική ιδιοκτησία της δράσης Diabetes on the Move» (δικαιώματα πνευματικής και διανοητικής ιδιοκτησίας, σήματα, λογότυπα κ.ά.) ανήκει στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη (στο εξής ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ), που εδρεύει στην Ηλιούπολη,  οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 236 με ΑΦΜ: 090320053, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης. Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ είναι κύριος των δικαιωμάτων της δράσης και ταυτόχρονα υπεύθυνη γι’ αυτήν.

Το σύνολο του περιεχομένου των αναρτήσεων της δράσης (εικόνες, γραφήματα, κινούμενες εικόνες, βίντεο) που παρουσιάζονται στον Χρήστη που επισκέπτεται την ιστοσελίδα και τα social media της Ομοσπονδίας είναι ευθύνη της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ. 

 1. Όροι και Προϋποθέσεις

Η πρόσβαση, η περιήγηση και η συμμετοχή στη δράση «Diabetes on the Move» γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη (στο εξής «Χρήστης/ες») τηρουμένων των όρων που περιγράφονται στο παρόν κείμενο.

Η συμμετοχή στη δράση «Diabetes on the Move» υπόκειται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Ο Χρήστης οφείλει να διαβάσει και να αποδεχθεί τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις πριν τη συμμετοχή του στη δράση «Diabetes on the Move». Σε περίπτωση κατά την οποία ο Χρήστης δεν αποδέχεται τους Όρους και Προϋποθέσεις, παρακαλείται να μη δηλώσει συμμετοχή στη δράση «Diabetes on the Move».

Υπό την προϋπόθεση της συμμόρφωσης με αυτές τις προϋποθέσεις, οι χρήστες μπορούν να συμμετέχουν στη δράση «Diabetes on the Move» σύμφωνα με τη διαδικασία υλοποίησης της εν λόγω δράσης, δηλαδή θα πρέπει να κάνουν Follow τη σελίδα της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ @ glikosplanitis στο Instagram ή να κάνουν Like στις σελίδες Γλυκός Πλανήτης – ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ και BIOAXIS Homecare στο Facebook. Στη συνέχεια, εφόσον χρησιμοποιούν το Facebook, να ανεβάσουν και κοινοποιήσουν δημόσια τις φωτογραφίες τους, βάζοντας hashtags #diabetesonthemove #possasdia #bioaxis, ενώ αν χρησιμοποιούν το Instagram να αφήσουν ανοιχτό το προφίλ τους και να ανεβάσουν δημόσια τις φωτογραφίες τους, βάζοντας hashtags #diabetesonthemove #possasdia #bioaxis κάνοντας mention τη σελίδα της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ στο Instagram @glikosplanitis». 

Αναφορικά με το λογότυπο της δράσης και το οπτικό υλικό που αναρτάται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της δράσης, δεν επιτρέπεται: (i) η αντιγραφή, τροποποίηση ή διανομή αυτών παράνομα, για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό ή με οποιονδήποτε τρόπο δεν είναι συμβατός με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις πέραν του σκοπού της επικοινωνίας της δράσης στο ευρύ κοινό και ιδιαίτερα στα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη.

 1. Ευθύνη

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση κατά την οποία είτε λόγω ανωτέρας βίας είτε επειδή οι συσκευές του χρήστη δεν του επιτρέπουν, λόγω δικής τους ρύθμισης, να έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα ή στα social media της Ομοσπονδίας.

Ο χρήστης θα πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία για την ανίχνευση και επιδιόρθωση ελαττωματικών υπολογιστικών προγραμμάτων και η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ δεν είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο απουσίας ιών.

Οι Χρήστες, αποδεχόμενοι τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, σχετικά με την εγγραφή και τη διατήρηση της ασφάλειας των λογαριασμών τους, αναλαμβάνουν την ευθύνη:

(i) Να μην παρέχουν ψευδή προσωπικά στοιχεία

(ii) Ο Χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη να συμμετέχει στη δράση Diabetes on the Move» σύμφωνα με τον Νόμο, τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, τα Χρηστά Ήθη και τη δημόσια τάξη. Κατά παρόμοιο τρόπο, ο Χρήστης υποχρεούται να μη κάνει χρήση της συμμετοχής του στη δράση με τρόπο που να αντιβαίνει στο περιεχόμενο των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, επιβλαβή ως προς τα συμφέροντα ή τα δικαιώματα τρίτων ή να εμποδίσει την ικανοποίηση που κανονικά αντλούν μέσω αυτής οι Χρήστες.

