Επιστολή με θέμα: «Κοινή πρόταση ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, ΕΔΕ και ΕΜΕΔΙΠ για την ένταξη προδιαγραφών στη συνταγογράφηση  θεραπευτικού διαβητικού υποδήματος από τον ΕΟΠΥΥ» απέστειλε στην Προϊσταμένη Τμήματος Σχεδιασμού Παροχών, Κοστολόγησης – Τιμολόγησης Ιατροτεχνολογικών, Υγειονομικού Υλικού και ΣΕΔ, κ. Μαρία Πανουσοπούλου, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ).

Στην επιστολή της η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ παρέθεσε υπόψιν της κ. Πανουσοπούλου την τελική κοινή πρόταση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ), της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας (ΕΔΕ) και της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού (ΕΜΕΔΙΠ) σχετικά με τις προδιαγραφές και τους κανόνες χορήγησης των θεραπευτικών υποδημάτων για το διαβήτη, ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησης την Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 παρουσία των κ.κ. Χρήστου Δαραμήλα, Γεώργιου Δημητριάδη και Νικόλαου Τεντολούρη.

Οι κατωτέρω προδιαγραφές είναι αναγκαίο να ενταχθούν, με τη μορφή Παραρτήματος, στα άρθρα 54 και 55 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ. 

 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗΣ 

Παρακάτω παρατίθενται οι κανόνες χορήγησης θεραπευτικών υποδημάτων διαβήτη και λοιπών μέσων αποφόρτισης σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη με πόδια υψηλού κινδύνου, οι οποίοι θα αποτελέσουν ξεχωριστό παράρτημα που θα ενσωματωθεί στον ΕΚΠΥ. 

Παράρτημα κανόνων χορήγησης θεραπευτικών υποδημάτων διαβήτη και λοιπών μέσων αποφόρτισης  σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη με πόδια υψηλού κινδύνου

Τα προϊόντα θα χορηγούνται σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη που είναι υψηλού κινδύνου για εμφάνιση ελκών με στόχο τη μείωση των εξελκώσεων και των ακρωτηριασμών. Υπό αυτήν την έννοια είναι πολύ σημαντικό να εκπληρούνται οι απαιτούμενες από τη βιβλιογραφία προδιαγραφές, ώστε τα υποδήματα να επιτυγχάνουν την πρόληψη ακρωτηριασμών και ελκών. Οικονομοτεχνικές μελέτες έχουν δείξει ότι η εφαρμογή αυτού του μέτρου έχει σαν αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πόρων όταν γίνεται στους ασθενείς με πόδια υψηλού κινδύνου. Η επέκταση του μέτρου σε όλους τους ασθενείς με διαβήτη οδηγεί σε μεγάλο κόστος χωρίς αντίστοιχο όφελος. Παρακάτω σας παραθέτουμε τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες που αφορούν τη χορήγηση του θεραπευτικού υποδήματος και θα αποτελέσουν ξεχωριστό Παράρτημα του ΕΚΠΥ. 

Ασθενείς με πόδια υψηλού κινδύνου για ακρωτηριασμό είναι όσοι εμφανίζουν:

Διαβητική πολυνευροπάθεια με απώλεια της αίσθησης ή/και περιφερική αγγειοπάθεια συνοδευόμενες με ιστορικό έλκους ή υπάρχον έλκος ή ανατομικές βλάβες που οδηγούν σε αυξημένες πιέσεις τοπικά.

Κατευθυντήριες οδηγίες για τη χορήγηση υποδημάτων στο σύνδρομο του διαβητικού ποδιού ανά κατηγορία βαρύτητας

 • H κατηγορία 0 δεν πρέπει να αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ
 • Η κατηγορία I πρέπει να αποζημιώνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα για τα ορθοπεδικά υποδήματα 
 

Ομάδα κινδύνου

Διευκρίνιση

Χορήγηση προϊόντων

 

0

Σακχαρώδης Διαβήτης

 

Χωρίς πολυνευροπάθεια ή/ και περιφερική αγγειοπάθεια

Εκπαίδευση στη χρήση κατάλληλων υποδημάτων

 

Υποδήματα εμπορίου σωστά σε ποιότητα

 και μέγεθος

 

Ι

 

Όπως 0 με παραμορφώσεις στα πόδια

Αυξημένος κίνδυνος σε μελλοντική εμφάνιση αγγειοπάθειας νευροπάθειας

 

Αντιμετώπιση σαν ορθοπεδικό περιστατικό

 

 

 

 

 

Σακχαρώδης Διαβήτης

 

Με απώλεια αίσθησης στα κάτω άκρα λόγω πολυνευροπάθειας ή/ και περιφερικής αγγειοπάθειας

 

Διάγνωση με το μονοϊνίδιο Semmes-

Weinstein

 

ή διαπασών

Θεραπευτικά υποδήματα διαβήτη με αποσπώμενο πέλμα αγγειοπάθειας/ νευροπάθειας

 

