Χορήγηση προνοιακού επιδόματος σε συνταξιούχους με αναπηρία του δημοσίου, που είναι δικαιούχοι του επιδόματος ανικανότητας (λοχαγού)

Μέσα σε όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στην Ελλάδα, λόγω της οικονομικής κρίσης, έρχεται να προστεθεί

διαβάστε ολόκληρο το άρθρο