(iii) Η δράση «Diabetes on the Move» επιτρέπει στους Χρήστες να κοινοποιούν φωτογραφίες είτε στους λογαριασμούς των social media της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ είτε στους ατομικούς προσωπικούς τους λογαριασμούς. Οι Χρήστες εγγυώνται ότι: (i) το παρεχόμενο περιεχόμενο δεν περιλαμβάνει τη φωτογραφία τρίτου, πλην του Χρήστη, χωρίς τη συγκατάθεση των εν λόγω τρίτων· (ii) δε θα δείξουν/ κοινοποιήσουν φωτογραφίες ανηλίκων εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες το σχετικό περιεχόμενο έχει υποβληθεί από τον πατέρα, τη μητέρα, τον κηδεμόνα ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του ανηλίκου· (iii) τα περιεχόμενα δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα (περιλαμβανομένων, επί παραδείγματι, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, του δικαιώματος διαχείρισης της ατομικής εικόνας ή προσωπικής ιδιωτικότητας ή οποιουδήποτε άλλου είδους δικαιώματα) ή συμφέροντα τρίτων ή οποιοδήποτε εφαρμοστέο κανόνα ή κανονισμό (διεθνή, ελληνικό ή όποιο άλλο)· (iv) το περιεχόμενο δε θα περιλαμβάνει κανένα στοιχείο που μπορεί να θεωρηθεί προσβλητικό ή μεροληπτικό (είτε για λόγους φυλής, θρησκείας, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, είτε λόγω πολιτικής ή συνδικαλιστικής συσχέτισης), παράνομο, απειλητικό, υβριστικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, πορνογραφικό ή άσεμνο ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο ανάρμοστο για οποιονδήποτε τρίτο ή την ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ.

(vii) Ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην εμποδίζει καθοιονδήποτε τρόπο την πρόσβαση άλλων χρηστών στη δράση «Diabetes on the Move».

(viii) Ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην εισάγει προγράμματα, ιούς, macros, applets, ActiveX controls ή οποιαδήποτε άλλη λογική συσκευή ή ακολουθία χαρακτήρων που προκαλεί ή είναι πιθανό να προκαλέσει αλλοίωση στα υπολογιστικά συστήματα της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ ή τρίτου μέρους.

 1. Περιορισμός εγγυήσεων και υποχρεώσεων

Ο Χρήστης ρητά αποδέχεται ότι η συμμετοχή στη δράση «Diabetes On the Move» πραγματοποιείται με δική του ευθύνη και δικό του ρίσκο.

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ δεν αποδέχεται ευθύνη, πέραν των σημείων εκείνων για τα οποία υποχρεούται από τον Νόμο, για όποια παρατυπία τυχόν περιλαμβάνεται στο περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί, δημοσιευθεί, παρασχεθεί και/ή διατεθεί από τους Χρήστες ή για οποιαδήποτε βλάβη μπορεί να προκύψει λόγω της εισαγωγής/ ανάρτησης περιεχομένου. Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ δεν αποδέχεται την ευθύνη για περιεχόμενο που υποβάλλεται από τους Χρήστες αφού αυτοί έχουν ενημερωθεί με τον δέοντα τρόπο ότι οι πληροφορίες που αποθηκεύουν είναι παράνομες ή ότι βλάπτουν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτου που ενδέχεται να δικαιούται αποζημίωση. Αμέσως μόλις η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ ενημερωθεί ότι οι Χρήστες αποθηκεύουν δεδομένα που εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες αναλαμβάνει τη δέουσα επιμέλεια για την αφαίρεση των εν λόγω δεδομένων ή λαμβάνει όλα τα δέοντα μέτρα για να εμποδίσει την πρόσβαση σε αυτά.

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εγγυηθεί την ομαλή και με ορθό, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, υλοποίησης της δράσης και να αποτρέψει κάθε λάθος στο περιεχόμενό της. Σε κάθε περίπτωση η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ δε θα φέρει καμία ευθύνη που θα απορρέει από λάθη στο περιεχόμενο που ενδέχεται να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης και από κάθε λειτουργική ανωμαλία πέραν της δυνατότητας ελέγχου της.

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη δράση «Diabetes on the Move» για λόγους τεχνικών επιδιορθώσεων και συντήρησης εξοπλισμού, αλλά και να αλλάξει, μεταθέσει ή αναβάλλει τη δράση, σύμφωνα με τη δική της εσωτερική, εμπορική πολιτική.

