Επιστολή με θέμα: «Διαμαρτυρία της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ για τον αποκλεισμό των ατόμων με χρόνια πάθηση ή/και αναπηρία από την προκήρυξη 2Κ/2019 του ΑΣΕΠ» απέστειλε στον Υπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθό και στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, κ. Παύλο Πολάκη, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ).

Στην επιστολή της η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ επισημαίνει ότι στο άρθρο 25 του νόμου 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α’/2.12.2016), παράγραφος 1, περίπτωση γ και δ, αναφέρει:

«γ. Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτονται από άτομα με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον, όπως διαπιστώνεται από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ.

δ. Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτονται από όσους έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και από τέκνα ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων, όπως διαπιστώνεται από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ. Κατ’ εξαίρεση όταν τα άτομα πάσχουν από νοητική στέρηση ή αυτισμό, για την παροχή της προστασίας απαιτείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%). Η άσκηση του δικαιώματος προστασίας από ένα δικαιούχο μιας οικογένειας (γονείς, τέκνα, συζύγους, αδελφούς) αποκλείει τους υπόλοιπους.».

«Ωστόσο, στην Προκήρυξη 2Κ/2019 του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων εκατό δεκαέξι (1.116) θέσεων τακτικού προσωπικού κλάδων και ειδικοτήτων κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας, δεν συμπεριλαμβάνεται η ποσόστωση του συγκεκριμένου άρθρου για την πρόσληψη ατόμων με χρόνια πάθηση ή/και αναπηρία που έχουν ποσοστό συμμετοχής 50% τουλάχιστον ή των μελών των οικογενειών τους που έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και τέκνων ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων» τονίζει η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ.

Και προσθέτει: «Ο ως άνω αποκλεισμός συνιστά διάκριση των ατόμων με χρόνια πάθηση ή/και αναπηρία στον τομέα της εργασίας, παραβιάζει τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και αντίκειται στη νομοθεσία της χώρας μας.

Κύριοι Υπουργοί,

 Απαιτούμε στην προκήρυξη 2Κ/2019 και να συμπεριληφθούν τα άτομα με χρόνια πάθηση ή/και αναπηρία και τα μέλη των οικογενειών τους, όπως ορίζει το άρθρο 25 του νόμου 4440/2016. Πρέπει επιτέλους να μπει τέλος στη διάκριση και παραβίαση των κεκτημένων δικαιωμάτων των ανθρώπων με χρόνια πάθηση ή/και αναπηρία και των οικογενειών τους από έναν τόσο σημαντικό τομέα της καθημερινότητάς τους όπως είναι ο τομέας της εργασίας».

Διαβάστε την επιστολή εδώ

Καλωσήρθατε στον Γλυκό Πλανήτη!

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να μαθαίνετε όλα τα νέα μας!
Email address
First Name
Last Name
Secure and Spam free...