Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Υ9/οικ.70521/14−8−2014 (ΦΕΚ 2243/Β/18−8−2014) υπουργικής απόφασης «Βραχυπρό− θεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της Συ− νταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξε− τάσεων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. (ΦΕΚ Β’ 1115/19.04.2016 (Αριθ. Γ3γ/οικ. 28501)

Διαβάστε την υπουργική απόφαση εδώ

Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα: “Προσωρινή απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης των φαρμακευτικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στο συνημμένο πίνακα 1” (Αρ. Πρωτ.: 33747)

Διαβάστε την ανακοίνωση εδώ Διαβάστε την λίστα εδώ

σελίδα 10 από 22« αρχική...89101112...20...τελευταία »