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να μπλοκάρει ή/και να αποβάλει Χρήστες που δε συμμορφώνονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ ουδεμία ευθύνη φέρει στην περίπτωση κακής λειτουργίας του δικτύου ηλεκτρονικής επικοινωνίας που εμποδίζει την πρόσβαση των χρηστών στην ιστοσελίδα και στα social media της Ομοσπονδίας, για λόγους πέραν του ελέγχου της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ και ιδιαίτερα λόγω εξωγενών κακόβουλων πράξεων.

Επίσης, η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ δεν ευθύνεται για προβλήματα στην αναμετάδοση ή απώλεια δεδομένων που μπορεί να αποδοθούν στην ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ.

Σε κάθε περίπτωση, όλα τα δικαιώματα που η ισχύουσα εφαρμοστέα νομοθεσία προβλέπει για τους Χρήστες, θα είναι εγγυημένα.

 1. Τροποποιήσεις των Όρων και Προϋποθέσεων

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ ρητά διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, τους οποίους αναρτά στην επίσημη ιστοσελίδα της. Ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι είναι δική του ευθύνη να παρακολουθεί την ιστοσελίδα της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ και τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Η συνέχιση της συμμετοχής στη δράση εκ μέρους του Χρήστη μετά από τις εν λόγω τροποποιήσεις, θα θεωρείται αναγνώριση των τροποποιήσεων στους Όρους και τις Προϋποθέσεις και ο Χρήστης θα θεωρείται πως δεσμεύεται νομικά από τους νέους Όρους και Προϋποθέσεις. 

 1. Αναφορά κατάχρησης

Αν ο Χρήστης θεωρεί ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτάται στην ιστοσελίδα ή/ και στα social media της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ για την εξυπηρέτηση των σκοπών υλοποίησης της δράσης είναι προσβλητικό, ανάρμοστο και/ή παραβιάζει τα δικαιώματά του όπως αναγνωρίζονται από την κείμενη νομοθεσία, μπορεί να αναφέρει το περιεχόμενο γραπτώς στην ηλεκτρονική διεύθυνση possasdia@gmail.com. Σε αυτήν την περίπτωση, η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ θα εξετάσει την αξιοπιστία και την προέλευση του αιτήματος.

 1. Εφαρμοστέα δικαιοδοσία και δίκαιο

Όλες οι διαφορές μεταξύ ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ και Χρήστη που σχετίζονται με την ερμηνεία, τη συμμόρφωση και την εγκυρότητα των Όρων και Προϋποθέσεων, διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος. Τυχόν κενά στις διατάξεις του παρόντος συμπληρώνονται από τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μερών σχετικά με την ερμηνεία και την εκτέλεση του παρόντος υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των Ελληνικών Δικαστηρίων και ειδικότερα στα Δικαστήρια των Αθηνών.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ακόλουθη Πολιτική Ιδιωτικότητας Δεδομένων ισχύει για τη δράση «Diabetes on the Move».

Η παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας Δεδομένων μπορεί να τροποποιηθεί και να ενημερωθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι αλλαγές θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ και θα ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης. Η συμμετοχή στη δράση «Diabetes On the Move» σημαίνει ταυτόχρονα αποδοχή της Πολιτικής Ιδιωτικότητας Δεδομένων που ισχύουν κατά την περίοδο της υλοποίησής της. 

 1. Προστασία Δεδομένων και Ιδιωτικότητα

Οι Χρήστες συμφωνούν ότι η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ μπορεί να αποθηκεύσει τα δεδομένα ταυτοποίησης που είναι απαραίτητα (όνομα, όνομα χρήστη, επώνυμο και ψευδώνυμο, φωτογραφία/ες). Οι Χρήστες επίσης συμφωνούν ότι τα ψευδώνυμά τους στο σύστημα, τα ονοματεπώνυμα και οι φωτογραφίες τους, είναι ορατά στους άλλους χρήστες, βάσει της λειτουργίας των εφαρμογών (Facebook, Instagram). Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ αναλαμβάνει την ευθύνη να συμμορφώνεται με την εφαρμοστέα νομοθεσία περί διαχείρισης προσωπικών δεδομένων.

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ ενδέχεται να μοιραστεί τα δεδομένα των χρηστών με τρίτους (α) για την κάλυψη νόμιμης υποχρέωσής της, (β) μετά από ειδική συναίνεση των χρηστών και (γ) σε συνεργάτες της όταν τούτο είναι απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των χρηστών (επί παραδείγματι συμμετοχή σε διαγωνισμούς τρίτων κ.ά.) σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται κατωτέρω στο παρόν.

