Skip to main content

Επιστολή με θέμα: «Προβλήματα κατά την εφαρμογή της εγκυκλίου για το Σχολικό Νοσηλευτή» απέστειλε στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ), η οποία έγινε αποδέκτης καταγγελιών από γονείς παιδιών με Σακχαρώδη Διαβήτη που αφορούν την εφαρμογή της εγκυκλίου για τον Σχολικό Νοσηλευτή.

Πιο συγκεκριμένα, γονείς ενημέρωσαν την ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ ότι υπάρχει ιδιαίτερο ζήτημα σχετικά με τη γνωμάτευση που πρέπει να κατατεθεί μαζί με την αίτηση για Σχολικό Νοσηλευτή. Στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι πρέπει να κατατεθεί: «Πρωτότυπη γνωμάτευση/βεβαίωση Δημοσίου Νοσοκομείου στην οποία να περιγράφεται με σαφήνεια η αναγκαιότητα υποστήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, εκδοθείσας εντός εξαμήνου από την ημερομηνία αίτησης του κηδεμόνα και η οποία φέρει σφραγίδα από Διευθυντή/ντρια Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.). Η γνωμάτευση/βεβαίωση του Δημόσιου Νοσοκομείου υποχρεωτικά φέρει πρωτόκολλο, ημερομηνία και ευδιάκριτη σφραγίδα (στρογγυλή)».

Τα προβλήματα εντοπίζονται στην υποχρεωτική ύπαρξη σφραγίδας του/της Διευθυντή/ντριας Κλινικής, την οποία θα πρέπει να φέρει η κάθε γνωμάτευση/βεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου.

Σε πλείστες εκ των περιπτώσεων οι υπεύθυνοι των σχολικών μονάδων έκαναν, λανθασμένα, δεκτές όλες τις γνωματεύσεις, ανεξάρτητα από το αν φέρουν ή όχι τη σφραγίδα, που απαιτείται στην τρέχουσα χρονική περίοδο. 

Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι ότι η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας απέστειλε διευκρινιστικές οδηγίες επί της εγκυκλίου στις 19/6/2019, την οποία και σας αποστέλλουμε συνημμένα, μία ημέρα, δηλαδή, πριν εκπνεύσει η προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων των γονιών για την Α/ΘΜΙΑ Εκπαίδευση.

Σε αυτές, μεταξύ άλλων, υπογράμμιζε ότι, σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξεδόθη από το Υπουργείο, απαιτείται η ύπαρξη σφραγίδας Διευθυντή/ντριας Κλινικής, αντιλαμβανόμενη πιθανώς το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί.

«Το αποτέλεσμα του προαναφερθέντος προβλήματος θα είναι η απόρριψη μεγάλου αριθμού γνωματεύσεων που έχουν κατατεθεί και συνοδεύουν τις αιτήσεις των γονέων» επισημαίνει η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ στην επιστολή της.

Και συνεχίζει: «Η όλη διαδικασία, στην παρούσα χρονική στιγμή και με δεδομένο το χρόνο που απαιτείται για να προγραμματιστεί ένα ραντεβού σε Δημόσιο Νοσοκομείο, προκειμένου να σφραγιστεί η γνωμάτευση από το/τη Διευθυντή/ντρια Κλινικής, είναι ολοφάνερο πως δεν θα μπορέσει να ολοκληρωθεί κατά τα ζητούμενα!

Ήταν σίγουρα αδύνατο να προσκομιστούν έγκαιρα, στα χρονικά περιθώρια που η εγκύκλιος όριζε, αλλά και της ελλιπής ενημέρωσης των γονιών από τους υπεύθυνους των σχολικών μονάδων, οι γνωματεύσεις με τις απαιτούμενες σφραγίδες.

Αυτό, στην πράξη, σημαίνει ότι οι αιτήσεις των γονιών θα απορριφθούν λόγω έλλειψης των απαιτούμενων δικαιολογητικών και οι γονείς θα είναι αναγκασμένοι να καταθέσουν αίτηση εκ νέου από 1η Σεπτεμβρίου, παρατείνοντας έτσι την αγωνία τους σχετικά με την έκβαση και την αποδοχή του αιτήματός τους, που αφορά το διορισμό σχολικού νοσηλευτή για την παροχή βοήθειας και υποστήριξης στα παιδιά τους.

Επιπλέον, πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να έχει θεσπιστεί πρόβλεψη που θα έδινε στους γονείς τη δυνατότητα να καταθέσουν γνωμάτευση και από ιδιώτη γιατρό, σφραγισμένη από τον τοπικό Ιατρικό Σύλλογο ή τη γνωμάτευση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), προς αποφυγή κάθε επιπρόσθετης ταλαιπωρίας.

Με την παρούσα επιστολή και προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των γονιών παιδιών με Σακχαρώδη Διαβήτη, θεωρούμε αναγκαίο να προχωρήσετε στην έκδοση αναγκαίας τροποποιητικής  εγκυκλίου, στην οποία προτείνουμε να αναφέρονται τα εξής:

«Πρωτότυπη γνωμάτευση/βεβαίωση Δημοσίου Νοσοκομείου ή ιδιώτη ιατρού με σφραγίδα από τον Ιατρικό Σύλλογο ή απόφαση ΚΕΠΑ στην οποία να περιγράφεται με σαφήνεια η χρόνια πάθηση από την οποία πάσχει ο μαθητής, εκδοθείσας εντός εξαμήνου από την ημερομηνία αίτησης του κηδεμόνα. Η γνωμάτευση/βεβαίωση του Δημόσιου Νοσοκομείου υποχρεωτικά φέρει πρωτόκολλο, ημερομηνία και ευδιάκριτη σφραγίδα (στρογγυλή)».

Για την περίπτωση που η πρότασή μας για την τροποποίηση της εγκυκλίου, δεν θα μπορέσει να γίνει αποδεκτή και εφαρμόσιμη, λόγω της προεκλογικής περιόδου, την οποία διανύουμε, προτείνουμε και αιτούμαστε χρονική παράταση, είκοσι τουλάχιστον ημερών, για την κατάθεση των αιτήσεων.

Έτσι θα δοθεί στους γονείς ο απαιτούμενος χρόνος για τη διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την κατάθεση των γνωματεύσεων και όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, με βάση τα οποία θα εξασφαλιστεί η βοήθεια και η ασφάλεια που χρειάζεται το κάθε παιδί με Σακχαρώδη Διαβήτη στις σχολικές μονάδες, με την παρουσία του σχολικού νοσηλευτή.

Στόχος και επιθυμία μας είναι να καλυφθούν όλες οι ανάγκες που θα προκύψουν για σχολικό νοσηλευτή στα παιδιά με Σακχαρώδη Διαβήτη και ελπίζουμε να συμβάλετε και εσείς με τις ενέργειές σας προς αυτήν την κατεύθυνση».

Μετάβαση στο περιεχόμενο