Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής με την οποία ζητά να προσκληθεί η Ομοσπονδία κατά τη συζήτηση του θέματος που αφορά την αναδιαμόρφωση του ποσοστού αναπηρίας στο Σακχαρώδη Διαβήτη, καθώς και την ένταξή του στη λίστα των 43 παθήσεων μόνιμης και μη αναστρέψιμης αναπηρίας.

Επιπλέον, η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ ζητά να παρευρεθούν στη συζήτηση επί του εν λόγω θέματος και ο Πρόεδρος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής για το Σακχαρώδη Διαβήτη του Υπουργείου Υγείας και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας – Πανελλήνιας Ένωσης Ενδοκρινολόγων.

Στην επιστολή της η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ για μία ακόμη φορά επισημαίνει ότι: «Θεωρούμε λανθασμένο από τη γέννησή του το ερώτημα εάν ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί αναπηρία ή όχι, προκειμένου να αξιολογηθεί με ένα ποσοστό αναπηρίας, που θα δώσει τη δυνατότητα στους πάσχοντες να ενταχθούν στο σύστημα κοινωνικών και οικονομικών παροχών του Κράτους Πρόνοιας. Ο εκάστοτε Κανονισμός Εκτίμησης Βαθμού Αναπηρίας προσδιόριζε και προσδιορίζει το ποσοστό αναπηρίας για όλα τα νοσήματα που καταγράφονται στην ιατρική επιστήμη είτε αυτά χαρακτηρίζονται ως χρόνιες παθήσεις είτε ως αναπηρίες». Και συνεχίζει λέγοντας ότι ο Πίνακας των παθήσεων (43 μη αναστρέψιμες και χρόνιες παθήσεις, ΦΕΚ 2906/18.11.2013/Τόμος Β’) των οποίων το ποσοστό αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, αναφέρεται, εκ της γεννήσεώς του, σε «πάθηση».

Στην επιστολή της η Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ. εκφράζει την απορία της για το λόγο που οδήγησε την επιτροπή του ΙΚΑ να διαμορφώσει την πρότασή της βασιζόμενη σε μία και μόνο επιστημονική εταιρεία (Ελληνική Διαβητολογικη Εταιρεία) και να μην απευθυνθεί σε όλους τους αρμόδιους κρατικούς και επιστημονικούς φορείς (Γνωμοδοτική Επιτροπή για το Σακχαρώδη Διαβήτη του Υπουργείου Υγείας, Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία – Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων).

Ως εκ τούτου, η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ στην επιστολή της αιτείται, για την πλήρη επιστημονική τεκμηρίωση του συγκεκριμένου θέματος, την παρουσία των αρμόδιων κρατικών και επιστημονικών φορέων, καθώς και της Ομοσπονδίας. Σε περίπτωση που αυτό δεν δύναται να γίνει, βάσει του άρθρου 4 του νόμου 4331, η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ αιτείται τη συγκρότηση ομάδας εργασίας επιστημόνων και δη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής για το Σακχαρώδη Διαβήτη του Υπουργείου Υγείας, της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας.

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ τονίζει ότι ήδη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Μεγάλη Βρετανία) αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Η.Π.Α.), οι οποίες έχουν πλήρη έλεγχο των κοινωνικών τους δαπανών, ο Σακχαρώδης Διαβήτης χαρακτηρίζεται ως μία μόνιμη βλάβη ενός οργάνου του ανθρώπινου οργανισμού, η οποία δεν είναι αναστρέψιμη και δεν είναι δυνατόν να αντικατασταθεί, ή η λειτουργία του να βελτιωθεί με οποιοδήποτε τρόπο. Στις χώρες αυτές, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Μεγάλη Βρετανία, όπως και στις Η.Π.Α., τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη αντιμετωπίζονται ως άτομα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και το κοινωνικό κράτος των χωρών αυτών τους επιδοτεί, με βάση το ποσοστό αναπηρίας ή μόνο με την ύπαρξη της πάθησης. 

Σαν παράδειγμα αναφέρεται στην επιστολή της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ η περίπτωση της Γερμανίας, η οποία «δίνει 50% ποσοστό αναπηρίας στα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη, όταν αυτά κάνουν τουλάχιστον 4 ενέσεις ινσουλίνης την ημέρα, οι δόσεις ινσουλίνης εξαρτώνται από το σάκχαρο του αίματος, τη διατροφή και την άσκηση, γεγονός που επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην καθημερινότητά τους».

Συνημμένα στην επιστολή της η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ απέστειλε την επιστολή της Γνωμοδοτικής Επιτροπής για το Σακχαρώδη Διαβήτη του Υπουργείου Υγείας στις 4/09/2014, όπως επίσης και την επιστολή της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας – Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων στις 22/09/2014 (Παράρτημα Α’). Επιπλέον, απέστειλε και τους νόμους των προαναφερόμενων χωρών, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Ιταλία, η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία.

Το Τμήμα Αποκατάστασης της Διεύθυνσης Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της Γενικής Διεύθυνσης Ασφαλιστικών Υπηρεσιών του Ι.Κ.Α., στην τελική εισηγητική του έκθεση, προς την Ειδική Επιστημονική Επιτροπή του άρθρου 7 του Ν. 3863/2010, επικαλέστηκε την από 17.12.2013 και υπ’ αριθμ. πρωτ. 831 επιστολή της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, βάσει της οποίας πρότεινε τον επανακαθορισμό των ποσοστών αναπηρίας του Σακχαρώδη Διαβήτη “προς το επιστημονικά ορθότερον”. Με επιστολή της προς τον τότε Πρόεδρο και τα μέλη της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής του ν.3863/2010 του άρθρου 7  του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ  παρενέβη και εξέφρασε τη διαμαρτυρία της (εδώ).

Καλωσήρθατε στον Γλυκό Πλανήτη!

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να μαθαίνετε όλα τα νέα μας!
Email address
First Name
Last Name
Secure and Spam free...