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ θα έχει πρόσβαση σε στατιστικά στοιχεία των Χρηστών. Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τη συμμετοχή στη δράση εκ μέρους των διαφορετικών Χρηστών θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την απόδοση των δώρων στους τελικού νικητές και/ ή για στατιστικούς σκοπούς.

Προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, εναντίωσης και διαγραφής που έχει, ο Χρήστης μπορεί να απευθυνθεί γραπτώς στο «Τμήμα Προστασίας Δεδομένων και Ιδιωτικότητας», στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση possasdia.dpo@gmail.com, αναγράφοντας στο πεδίο «Θέμα» Δράση «Diabetes on the Move».

 1. Αναφορά κατάχρησης

Αν ο Χρήστης θεωρεί ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο της δράσης «Diabetes on the Move» παραβιάζει τα προσωπικά του δεδομένα όπως αναγνωρίζονται από την κείμενη νομοθεσία, μπορεί να αναφέρει το περιεχόμενο γραπτώς στην ηλεκτρονική διεύθυνση possasdia.dpo@gmail.com. Σε αυτήν την περίπτωση, η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ θα εξετάσει την αξιοπιστία και την προέλευση του αιτήματος.

 1. Εφαρμοστέα δικαιοδοσία και δίκαιο

Όλες οι διαφορές μεταξύ ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ και Χρήστη που σχετίζονται με την ερμηνεία, τη συμμόρφωση και την εγκυρότητα των Όρων και Προϋποθέσεων, διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος. Τυχόν κενά στις διατάξεις του παρόντος συμπληρώνονται από τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μερών σχετικά με την ερμηνεία και την εκτέλεση του παρόντος υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των Ελληνικών Δικαστηρίων και ειδικότερα στα Δικαστήρια των Αθηνών.

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΔΩΡΩΝ 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.), η οποία εδρεύει στην Ηλιούπολη, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 236, Αθήνα (στο εξής η «Διοργανώτρια»), στα πλαίσια της επίτευξης των καταστατικών στόχων της για ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των πασχόντων από Σακχαρώδη Διαβήτη, των οικογενειών τους και του γενικού πληθυσμού, υλοποιεί δράση «Diabetes on the Move», η οποία ουσιαστικά αποτελεί ένα διαγωνισμό στον οποίο οι συμμετέχοντες καλούνται να λάβουν μέρος αναρτώντας φωτογραφίες κατά τη διάρκεια μίας άσκησης, με απώτερο στόχο την ενημέρωση του κοινού για τα οφέλη της άσκησης, αλλά και την παρότρυνση του κοινού για ένταξη της άσκησης στην καθημερινότητά του. Μέσω της συμμετοχής της δράσης οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να κερδίζουν δώρα βάσει των κανόνων διεξαγωγής της δράσης. 

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στη διεκδίκηση των δώρων που θα δύνανται να λάβουν οι συμμετέχοντες που θα λάβουν μέρος στη δράση «Diabetes on the Move». 

ΟΡΟΙ

 1. Δικαίωμα και τρόπος συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, φυσικά πρόσωπα από 10 ετών και άνω. Δικαίωμα αποκλεισμού υπάρχει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας για τους συμμετέχοντες που θα δηλώσουν ψευδή στοιχεία, ακόμα και αν έχουν ανακηρυχθεί νικητές, και θα ευθύνονται απέναντι στην Διοργανώτρια για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί σε αυτήν από τυχόν ψευδείς δηλώσεις. Διευκρινίζεται ότι για τη συμμετοχή στη δράση «Diabetes on the Move» δεν απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος, ούτε υπάρχει κάποια χρέωση για τους συμμετέχοντες. Η συμμετοχή ωστόσο στη δράση «Diabetes on the Move» προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Για τη συμμετοχή στη δράση «Diabetes on the Move» απαιτείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων.

 1. Αντικείμενο Διαγωνισμού/Προωθητικής ενέργειας

Ο χρήστης για να λάβει μέρος στη δράση «Diabetes on the Move» θα πρέπει να έχει αποδεχθεί τους γενικούς όρους χρήσης που έχουν τεθεί αλλά και τους όρους που έχει θέσει η διοργανώτρια εταιρία. 

