Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ) απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Υγείας με θέμα: «Μη ύπαρξη εκπροσώπου της Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ. στα μέλη της Ομάδας Εργασίας για την Εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη».

Στην επιστολή της η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ δηλώνει ξεκάθαρα στον Υπουργό Υγείας την αδυναμία να κατανοήσει τη στάση του, όταν μάλιστα στην τελευταία συνάντηση μαζί του είχε δηλώσει πως είναι “αδιανόητο” να υπάρχουν «Γνωμοδοτικές Επιτροπές, Εθνικά Κέντρα, Επιτροπές Εργασίας» για το σακχαρώδη διαβήτη και να μην συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των ασθενών.

Στις 18 Αυγούστου 2017 αναρτήθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» η Απόφαση Α1β/Γ.Π.οικ.63182 με θέμα: «Σύσταση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την Εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη». Στη συγκεκριμένη Απόφαση ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας, κ. Γεώργιος Γιαννόπουλος, ορίζει αρχικά τα μέλη της εν λόγω Ομάδας Εργασίας, η οποία αν αφορούσε αποκλειστικά και μόνο ό,τι ορίζει το θέμα της Απόφασης, δεν θα δημιουργούσε προβληματισμούς. Διαβάζοντας, όμως, το Έργο που ανατίθεται στη συγκεκριμένη ομάδα Εργασίας, γίνεται αντιληπτό πως είναι πανομοιότυπες με τις αρμοδιότητες του ΕΚΕΔΙ, το οποίο καταργήθηκε (ΦΕΚ 115/Α/7-8-2017, άρθρο 70).

Συνεπώς, τονίζει η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ στην επιστολή της, χρησιμοποιώντας την έκφραση του κ. Υπουργού, είναι «ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ» στα μέλη της συγκεκριμένης Ομάδας Εργασίας να μην ορίζεται εκπρόσωπος της Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ. ως ισότιμο μέλος της, όταν μάλιστα ως Έργο της Ομάδας Εργασίας ορίζονται:

«1. Ο προγραμματισμός, συντονισμός και εποπτεία της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας για ζητήματα αντιμετώπισης των ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΣΔ).

  1. Η ενημέρωση των γιατρών, λοιπών φορέων υγείας, ασθενών, αλλά και της κοινής γνώμης.
  2. Η διατύπωση εισηγήσεων προς το ΚΕΣΥ και το Υπουργείο Υγείας για τη διαμόρφωση Εθνικής Πολιτικής για το ΣΔ σε ό,τι αφορά την έρευνα, την πρόληψη και τη θεραπεία της νόσου και των επιπλοκών της, σε θέματα που αφορούν το Σακχαρώδη Διαβήτη.
  3. Η συνεργασία με τις κρατικές υπηρεσίες, ερευνητικά ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, διεθνείς οργανισμούς και επιστημονικές εταιρείες που έχουν συναφείς δραστηριότητες.»

Στα εν λόγω έργα και δράσεις, τα οποία αφορούν στις αρμοδιότητες της Ομάδας Εργασίας για το Σακχαρώδη Διαβήτη, πρέπει απαραίτητα να συμμετέχει η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, η οποία χαρακτηρίζεται και ως LEADER εκπροσώπησης της χώρας μας στη Διεθνή Ομοσπονδία για το Σακχαρώδη Διαβήτη (I.D.F.), εξαιτίας του πλήθους των ανθρώπων με διαβήτη που εκπροσωπεί.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ απαιτούν την αύξηση των μελών της “Ομάδας Εργασίας για την Εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη” με την προσθήκη μέλους της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ ως τακτικό αλλά και αναπληρωματικό αυτού, τα οποία (δηλαδή το ονοματεπώνυμο αυτών) να ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ.

Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή εδώ

Διαβάστε την επιστολή που έστειλε για το θέμα και η Ε.Σ.Α.μεΑ. εδώ

Καλωσήρθατε στον Γλυκό Πλανήτη!

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να μαθαίνετε όλα τα νέα μας!
Email address
First Name
Last Name
Secure and Spam free...