Με το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμόν 80, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 153 Α’ στις 23.11.2015, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τις άδειες απουσίας του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Leave a Reply

Skip to content