Η παροχή των ως προσωπικών στοιχείων των συμμετεχόντων αποτελεί ρητή αποδοχή για την επεξεργασία τους και τη δημοσίευσή τους στο πλαίσιο της συμμετοχής στη δράση «Diabetes on the Move» και για τους σκοπούς της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους. Με τη συμμετοχή του στη δράση «Diabetes on the Move» ο κάθε συμμετέχων συναινεί ρητά και ανεπιφύλακτα, όπως τα προσωπικά του στοιχεία χρησιμοποιηθούν από τη Διοργανώτρια για τους σκοπούς της συμμετοχής στη δράση και της ανάδειξης των νικητών. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο/η αναφορικά με τη συμμετοχή τους στη δράση. Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο της ιστοσελίδας και των social media της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές της κάθε εφαρμογής. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων – χρηστών εκ των άνω αιτιών.

 1. Ημερομηνία έναρξης-λήξης προωθητικής ενέργειας – διάρκεια

Η συμμετοχή στη δράση «Diabetes on the Move» έχει προκαθορισμένη διάρκεια που ορίζεται σε σχετική ανάρτηση της Διοργανώτριας στην επίσημη ιστοσελίδα της και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε περίπτωση τροποποίησης των όρων και/ή της διάρκειας του διαγωνισμού, η τροποποίηση αυτή ισχύει αυτοδικαίως από τη δημοσίευσή της στην επίσημη σελίδα της Διοργανώτριας. Βάσει των ανωτέρω ημερομηνιών, η Διοργανώτρια ορίζει τον Χρόνο Έναρξης, τον Χρόνο Λήξης, τον χρόνο ενεργής συμμετοχής, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο κερδίζουν πόντους οι συμμετέχοντες, βάσει του οποίου θα δύνανται να διεκδικήσουν τα δώρα που έχουν τεθεί. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης της προωθητικής ενέργειας, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα δεσμεύει τη Διοργανώτρια ως προς το εμπρόθεσμο της συμμετοχής. Οι ήδη υποβληθείσες συμμετοχές μετά την πάροδο της λήξης συμμετοχής στη δράση θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και δεν επάγονται αποτελέσματα, ούτε δεσμεύουν πλέον τη Διοργανώτρια ή/και οποιονδήποτε τρίτο. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στην προωθητική ενέργεια αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση του λήξαντος εκάστοτε Διαγωνισμού, είτε παράδοση των μη παραδοθέντων δώρων είτε άλλη περαιτέρω αποζημίωση.

 1. Ρητή δήλωση – συγκατάθεση – αποδοχή εκ μέρους των συμμετεχόντων

Όλοι οι συμμετέχοντες στη δράση «Diabetes on the Move» αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους και μπορούν να συμμετέχουν με έναν (1) μόνο λογαριασμό είτε στο Facebook είτε στο Instagram. Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους ως άνω όρους, δεν μπορεί να συμμετέχει στην εφαρμογή. Επίσης όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:

(α) ο λογαριασμός με τον οποίο συμμετέχουν σε αυτήν την προωθητική ενέργεια είναι προσωπικός και δεν μπορεί να ανήκει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αλλά μόνο στους ιδίους.

(β) τα προσωπικά τους στοιχεία είναι ακριβή και αληθή.

(γ) η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τη συμμετοχή τους στην προωθητική ενέργεια της Διοργανώτριας στην οποία θα μετέχουν με τα προσωπικά δεδομένα τους (ονοματεπώνυμο, λογαριασμός Facebook ή Instagram).

(ε) δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου.

(στ) δεν προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου.

(ζ) ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσει η Διοργανώτρια τα προσωπικά τους στοιχεία (όνομα, όνομα χρήστη, επώνυμο), με σκοπό την εξυπηρέτηση του σκοπού της προωθητικής ενέργειας, ήτοι της ανάδειξης των νικητών, αλλά και να μεταβιβάζει τα δεδομένα αυτά σε τρίτους συνεργάτες, όπου τούτο είναι απαραίτητο για την περάτωση του διαγωνισμού.

(η) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στη Διοργανώτρια για την προβολή της προωθητικής ενέργειας και των αποτελεσμάτων της μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του διαδικτύου (internet) καθ’ όλη τη διάρκειά του. Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τη διεξαγωγή της δράσης «Diabetes on the Move». 

(θ) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση για τη διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης ή καταβολής αποζημίωσης. Η Διοργανώτρια επίσης διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης, για λόγους διαφάνειας, οπτικοακουστικού υλικού από την κλήρωση (εφόσον υφίσταται) και την απόδοση των δώρων.

