Επιστολή στην Πρόεδρο της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής του Υπουργείου Εργασίας και Γενική Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κα Στυλιανή Βρακά, με θέμα: «Παρατηρήσεις – προτάσεις της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ σχετικά με τη γνωμοδότηση του ΚΕΣΥ στην Ειδική Επιστημονική Επιτροπή του Υπουργείου Εργασίας για την πιστοποίηση του Σακχαρώδη Διαβήτη» απέστειλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ).

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, κατόπιν της ενημέρωσής της από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) σχετικά με τη γνωμοδότηση του ΚΕΣΥ που αφορά την τροποποίηση της περίπτωσης 9.2 «Σακχαρώδης Διαβήτης» της ΚΥΑ αρ. Φ.80000/45219/1864/2017 (ΦΕΚ Β’ 4591/2017) για την πιστοποίηση της πάθησης, παρέθεσε στην επιστολή της, επιστημονικά τεκμηριωμένες, τις ενστάσεις της, προκειμένου να υπάρχει δικαιότερη αξιολόγηση των ατόμων που πάσχουν από κάθε τύπου σακχαρώδη διαβήτη.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΣΥ:

  • Περίπτωση Α. Σακχαρώδης Διαβήτης Τύπου 1 (ινσουλινοεξαρτώμενος):

Στη γνωμοδότηση του ΚΕΣΥ διαχωρίζεται με την ηλικία διάγνωσης αφενός σε παιδιά (πριν την εφηβεία) και αφετέρου σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες. Αυτό είναι αντισυνταγματικό και δεν μπορεί νομικά να σταθεί, ενώ δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να γίνεται διαχωρισμός στην ηλικία διάγνωσης.

Δεύτερον, στις περιπτώσεις των εφήβων και των νεαρών ενηλίκων αναφέρεται ότι θα πρέπει να τεκμηριώνεται, αρχικώς, με το ιστορικό και την πιστοποιημένη θεραπευτική αγωγή με σχήμα εντατικοποιημένης ινσουλινοθεραπείας. Είναι εντελώς ασαφές τι σημαίνει η φράση: «πιστοποιημένη θεραπευτική αγωγή με σχήμα εντατικοποιημένης ινσουλινοθεραπείας», εφόσον πρόκειται για νεοδιαγνωσμένες περιπτώσεις. Επιπρόσθετα, επισημαίνει η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, δεν γίνεται ξεκάθαρο ποιος είναι ο υπεύθυνος να πιστοποιήσει τη θεραπευτική αγωγή: ο θεράπων ιατρός δημόσιου νοσοκομείου, ιδιώτης κλπ.

Τρίτον, στις περιπτώσεις των εφήβων και των νεαρών ενήλικων δίνεται η δυνατότητα επί αμφιβολίας να διενεργείται δοκιμασία μετά από χορήγηση γλυκαγόνης. «Δεν καταλαβαίνουμε το λόγο που συνεχίζει να συνίσταται η συγκεκριμένη εξέταση, η οποία, όπως έχουμε πολλές φορές αναφέρει, σύμφωνα με τα guidelines της Διεθνούς Ομοσπονδίας για το Σακχαρώδη Διαβήτη (IDF), τα οποία σας παραθέτουμε συνημμένα, γίνεται φανερό ότι «η εξέταση C–πεπτίδιο μετά από δοκιμασία γλυκαγόνης» δεν αποτελεί εξέταση πιστοποίησης για το Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1. Το ίδιο υποστηρίζει και η επιστημονική μελέτη του 2016 της Αμερικανικής Διαβητολογικής Εταιρείας, που δημοσιεύτηκε στο έγκριτο περιοδικό «Diabetes Care» (Inpact Factor: 11,857) και την οποία σας επισυνάπτουμε συνημμένα. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μελέτη, η εξέταση C–πεπτίδιο μετά από δοκιμασία γλυκαγόνης δεν χρησιμοποιείται για την πιστοποίηση του Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1, αλλά ούτε και για κάποιο άλλο τύπο Σακχαρώδους Διαβήτη» αναφέρει χαρακτηριστικά στην επιστολή της η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ.

Και συνεχίζει: «Επιπλέον, η εξέταση C–πεπτίδιο μετά από δοκιμασία γλυκαγόνης μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία των ατόμων που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη, καθώς η εξέταση αυτή πραγματοποιείται με τη χρήση σκευάσματος γλυκαγόνης που κυκλοφορεί στη χώρα μας, το οποίο, όμως, δεν έχει ένδειξη για ενδοφλέβια χορήγηση. Αυτός είναι και ένας από τους κύριους λόγους, αλλά όχι και ο μοναδικός, που η ιατρική κοινότητα στέκεται απέναντι σε αυτήν τη δοκιμασία και σε πολλές περιπτώσεις δεν επιθυμεί να αναλάβει την ευθύνη για λόγους ευνόητους».

Τέλος, όπως αναφέρει στην επιστολή της η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, όλες οι εξετάσεις που (θα) ζητούνται πλέον από τον ΕΠΠΠΑ για τη διαδικασία λήψης ποσοστού αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ, θα πρέπει να αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ και δεν θα πρέπει οι ίδιοι οι πολίτες να επιβαρύνονται οικονομικά για ακόμη μία φορά προκειμένου να λάβουν παροχές που η ίδια η ελληνική νομοθεσία τούς παρέχει λόγω της πάθησης.

