Skip to main content

Το υπουργείο Εσωτερικών, μετά τη δημοσίευση του νόμου 4807/2021 (ΦΕΚ 96 Α’/11.6.2021), στις διατάξεις των άρθρων 27 και 28 του οποίου προβλέπονται θέματα που αφορούν το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας, εξέδωσε εγκύκλιο στην οποία δίνονται πληροφορίες για εξαιρέσεις, υπολογισμό ποσοστού κάλυψης θέσεων κλάδου, κριτήρια αξιολόγησης αιτημάτων, αποσπάσεις για σοβαρούς λόγους υγείας κτλ.

Ειδικότερα, στην παράγραφο ΣΤ με θέμα: Απόσπαση για σοβαρούς λόγους υγείας, διευκρινίζονται όλες οι τροποποιήσεις που έχουν επέλθει.

Πιο συγκεκριμένα, βάσει των διατάξεων σχετικά με την απόσπαση ή μετάταξη για λόγους υγείας, διευκρινίζονται τα εξής:

  1. Είναι επιτρεπτή κατά τη διάρκεια της δόκιμης περιόδου – ήτοι εντός των δύο πρώτων ετών από το διορισμό – η απόσπαση υπαλλήλου για λόγους υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του αρ. 7 του ν. 4440/2016, με την προϋπόθεση ότι ο διορισμός δεν έγινε με μοριοδότηση λόγω εντοπιότητας. Εξυπακούεται ότι για τη διενέργεια της εν λόγω απόσπασης λαμβάνονται υπόψη και άλλες διατάξεις, οι οποίες είναι εφαρμοστέες και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την ικανοποίηση του σχετικού αιτήματος.
  2. Η Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας διατυπώνει πλέον τη σύμφωνη γνώμη της κατά την εξέταση των αιτημάτων απόσπασης ή μετάταξης για λόγους υγείας. Στο σημείο αυτό υπενθυμίζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 20 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999), σύμφωνα με τις οποίες: «2. Το όργανο που έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα δεν μπορεί να εκδώσει πράξη με περιεχόμενο διαφορετικό από αυτό της σύμφωνης γνώμης ή της πρότασης. Η μη αποδοχή της θετικής σύμφωνης γνώμης ή της πρότασης, καθώς και η απόκλιση από την απλή γνώμη, πρέπει να αιτιολογούνται ειδικώς».
  3. Στο πεδίο εφαρμογής της διατάξεως της παρ. 5 του αρ. 7 του ν. 4440/2016 εμπίπτουν πλέον και οι υπάλληλοι οι οποίοι, μετά το διορισμό ή την πρόσληψή τους διορίζονται δικαστικοί συμπαραστάτες και τους ανατίθενται δικαστικώς και η επιμέλεια προσώπου, εφόσον η καθημερινή φροντίδα του προσώπου αυτού δεν παρέχεται από αρμόδια ιδρύματα και φορείς κοινωνικής προστασίας.

Βάσει των ανωτέρω διατάξεων, από τους υπαλλήλους που εμπίπτουν στις διατάξεις αυτές, με την αίτησή τους θα πρέπει να προσκομίζονται:

  • Η σχετική τελεσίδικη δικαστική απόφαση περί διορισμού του υπαλλήλου ως δικαστικού συμπαραστάτη καθώς και η τελεσίδικη δικαστική απόφαση περί ανάθεσης της επιμέλειας,
  • Κάθε νόμιμο παραστατικό, από το οποίο θα προκύπτει ότι η φροντίδα του συμπαραστατούμενου προσώπου δεν παρέχεται από ίδρυμα ή φορέα κοινωνικής προστασίας

Υπενθυμίζεται ότι όλες οι σχετικές εγκύκλιες οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του ΕΣΚ αναρτώνται εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο