Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στις 20.3.2020 (ΦΕΚ 68 Α’), δίνεται η δυνατότητα, σύμφωνα με το άρθρο 36, της άυλης συνταγογράφησης.

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) Α.Ε., εξέδωσε τον Μάρτιο οδηγίες σχετικά με την ενεργοποίηση της άυλης συνταγογράφησης από τους πολίτες με τη χρήση των κωδικών του Taxinet.

Δείτε τις οδηγίες της ΗΔΙΚΑ εδώ

Leave a Reply

Skip to content