(ι) παραιτούνται από κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια κατά της Διοργανώτριας σε περίπτωση που η τελευταία κρίνει ότι κάποιος συμμετέχων πρέπει να διαγραφεί/ μπλοκαριστεί από τη δράση «Diabetes on the Move» για τους λόγους που αναφέρονται στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους.

 1. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

Από τη δράση «Diabetes on the Move» και τη διεκδίκηση των δώρων που έχουν τεθεί στα πλαίσια αυτής, αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Όσοι ρητά δεν έχουν συμφωνήσει με τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους.

(β) Τα Μέλη του ΔΣ της Διοργανώτριας, τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής της δράση, οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας καθώς και οι εργαζόμενοι στην/στις εταιρεία/ες που έχει αναλάβει την τεχνική διαχείριση αλλά και τη διοργάνωση της δράση «Diabetes on the Move», όπως επίσης και οι εργαζόμενοι του/των Χορηγού/ών.

(γ) Τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (β) μελών ΔΣ της Διοργανώτριας, των εργαζομένων και των συζύγων των εργαζόμενων αυτών. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα (αλλά δεν υποχρεούται) να αποκλείσει από τη διεκδίκηση των δώρων που θα διατεθούν στα πλαίσια της δράση «Diabetes on the Move», πρόσωπα που, κατά την άποψή της είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους ή παραβούν κάποιον από τους όρους του παρόντος όρου. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση συσκευών, διατάξεων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, υποκλοπή κλπ.

 1. Αλλαγή Αναλυτικών Όρων – Δώρων

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, καθώς και να μεταβάλλει τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/και να ματαιώσει την εκάστοτε προωθητική ενέργεια, ανακοινώνοντας το γεγονός εγκαίρως στην επίσημη ιστοσελίδα της ή στην επίσημη σελίδα της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram). 

Η Διοργανώτρια διατηρεί επίσης το δικαίωμα να μεταβάλλει και να τροποποιήσει τους παρόντες όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, οι οποίοι θα αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της.

Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια αλλά και η/οι Χορηγός/οί εταιρία/ες ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε που ενδεχομένως ματαιωθεί η προωθητική ενέργεια, οι συμμετέχοντες – υποψήφιοι δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας ή του/των Χορηγού/ών ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση της προωθητικής ενέργειας ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

 1. Δώρα

Κάθε συμμετέχων με τη συμμετοχή του στη δράση «Diabetes on the Move» και τη συλλογή πόντων και εφόσον δεν εμπίπτει σε κάποιες από τις ανωτέρω περιπτώσεις αποκλεισμού του από τον εκάστοτε Διαγωνισμό διεκδικεί τα δώρα που θα οριστούν σε σχετική ανάρτηση της Διοργανώτριας εταιρίας στην επίσημη ιστοσελίδα της και/ ή στα social media της Ομοσπονδίας.

Μετά τη λήξη της,  η οποία ορίζεται με σαφές και ευδιάκριτο τρόπο από τη Διοργανώτρια, νικητές αναδεικνύονται οι τρεις πρώτοι οι οποίοι έχουν συλλέξει τους περισσότερους πόντους λαμβάνοντας μέρος στη δράση «Diabetes on the Move». Κάθε συμμετέχων στη δράση μπορεί να αναδειχθεί νικητής εφόσον έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους. Για την απόδοση του δώρου, της οποίας (απόδοσης) οι τρόποι αναφέρονται αναλυτικά κατωτέρω, ο τυχερός θα ειδοποιηθεί από τη Διοργανώτρια μέσω ηλεκτρονικού προσωπικού μηνύματος στον λογαριασμό με τον οποίο συμμετείχε στη δράση, ακολούθως θα πρέπει να αποστείλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e mail) στη Διοργανώτρια την αστυνομική του ταυτότητα, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και εν συνεχεία να επιδείξει κατά την παραλαβή του δώρου τα ανωτέρω στοιχεία, όπως επίσης και ηλεκτρονικά ή εκτυπωμένο το προσωπικό μήνυμα που έχει λάβει με την αναγγελία του ως νικητή στη δράση. Σε περίπτωση που αδυνατεί να παραλάβει το δώρο από την τοποθεσία που έχει οριστεί από τη Διοργανώτρια, βαρύνεται με τα έξοδα αποστολής. Η ανάδειξη των νικητών και των επιλαχόντων κατά αυτόν τον τρόπο θα γίνει βάσει των συνολικών πόντων που έχει συγκεντρώσει με τη συμμετοχή του στη δράση. Οι νικητές θα ενημερωθούν αναφορικά με την απόδοση του δώρου τους όπως προαναφέρθηκε μέσω ηλεκτρονικού προσωπικού μηνύματος στον λογαριασμό με τον οποίο συμμετείχε στη δράση και το όνομά τους, όπως και η πόλη μόνιμης κατοικίας τους θα αναρτηθεί στη σελίδα της Διοργανώτριας. 

