Σε εφαρμογή έχει μπει η νέα πιλοτική διαδικασία που ισχύει για όσους κάνουν για πρώτη φορά αίτηση για τη λήψη προνοιακού επιδόματος στην Περιφέρεια Αττικής.

Πιο συγκεκριμένα, στο πιλοτικό πρόγραμμα εντάσσονται τα άτομα με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις από την Περιφέρεια Αττικής που υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση προνοιακού επιδόματος. Όσοι ενταχθούν στο πιλοτικό απαλλάσσονται από το παράβολο των 46 ευρώ για εξέταση από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕΠΑ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω ειδικού ηλεκτρονικού συστήματος είτε σε ένα από τα 50 Κέντρα Κοινότητας των Δήμων της Αττικής (παρατίθενται συνημμένα στο τέλος της παρούσας επιστολής) είτε στην κεντρική υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ (Πατησίων 30, Αθήνα).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων της Αττικής και της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΠΕΚΑ (Πατησίων 30).

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης απαιτεί τα εξής στοιχεία:

  1. καταχώρηση ΑΜΚΑ – ΑΦΜ
  2. εμφάνιση προσυμπληρωμένων στοιχείων και συμπλήρωση στοιχείων που λείπουν όπως: προσωπικά στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία αντιπροσώπου, κατηγορία δικαιούχου κ.ά.
  3. επιλογή επιδόματος/προγράμματος (π.χ. τυφλότητας κλπ), καθώς και τυχόν πρόσθετων λόγων εξέτασης από τα ΚΕΠΑ (π.χ. απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας).
  4. Ασφαλιστικό στάτους: τυχόν σύνταξη από άλλο φορέα, νοσηλεία σε ίδρυμα ή προνοιακή μονάδα κ.ά.
  5. συμπλήρωση IBAN
  6. αποθήκευση

Μετά την αποθήκευση της αίτησης δημιουργείται στην πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ, ηλεκτρονικός φάκελος αναπηρίας, αποδίδεται στον αιτούντα κωδικός εισόδου στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠΑ και αυτός παραπέμπεται στο θεράποντα ιατρό της κύριας πάθησης. Ο γιατρός της κύριας πάθησης, με βάσει τα αποτελέσματα των εξετάσεων, συμπληρώνει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ το φάκελο αναπηρίας με το Γενικό Εισηγητικό Φάκελο.

Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος πάσχει, εκτός της κύριας, και από δευτερεύουσες ή συνυπάρχουσες παθήσεις που άπτονται της αρμοδιότητας άλλης ιατρικής ειδικότητας, παραπέμπει τον αιτών για εξέταση σε ιατρό της αντίστοιχης ειδικότητας. Ο ιατρός ειδικότητας της δευτερεύουσας ή συνυπάρχουσας πάθησης του ασθενούς, ακολουθεί την ίδια διαδικασία με την προαναφερθείσα για την κύρια πάθηση (κλινική εξέταση, ιατρικές εξετάσεις) και συμπληρώνει στον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο του ασθενούς τον Ειδικό Εισηγητικό Φάκελο για την πάθηση της ειδικότητάς του.

Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η εισαγωγή όλων των Εισηγητικών Φακέλων για τις κύριες και τις δευτερεύουσες ή συνυπάρχουσες παθήσεις, ο θεράπων ιατρός της κύριας πάθησης  οριστικοποιεί το φάκελο, ο οποίος αυτόματα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στα ΚΕΠΑ. Ο αιτών ενημερώνεται με sms και email για την ημερομηνία εξέτασής του.

Η απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής εμφανίζεται στο ηλεκτρονικό σύστημα των ΚΕΠΑ και ο αιτών ενημερώνεται με sms και email , ώστε να εισέλθει με τον κωδικό του και να λάβει γνώση. Μπορεί να δηλώσει αν αποδέχεται την απόφαση ή μπορεί εντός προθεσμίας 10 ημερών να προσφύγει σε δευτεροβάθμια επιτροπή. Στη δευτεροβάθμια επιτροπή διεκπεραιώνεται η προσφυγή με τον ίδιο τρόπο.

Η τελεσίδικη απόφαση αποστέλλεται ηλεκτρονικά από τα ΚΕΠΑ στον ΟΠΕΚΑ. Εφόσον στον ηλεκτρονικό φάκελο αναπηρίας εμφανίζονται να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την απονομή του επιδόματος, εγκρίνεται η αίτηση.

Η καταβολή του επιδόματος γίνεται από τον ΟΠΕΚΑ μέσω του τραπεζικού λογαριασμού που δηλώθηκε από τον αιτούντα και στον οποίο εμφανίζεται ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος. Η καταβολή της παροχής σε χρήμα ισχύει από την 1η του επόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση, ανεξάρτητα από την ημερομηνία εξέτασής του από τα ΚΕΠΑ.

Σε περίπτωση που χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία μπορείτε να απευθύνεστε στα κεντρικά γραφεία του ΟΠΕΚΑ ή στους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων της Αττικής. Απαντήσεις σε συνήθη ερωτήματα μπορείτε να δείτε και στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ: https://opeka.gr/atoma-me-anapiria/pilotiki-diadikasia/.

