Επιστολή προς το Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κ. Γιώργο Πιτσιλή, απέστειλε η Εθνική Συνομοσπονδία των Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) εκφράζοντας τη διαμαρτυρία της για τη μη εφαρμογή Υπουργικής Απόφασης, η οποία αφορά στην εξαίρεση των προνοιακών παροχών σε χρήμα των ατόμων με αναπηρία από τους κωδικούς του εντύπου Ε1 για τα εισοδήματα του έτους 2018.

Είναι ευρέως γνωστό, αναφέρει η ΕΣΑμεΑ, ότι τα επιδόματα αναπηρίας δίνονται στα άτομα με αναπηρία για την αντιμετώπιση του πρόσθετου κόστους διαβίωσης που προκύπτει από την αναπηρία και δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση εισόδημα, όπως προκύπτει και από το άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. Υπουργικής Απόφασης Δ12α/Γ.Π.οικ.68856/2202 η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5855/2018 τεύχος Β΄ και αναφέρει: «Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται ως προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος και επομένως δεν φορολογούνται. Επιπλέον το ποσό προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση ή κράτηση χαρτοσήμου, δεν κατάσχεται, ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, ιδιώτες ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα».

Κατά τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης, όμως, τα προνοιακά επιδόματα, σύμφωνα με οδηγία της ΑΑΔΕ, καταχωρούνται σε συγκεκριμένους κωδικούς (όπως στους κωδικούς 659-660, 619-620, 657-658, 617-618), τα ποσά των οποίων προσμετρούνται στο εισόδημα, με αποτέλεσμα, τα άτομα με αναπηρία να μην μπορούν να κάνουν χρήση των κοινωνικών παροχών που δικαιούνται.

Η ΕΣΑμεΑ ζητά από το Διοικητή να προβεί στις απαραίτητες ρυθμίσεις για να καταχωρούνται τα πάσης φύσεως επιδόματα που δίνονται στα άτομα με αναπηρία στους κωδικούς 781 – 782, ώστε να μην προσμετρούνται στο συνολικό εισόδημα και να μη γίνεται καταστρατήγηση της προαναφερόμενης διάταξης, σύμφωνα με την οποία οι προνοιακές παροχές δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού χαρακτήρα.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε εδώ

Καλωσήρθατε στον Γλυκό Πλανήτη!

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να μαθαίνετε όλα τα νέα μας!
Email address
First Name
Last Name
Secure and Spam free...