  • Περίπτωση Γ: Ασθενείς με ΣΔ τύπου LADA

Ο σακχαρώδη διαβήτης τύπου LADA ή Λανθάνων Αυτοάνοσος Διαβήτης σε Ενήλικες (Latent Autoimmune Diabetes in Adults – LADA) όπως είναι και ο επίσημος επιστημονικός όρος, είναι μια μορφή διαβήτη τύπου 1. Σύμφωνα και με επιστημονική μελέτη που έχει δημοσιευτεί στο έγκριτο περιοδικό «Diabetes Care», την οποία και σας επισυνάπτουμε, πρόκειται για «αυτοάνοσο διαβήτη σε ενήλικες με αργή προοδευτική βλάβη κυττάρων». Λόγω της καθυστερημένης ανάπτυξής του, διαγιγνώσκεται αρχικά από τους γιατρούς λανθασμένα ως σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2. Αυτό το γεγονός δεν αναιρεί το ότι πρόκειται για μία υποπερίπτωση του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, δηλαδή για ένα αυτοάνοσο νόσημα σε ενηλίκους. «Θεωρούμε εντελώς παράλογο, στην περίπτωση λανθασμένης εκτίμησης του γιατρού, να χαρακτηρίζουμε το διαβήτη τύπου LADA ως διαβήτη τύπου 2, καθώς αυτό επισημοποιεί τη λανθασμένη κρίση των γιατρών ως σωστή» αναφέρει στην επιστολή της η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ.

Και συνεχίζει: «Για το λόγο αυτό για το σακχαρώδη διαβήτη τύπου LADA θα πρέπει να ισχύουν ό,τι ακριβώς ισχύει και για το σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 στην περίπτωση που αντιμετωπίζεται με εντατικοποιημένο σχήμα ινσουλινοθεραπείας. Στην περίπτωση που αντιμετωπίζεται με βασική ινσουλίνη με ή χωρίς τη χορήγηση αντιδιαβητικών δισκίων και για όσο διάστημα ισχύει αυτό μέχρι να μεταπέσουν σε εντατικοποιημένο σχήμα θεραπείας με ινσουλίνη, να χαρακτηρίζεται ως «σακχαρώδης διαβήτης τύπου LADA», να υπάρχει καθορισμός συγκεκριμένου ποσοστού που θα λαμβάνουν οι πάσχοντες και να γίνεται επανεξέταση ανά τριετία».

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΣΥ:

Για όλους τους παραπάνω λόγους, παρατίθενται παρακάτω οι προτάσεις της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ:

  • Περίπτωση Α. Σακχαρώδης Διαβήτης Τύπου 1 (ινσουλινοεξαρτώμενος):

Η ύπαρξη του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 τεκμηριώνεται με την έκθεση νοσηλείας, στην οποία θα καταγράφεται το ιστορικό, τα κλινικά συμπτώματα, τον εργαστηριακό έλεγχο, την εμφάνιση ή μη κετοξέωσης και το φαινότυπο (φυσιολογικό ή χαμηλό σωματικό βάρος, απουσία ευρημάτων συμβατών με αντίσταση στην ινσουλίνη (πχ υπέρταση, δυσλιπιδαιμία, μελανίζουσα ακάνθωση, τα οποία παραπέμπουν σε ΣΔ τύπου 2). Οι τιμές των αυτοαντισωμάτων και του C-πεπτιδίου (με αιμοληψία*) αξιολογούνται μόνο σε περίπτωση πρώτης έναρξης και σύμφωνα με τις διεθνείς επιστημονικές οδηγίες. Σε περίπτωση που δεν απαιτείται νοσηλεία στο νοσοκομείο, η ύπαρξη του σακχαρώδη διαβήτη τεκμαίρεται με όλα τα παραπάνω (ιστορικό, κλινικά συμπτώματα, εργαστηριακό έλεγχο, το φαινότυπο), εκτός της έκθεσης νοσηλείας.

  • Περίπτωση Γ: Ασθενείς με ΣΔ τύπου LADA

(α) Με ανάλογο φαινότυπο, θετικά αντισώματα, τιμές C-πεπτιδίου (με αιμοληψία*) νηστείας που είναι ενδεικτικές ινσουλινοπενίας και χρειάζονται σχήμα εντατικοποιημένης θεραπείας με ινσουλίνη (basal-bolus, πλήρως ινσουλινοεξαρτώμενοι) μπορούν να έχουν τα ευεργετήματα του νόμου όπως ακριβώς τα άτομα με ΣΔ τύπου 1. 

(β) Με ανάλογο φαινότυπο, θετικά αντισώματα, αλλά φυσιολογικές τιμές C-πεπτιδίου (με αιμοληψία*) νηστείας και οι οποίοι χρειάζονται μόνο βασική ινσουλίνη (με ή χωρίς αντιδιαβητικά δισκία), χαρακτηρίζονται ως ΣΔ τύπου LADA, λαμβάνουν συγκεκριμένο ποσοστό αναπηρίας, το οποίο πρέπει να καθοριστεί και μέχρι αυτοί να μεταπέσουν σε πλήρες σχήμα ινσουλινοθεραπείας (basal-bolus), μετά το οποίο θα εμπίπτουν στην κατηγορία (α) του παρόντος, κρίνονται από τις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕΠΑ ανά τριετία.

*Η εξέταση C-πεπτιδίου με αιμοληψία συνταγογραφείται από τον ΕΟΠΥΥ και γίνεται με ανάλυση αίματος.

Διαβάστε την επιστολή εδώ

 

Καλωσήρθατε στον Γλυκό Πλανήτη!

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να μαθαίνετε όλα τα νέα μας!
Email address
First Name
Last Name
Secure and Spam free...