Ακολουθεί παρακάτω ο πίνακας των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων της Αττικής:

Α/Α

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΔΗΜΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΚΕ.Κ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

Αθηνών 18 Άνω Λιόσια, Τ.Κ. 13341

2

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

Καλλιπόλεως 59 & Αγίας Σοφίας, ΒΥΡΩΝΑΣ,Τ.Κ.16233

3

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ –  ΡΕΝΤΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

Μπιχάκη 8 ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ,Τ.Κ.18233

4

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Κορίνθου 21 Μεταμόρφωση,Τ.Κ.14451

5

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Περικλέους 55 Χολαργός,Τ.Κ.15561

6

ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ

Αριστοτέλους 25 και Αυξεντίου, Άλιμος, Τ.Κ.17455

7

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Ηρώς Κωνσταντοπούλου 52, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ,Τ.Κ.16346

8

ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ξενοφώντος 10, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,Τ.Κ.17343

9

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ

Ελλησπόντου 7, ΑΙΓΑΛΕΩ,Τ.Κ.12241

10

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Ξενοφώντος και Πελοπίδα, ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, Τ.Κ.18120

11

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Αχαρνών 464 & Αγ. Αναργύρων Νέα Χαλκηδόνα, Τ.Κ. 14343

12

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κολοκοτρώνη 91-93 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Τ.Κ. 13231

13

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Ι. Μερλα & Λ. Δημοκρατίας, ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ -ΚΑΜΑΤΕΡΟ,Τ.Κ.13561

14

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Στρ. Α.Παπάγου 7 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Τ.Κ. 15234

15

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Βοσπόρου 11β ΠΕΡΑΜΑ, Τ.Κ. 18863

16

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Δημιουργία και Λειτουργία «Κέντρου Κοινότητας» Δήμου Αμαρουσίου

Βασ. Σοφίας 9, ΜΑΡΟΥΣΙ,Τ.Κ.15124

17

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στ. Καραγιώργη 2, ΤΚ 14121 (Έναντι Ηλεκτρικού Σταθμού ΗΣΑΠ), ΗΡΑΚΛΕΙΟ

18

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ

Μοσχ. Αμβροσίου 9, ΥΜΗΤΤΟΣ,Τ.Κ.17237

19

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ -ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ

Αύρας 5 & Αγίας Μαρίνας Άρτεμις , Τ.Κ. 19016

20

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΣΚΙΑΘΟΥ & ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΜΕΛΙΣΣΙΑ, Τ.Κ. 15127

21

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Θρασυβούλου και Βεάκη, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ,Τ.Κ.19300

22

ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

Κέντρο Κοινότητας – Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου

Στρατηγού Μακρυγιάννη 6 ΜΟΣΧΑΤΟ,Τ.Κ.18344

23

ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παλαιού Φαλήρου

Αγ. Αλεξάνδρου 75Α ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ,Τ.Κ.17561

24

ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Ελευθερίου Βενιζέλου 18 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ,Τ.Κ.17123

25

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Εθνικής Αντιστάσεως και Ελευθερίου Βενιζέλου, ΕΛΕΥΣΙΝΑ,Τ.Κ.19200

26

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

Λ.ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ ΩΡΩΠΟΣ, Τ.Κ. 19015

27

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Ζεφύρου 2, Βούλα,Τ.Κ.16671

28

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νέας Ιωνίας

ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ 4 Νέας Ιωνία,Τ.Κ.14231

29

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΕΝΤΙΣΟΝ 3 ΠΑΛΛΗΝΗ,Τ.Κ.15351

30

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ)

Νέστορος 101 ΙΛΙΟΝ, Τ.Κ. 13121

31

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως ΧΑΪΔΑΡΙ, Τ.Κ. 12461

32

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

Στρ. ΝΙΚ. ΡΟΚΑ 45 ΜΑΝΔΡΑ,Τ.Κ.19600

33

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ

Ελ. Βενιζέλου 15Α, Πεύκη,Τ.Κ.15121

34

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

Δημ. Βερνάρδου 23, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ,Τ.Κ.15235

35

ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Λεωφόρος Βουλιαγμένης 602Α, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ,Τ.Κ.16451

36

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Παρασκευοπούλου 25Α ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 12132

37

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Γ. Βάσσου 5, ΓΑΛΑΤΣΙ,Τ.Κ.11146

38

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ, 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΕΜ ΚΑΙ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΡΟΜΑ)

Αγίου Κωνσταντίνου 14,Αθήνα,Τ.Κ.10431

39

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πειραιά (Κεντρική Δομή και Παράρτημα ΚΕΜ)

Δραγάτση (πεζόδρομος) Πειραιάς, Τ.Κ. 18535

40

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Κανάρη 3, ΔΙΟΝΥΣΟΣ, Τ.Κ.14576

41

ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γλυφάδας

Μυστρά 1, Γλυφάδα, Τ.Κ.16561

42

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ, Τ.Κ. 19010

43

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Αγίας Παρασκευής 1, ΛΑΥΡΙΟ,Τ.Κ.19500

44

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ -ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ) ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Μ. Ασίας 141, Κερατσίνι,Τ.Κ.18756

45

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Μαρίνου Αντύπα 3, ΚΗΦΙΣΙΑ,Τ.Κ.14562

46

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Οινώνης 2, ΑΙΓΙΝΑ, Τ.Κ.18010

47

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Αριστομένους 8, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, Τ.Κ. 12351

48

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΒΡΥΟΥΛΩΝ 125, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, Τ.Κ.16121

49

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

Πλούτωνος 3, ΜΕΓΑΡΑ, Τ.Κ. 19100

50

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Ι.ΘΕΟΛΟΓΟΥ 22, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, Τ.Κ.15772

 

Διαβάστε την εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Υγείας εδώ

Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών για τους γιατρούς από την ΗΔΙΚΑ εδώ

Καλωσήρθατε στον Γλυκό Πλανήτη!

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να μαθαίνετε όλα τα νέα μας!
Email address
First Name
Last Name
Secure and Spam free...