Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μη ιατρικής μάσκας σε εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, χώρους γραφείων και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (ΦΕΚ 3131 Β’/28.7.2020/Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 48002)

Διαβάστε την Κοινή Υπουργική Απόφαση εδώ

Εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, δυνάμει του άρθρου 36 του ν. 4508/2017 (Β’ 474) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 3088 Β’/24.7.2020/Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861)

Διαβάστε την Κοινή Υπουργική Απόφαση εδώ

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5001/19.03.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Τουρισμού με τίτλο «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος των σπουδαστών των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού» (Β΄ 1023) (ΦΕΚ 3040 Β’/22.7.2020/Aριθμ. 10750)

Διαβάστε την Κοινή Υπουργική Απόφαση εδώ

Καθορισμός διαδικασίας παροχής διοικητικών πληροφοριών και διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών και επιχειρήσεων από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) με τηλεδιάσκεψη (ΦΕΚ 3030 Β’/21.7.2020/Αριθμ. 20530 ΕΞ 2020)

Διαβάστε την Υπουργική Απόφαση εδώ

Μέτρα για την ασφαλή επαναλειτουργία των βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (ΦΕΚ 2085 Β’/30.5.2020/Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33452)

Διαβάστε την Κοινή Υπουργική Απόφαση εδώ

σελίδα 1 από 1912345...10...τελευταία »