Επιστολή με θέμα: «Άρση της αδικίας που υφίστανται οι πτυχιούχοι εκπαιδευτικοί των ιδρυμάτων του εξωτερικού» απέστειλε στην ηγεσία του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ).

Στην επιστολή της η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πρόσληψη εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση, στις προκηρύξεις των οποίων μοριοδοτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4589/2019, η αναπηρία με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω του υποψηφίου ή του/της συζύγου, εφόσον ο έγγαμος βίος έχει διαρκέσει τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη, ή τέκνου.

Ωστόσο, όσοι εκπαιδευτικοί είναι πτυχιούχοι ιδρυμάτων του εξωτερικού, απαιτείται, σύμφωνα με την πρόσκληση «πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων».

«Δυστυχώς, όμως, όπως ήδη γνωρίζετε», επισημαίνει στην επιστολή της η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, «ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), λόγω των εσωτερικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια, δεν έχει εξετάσει, από το 2017, τις αιτήσεις πτυχιούχων ιδρυμάτων του εξωτερικού. Μόλις το τελευταίο διάστημα και μετά την ανάληψη της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας από εσάς, άρχισε να εξετάζει ξανά τις αιτήσεις αυτές. Το πλήθος, όμως, των αιτήσεων που έχουν συγκεντρωθεί τα τελευταία χρόνια, απαιτεί ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα εκπαιδευτικοί που μπορούν να κάνουν χρήση και της ευεργετικής διάταξης του νόμου 4589/2019, ουσιαστικά αποκλείονται από τη διαδικασία χωρίς δική τους υπαιτιότητα».

Και προσθέτει: «Για όλους τους παραπάνω λόγους και για να μην υπάρξει οποιαδήποτε αδικία σε βάρος κανενός εκπαιδευτικού, θεωρούμε απαραίτητη και δίκαιη την έκδοση ανακοίνωσης από το Υπουργείο, σύμφωνα με την οποία θα γίνεται δεκτός ο αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης της αίτησης των εκπαιδευτικών πτυχιούχων ιδρυμάτων του εξωτερικού στον ΔΟΑΤΑΠ με ταυτόχρονη απόφαση να δίνεται προτεραιότητα στις αιτήσεις αυτές για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ισοτιμίας και αντιστοίχισης του πτυχίου.

»Σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να αποκλειστούν άνθρωποι από τη διαδικασία πρόσληψης, ειδικά όταν μιλάμε για τέτοιες ευαίσθητες ομάδες, όπως είναι οι πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη ή οι γονείς παιδιών με Διαβήτη και/ή συζύγων πασχόντων από Διαβήτη».

Διαβάστε την επιστολή εδώ

Καλωσήρθατε στον Γλυκό Πλανήτη!

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να μαθαίνετε όλα τα νέα μας!
Email address
First Name
Last Name
Secure and Spam free...