Skip to main content

Επιστολή με θέμα: «Προτάσεις της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ επί του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ και των παροχών προς τους πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη» απέστειλε στον νέο Διευθυντή Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΕΟΠΥΥ, κ. Θεόδωρο Πασχάλη, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ).

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ σε συνέχεια της συνάντησης του Προέδρου της, κ. Χρήστου Δαραμήλα, με τη Διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ, κ. Θεανώ Καρποδίνη στις 21 Σεπτεμβρίου 2022, στην οποία παρίστατο και ο κ. Πασχάλης, αποστέλει τις προτάσεις της Ομοσπονδίας σχετικά με τις απαιτούμενες παροχές στους πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη προκειμένου να ενταχθούν στα αναλώσιμα υγειονομικά υλικά που αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ και δικαιούνται τα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη ανάλογα με τον τύπο στον οποίο ανήκουν.

Προτάσεις της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ για τα αναλώσιμα υγειονομικά υλικά που δικαιούνται οι πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη:

  1. Πάγιο αίτημα εδώ και χρόνια της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ είναι η χορήγηση, κατόπιν αιτιολογημένης ιατρικής γνωμάτευσης, αντλιών συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης συνοδεία συστημάτων καταγραφής γλυκόζης στους ινσουλινοθεραπευόμενους πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2, όπως αυτό γίνεται σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Βάσει επιστημονικών μελετών που έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, οι πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 που ακολουθούν εντατικοποιημένη ινσουλινοθεραπεία, μπορούν να επωφεληθούν από τη χρήση του συστήματος της αντλίας ινσουλίνης και της καταγραφής γλυκόζης, τόσο στη διαχείριση του Διαβήτη και των συννοσηροτήτων αλλά κυρίως στην αποφυγή των επώδυνων επιπλοκών που δύναται να επιφέρει ο Διαβήτης. Για τον λόγο αυτό η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ προτείνει, όπως ακριβώς γίνεται και στον Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1, τη χορήγηση αντλιών συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης και συστημάτων καταγραφής γλυκόζης σε ινσουλινοθεραπευόμενους πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 σύμφωνα με αιτιολογημένη ιατρική γνωμάτευση.
  2. Η χρήση των συστημάτων καταγραφής γλυκόζης, όπως η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ έχει αναφέρει επανειλημμένα τόσο στις επιστολές της όσο και στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις με Στελέχη του ΕΟΠΥΥ, έχει πολλαπλά οφέλη για τους πάσχοντες, καθώς αυτοί μπορούν να έχουν εικόνα των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα όλο το 24ωρο, μπορούν οι φροντιστές τους να ελέγχουν τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα ηλεκτρονικά και να παρεμβαίνουν όποτε χρειάζεται διασφαλίζοντας την υγεία του πάσχοντα, μπορούν να επέμβουν βάσει των τάσεων αποφεύγοντας υπογλυκαιμίες και υπεργλυκαιμίες κλπ, με απώτερο στόχο όλων την αποφυγή των επώδυνων επιπλοκών. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να δοθεί το δικαίωμα χρήσης αυτών των συσκευών και σε ινσουλινοθεραπευόμενους πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 που δεν κάνουν χρήση αντλίας ινσουλίνης, όπως ακριβώς ισχύει και για τους πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1, βάσει αιτιολογημένης ιατρικής γνωμάτευσης.
