Skip to main content

Δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμόν Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/606307/429732/7146/3885 (ΦΕΚ 4807/30.10.2020) με την οποία συμπληρώνεται η υπουργική απόφαση για τον καθορισμό του αντιτίμου για την επίσκεψη σε οργανωμένους αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων και μουσείων και την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου.

Με την παρούσα απόφαση, αντικαθίσταται η περίπτωση ζ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/346553/247338/5874/3323/27.6.2019 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 2666), όπως αντικαταστάθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/591722/12422/31-10-2019 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 3976), ως εξής:

«ζ) τα άτομα με αναπηρία και ένας συνοδός αυτών, ο τελευταίος εφόσον οι εν λόγω ανάπηροι έχουν αναπηρία 67% και άνω, ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους και του Πιστοποιητικού Αναπηρίας Ε.Φ.Κ.Α. (απόφασης Κέντρου Πιστοποίησης ΑναπηρίαςΚΕ.Π.Α.) για τους κατοίκους της ημεδαπής ή ανάλογου πιστοποιητικού από αντίστοιχο αρμόδιο φορέα της αλλοδαπής».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ ΤΑΜΣ/346553/247338/5874/3323/ 27.6.2019 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός αντιτίμου επίσκεψης οργανωμένων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων και μουσείων – Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου» (B’ 2666), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/591722/12422/31-10-2019 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 3976).

Μετάβαση στο περιεχόμενο