Στην περίπτωση που ο νικητής είναι κάτω των 18 ετών, θα ειδοποιείται μέσω του δηλωθέντος ηλεκτρονικού λογαριασμού και ακολούθως θα πρέπει να αποστείλει στη Διοργανώτρια με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) πιστοποιητικό γέννησης ή αστυνομική ταυτότητα (εφόσον διαθέτει) και τις αστυνομικές ταυτότητες και τους Αριθμούς φορολογικού μητρώου των γονέων του ή οποιουδήποτε προσώπου έχει την επιμέλεια αυτού. 

Το δώρο είναι προσωπικό, δε μεταβιβάζεται σε άλλο πρόσωπο και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα. Οι νικητές της προωθητικής ενέργειας της Διοργανώτριας εταιρείας δεν έχουν το δικαίωμα να ορίσουν υποκατάστατο πρόσωπο για τη λήψη του ούτε και να ζητήσουν την ανταλλαγή τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, οι νικητές δύνανται σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος να εξουσιοδοτήσουν νομίμως άλλο πρόσωπο για την παραλαβή του δώρου τους με σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση, νομίμως θεωρημένη. Η ευθύνη του Χορηγού περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων δώρων. Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών είναι δέκα (10) ημέρες από την αποστολή του ηλεκτρονικού προσωπικού μηνύματος, εκτός και αν οριστεί άλλως από τη Διοργανώτρια. Χρήστης, ο οποίος δεν ανταποκριθεί εντός των προκαθοριζόμενων χρονικών ορίων και δεν αποστείλει τα σχετικά απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως περιγράφονται ανωτέρω, χάνει το δικαίωμα διεκδίκησης του δώρου και τη θέση του παίρνει ο πρώτος επιλαχών. Αν ούτε αυτός ανταποκριθεί, το δώρο θα κερδίσει ο δεύτερος επιλαχών κ.ο.κ. Αν δεν ανταποκριθεί κανείς, τότε η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από την καταβολή του δώρου. Νικητής που έχασε το δικαίωμα διεκδίκησης δώρου, δεν έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει άλλο ή οποιοδήποτε αντίτιμο ή αποζημίωση. Η Διοργανώτρια δικαιούται να προσδιορίσει κατά την ελεύθερη κρίση της τα ειδικότερα χαρακτηριστικά των δώρων. Αν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων ανωτέρας βίας) με τον/τη νικητή/νικήτρια εντός πέντε (10) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της προωθητικής ενέργειας, τότε η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον συγκεκριμένο νικητή και το δώρο κερδίζει ο πρώτος από τους επιλαχόντες. Η Διοργανώτρια κατά την αναζήτηση των νικητών θα ζητεί τα ελάχιστα αναγκαία στοιχεία τους, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ώστε να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τον προσδιορισμό των νικητών και την παράδοση των δώρων σε αυτούς. Αν οποιοσδήποτε νικητής/νικήτρια δε βρεθεί/ απαντήσει μέσω του προσωπικού μηνύματος που θα λάβει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ή στο Instagram, αρνηθεί το δώρο του ή δεν εμφανιστεί για την παραλαβή του, τότε η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον συγκεκριμένο νικητή και το δώρο του θα κερδίσει ο πρώτος επιλαχών. Αν ούτε αυτός μπορεί να βρεθεί, το δώρο θα κερδίσει ο δεύτερος επιλαχών κ.ο.κ. Αν δε βρεθεί κανείς, τότε η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από την καταβολή του δώρου. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει μέσω διαδικτύου, κοινωνικών μέσων, καταχωρήσεων σε περιοδικά, εφημερίδες, τα ονόματα των νικητών. Με τη συμμετοχή στη δράση «Diabetes on the Move» οι συμμετέχοντες δίδουν τη συναίνεσή τους για την ανωτέρω ανακοίνωση και επεξεργασία των στοιχείων τους. Διευκρινίζεται ότι η κατακύρωση οποιουδήποτε δώρου στον νικητή αυτού, τελεί επιπροσθέτως υπό την αναβλητική αίρεση της προσκόμισης και επίδειξης στη Διοργανώτρια από τον εν λόγω νικητή των στοιχείων που αναφέρονται στον παρόντα όρο (επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας, ΑΦΜ και ηλεκτρονικό ή εκτυπωμένο προσωπικό μήνυμα ανακήρυξης νικητή) εντός της προθεσμίας που ορίζεται, σε αντίθετη δε περίπτωση η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής δώρου. Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφισβήτησης, κανείς συμμετέχων δε θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής σύμφωνα με τους παρόντες όρους, παρά μόνον εφόσον έχει ολοκληρωθεί η απόδοση προς αυτόν δώρου σύμφωνα με τα εδώ οριζόμενα. Τυχόν δημοσίευση ονόματος προσώπου φερόμενου ως νικητή στην Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας δεν καθιστά το αποτέλεσμα οριστικό ούτε και θεμελιώνει οποιαδήποτε αξίωση του προσώπου αυτού. Η απόδοση των δώρων θα γίνει το αργότερο έως και ένα (1) μήνα μετά την κλήρωση ή την ανάδειξη του νικητή, εκτός και αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που δεν είναι υπό τον έλεγχο της Διοργανώτριας. Μετά την οριζόμενη ημερομηνία η Διοργανώτρια και ο/οι Χορηγός/οί, απαλλάσσονται από την απόδοση των δώρων.

 1. Δημοσιότητα

Οι όροι συμμετοχής του εκάστοτε Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί https://glikos-planitis.gr/

 1. Ακύρωση Προγράμματος – Τροποποίηση Όρων – Ευθύνη

Η Διοργανώτρια δικαιούται να ακυρώσει οποτεδήποτε την προωθητική ενέργεια και τη διεξαγωγή της δράσης «Diabetes on the Move», ολικά ή μερικά ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και της διάρκειας αυτού) ή να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας ή μετά τη λήξη της, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Διοργανώτρια για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τα δώρα της προωθητικής ενέργειας. Επίσης, η Διοργανώτρια δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται σε οιαδήποτε περίπτωση για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, απόδοση και γενικά με την πραγματική και νομική κατάσταση των δώρων της προωθητικής ενέργειας. Η Διοργανώτρια δε φέρει ουδεμία ευθύνη για πραγματικά ελαττώματα που τυχόν εμφανισθούν στα δώρα της προωθητικής ενέργειας. Τα δώρα παρέχονται στους νικητές αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κλπ έναντι των ως άνω εταιρειών. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη από τα τεχνικά συστήματα και η καταχώριση των στοιχείων όσων συμμετέχουν. Η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη για τεχνικά προβλήματα που τυχόν προκύψουν λόγω θεμάτων δικτύου Internet ή λόγω τεχνικών δυσκολιών που μπορεί να προκύψουν στο δίκτυο. Η Διοργανώτρια δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την πληρότητα των υπηρεσιών και την ακρίβεια των πληροφοριών της, εφαρμογή ή και άλλων ιστοτόπων, στις οποίες παραπέμπει δράση «Diabetes on the Move» μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών δημιουργικών. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση άλλων ιστοτόπων, οι χρήστες αναγνωρίζουν, ότι πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στου αντίστοιχους ιστοτόπους, οι οποίοι και φέρουν ακέραια την αντίστοιχη ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η Διοργανώτρια υιοθετεί ή απλώς αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων, στους οποίους ο ιστότοπος παραπέμπει ή/και συνδέεται με αυτά καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο.

 1. Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας.

 1. Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα συλλέγει, θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται η Διοργανώτρια. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από τη Διοργανώτρια είναι η υποστήριξη των απαραίτητων δραστηριοτήτων στο πλαίσιο και μόνο για τους σκοπούς της προωθητικής ενέργειας και της δράσης «Diabetes on the Move». Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα διατηρηθούν από τη Διοργανώτρια και θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς της προωθητικής ενέργειας, ήτοι για την επαλήθευση των στοιχείων των νικητών, την απόδοση των δώρων σε αυτούς, για στατιστικούς λόγους κλπ, καθώς και για την ενημέρωση των συμμετεχόντων. Μετά τη λήξη του διαγωνισμού, τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών διαγράφονται εντός 6 μηνών.

 1. Επίλυση Διαφορών

Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με την προωθητική ενέργεια και την εφαρμογή των παρόντων Αναλυτικών Όρων θα επιλύεται καταρχήν από τριμελή Επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της Διοργανώτριας. Η κρίση της Επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το απορρέον δίκαιο από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων, κριθεί αντίθετη προς τον νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.