  3. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν ΔΒ3H 513/750/οικ. 19993 Απόφαση του ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ 4204Β’/08.08.2022), εντάχθηκαν στην αποζημίωση του Οργανισμού και οι πομποί των συστημάτων συνεχούς καταγραφής γλυκόζης, οι οποίοι προβλέπονταν για τα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1, που φέρουν ή όχι αντλία ινσουλίνης, από το 2018. Ωστόσο, θα πρέπει, αν και αυτά προβλέπονται από τον ΕΚΠΥ του 2018, να είναι ξεκάθαρο ότι αυτά αποζημιώνονται για τις ανωτέρω κατηγορίες πασχόντων.
  4. Σύμφωνα με το ανωτέρω ΦΕΚ και βάσει των προτάσεών μας, προτείνουμε να δίνεται το δικαίωμα χορήγησης πομπού και στους ινσουλινοθεραπευόμενους πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 που δε φέρουν αντλία ινσουλίνης.
  5. Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ προτείνει εκ νέου την αύξηση του αριθμού των βελονών χορήγησης ινσουλίνης σε πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 που κάνουν χρήση ινσουλίνης ή άλλων ενέσιμων αγωγών εκτός ινσουλίνης, προκειμένου το μεγαλύτερο μέρος αυτών των πασχόντων να μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες του. Επιπλέον, η ποσότητα των 60 βελονών τον μήνα ή το δίμηνο αντίστοιχα που υπάρχει αυτήν τη στιγμή στον ΕΚΠΥ, δημιουργεί προβλήματα συνταγογράφησης. Αποτέλεσμα αυτού είναι οι πάσχοντες να μην μπορούν να προμηθευτούν τις βελόνες ινσουλίνης που δικαιούνται βάσει του ΕΚΠΥ και να αναγκάζονται να χρησιμοποιούν την ίδια βελόνα περισσότερες φορές, κάτι που μπορεί να αποβεί μοιραίο για την κατάσταση της υγείας τους, μια και οι περισσότεροι αδυνατούν να τις αγοράσουν με δικά τους έξοδα.
  6. Στις γυναίκες που εμφανίζουν Σακχαρώδη Διαβήτη Κύησης προτείνουμε να χορηγούνται κατά τη διάρκεια της κύησης συστήματα καταγραφής γλυκόζης (στιγμιαίας ή συνεχούς) προκειμένου οι γυναίκες αυτές να μπορούν να διανύσουν μία ασφαλή περίοδο κύησης χωρίς να κινδυνέψει ούτε το παιδί ούτε η μητέρα. Επιπλέον, στις γυναίκες αυτές είναι απαραίτητο να χορηγούνται και ταινίες μέτρησης κετονών, σε ποσότητα έως 50 τμχ ανά έτος.
  7. Έχουν έρθει σε γνώση της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ καταγγελίες ατόμων που λόγω παθολογικής βλάβης του παγκρέατος ή παγκρεατεκτομής, εξαιτίας των οποίων προκλήθηκε Σακχαρώδης Διαβήτης, αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα για το τι αναλώσιμα υγειονομικά και ιατροτεχνολογικά υλικά δικαιούνται. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να καταγραφούν αναλυτικά στον ΕΚΠΥ τα δικαιώματα αυτών των πασχόντων από Σακχαρώδη Διαβήτη ώστε να μπει τέλος στην αδικαιολόγητη ταλαιπωρία τους. Για την περίπτωση αυτή, προτείνουμε να αντιμετωπίζονται και να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1.
  8. Σύμφωνα με το άρθρο 47, παρ. 4, περ. ε, οι πάσχοντες δεν καταβάλλουν συμμετοχή για κάθε νέο ιατροτεχνολογικό προϊόν που ο Οργανισμός εντάσσει στην αποζημίωσή του. Προτείνουμε να υπάρξει πρόβλεψη στον ΕΚΠΥ ή σε οποιοδήποτε Παράρτημα μπορεί να δημιουργηθεί για την ένταξη και αποζημίωση εναλλακτικών ιατροτεχνολογικών προϊόντων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την έγχυση ινσουλίνης, ώστε να υπάρχει πρόβλεψη και γι’ αυτά τα νέα προϊόντα τα οποία θα διευκολύνουν τη ζωή των πασχόντων και λόγω της μη πρόβλεψής τους από το κείμενο του Κανονισμού, παρατηρούνται προβλήματα ένταξης και αποζημίωσης από τον ΕΟΠΥΥ.
Μετάβαση στο περιεχόμενο