Παρεμβάσεις ή εξατομίκευση στο υπόδημα εάν ισχύουν επιπρόσθετα κριτήρια

 

Εξατομικευμένο πέλμα σε περιπτώσεις τοπικά αυξημένων πιέσεων 1-11

 

 

IIΙ

 

Όπως ΙΙ

 

με επουλωμένο έλκος

Πολύ μεγάλος κίνδυνος εξέλκωσης σε σχέση με κατηγορία ΙΙ. Κίνδυνος υποτροπής του έλκους 90%

Θεραπευτικά υποδήματα διαβήτη με

Εξατομικευμένο αποσπώμενο πέλμα υψηλής αποφόρτισης

 

Παρεμβάσεις ή εξατομίκευση στο υπόδημα  εάν ισχύουν επιπρόσθετα κριτήρια 1-11

 

 

 

IV

 

 

Όπως ΙΙ με παραμορφώσεις στο σχήμα του ποδιού

Τα πόδια αυτά έχουν ασύμμετρες παραμορφώσεις και μπορεί να μην ταιριάζουν σε υπόδημα που προορίζεται για πόδια που έχουν φυσιολογικό σχήμα

Όπως ΙΙΙ

Θεραπευτικά υποδήματα διαβήτη με εξατομικευμένο αποσπώμενο πέλμα υψηλής αποφόρτισης

 

Παρεμβάσεις ή εξατομίκευση στο υπόδημα εάν ισχύουν επιπρόσθετα κριτήρια 1-11

 

 

 

V

 

 

 

Όπως ΙΙ με χρόνια οστεαρθροπάθεια CHARCOT

Τα πόδια αυτά έχουν ασύμμετρες παραμορφώσεις και μπορεί να μην ταιριάζουν σε υπόδημα που προορίζεται για πόδια που έχουν φυσιολογικό σχήμα

Όπως III

Θεραπευτικά υποδήματα διαβήτη, συχνά τύπου μποτάκι, με εξατομικευμένο αποσπώμενο πέλμα υψηλής αποφόρτισης

 

Παρεμβάσεις ή εξατομίκευση στο υπόδημα εάν ισχύουν επιπρόσθετα κριτήρια 1-11

 

Νάρθηκας έσω υποδήματος κατόπιν ένδειξης

 

 

 

 

 

 

Όπως ΙΙ με μερικό ακρωτηριασμό

 

 

Διαμετατάρσιος ακρωτηριασμός ή ακρωτηριασμός δαχτύλων

Όπως III

Θεραπευτικά υποδήματα διαβήτη με εξατομικευμένο αποσπώμενο πέλμα υψηλής αποφόρτισης

 

Παρεμβάσεις ή εξατομίκευση στο υπόδημα ανάλογα με τα επιπρόσθετα κριτήρια 1-11

 

Ορθωτικό με πρόθεση

 

 

 

VΙΙ

 

 

Ενεργό έλκος, οξεία οστεαρθροπάθεια CHARCOT

 

 

 

Αντιμετώπιση μόνο για την οξεία φάση. Μετά την αποκατάσταση οι ασθενείς μεταπίπτουν στις κατηγορίες III ή V

 

Μπότα aircast, υποδήματα αποφόρτισης (halfshoes, rockershoes), εξατομικευμένο cast

 

Εξατομικευμένο πέλμα

  

1.Θεραπευτικά υποδήματα διαβήτη 

Ελάχιστα κριτήρια ένταξης στη λίστα θεραπευτικών υποδημάτων διαβήτη 

 • Κλινική μελέτη, δημοσιευμένη σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό διεθνούς κύρους μετά από κρίση (peer review) για τη μείωση εμφάνισης εξελκώσεων τουλάχιστον κατά 50% σε διαβητικούς ασθενείς με πόδια υψηλού κινδύνου. 
 • Εκπλήρωση των παρακάτω προδιαγραφών:
  • Αρκετός χώρος  για  τα  δάχτυλα  σε  ύψος,  για  το  πόδι  σε  μήκος  και  φάρδος, παραγγελία κατόπιν μέτρησης περιμέτρων πασάγιου, μεταταρσίων και ύψους δαχτύλων.
  • Χωρίς εσωτερικές ραφές
  • Μαλακά υλικά με ειδικές επιστρώσεις στα τελειώματα
  • Άκαμπτη και ανασηκωμένη σόλα (rocker bottom)
  • Χωρίς εσωτερική επένδυση στην περιοχή του πρόσθιου ποδιού
  • Αποσπώμενο πέλμα  το  οποίο  να  επιτυγχάνει  (αποδεδειγμένα) μείωση  των πιέσεων κατά 28-30%
  • Δυνατότητα ορθοπεδικής-τεχνικής παρέμβασης και διαμόρφωσης εφόσον αυτό απαιτείται.

 

Ελάχιστα κριτήρια για εξατομικευμένα θεραπευτικά υποδήματα διαβήτη 

 • Ο κατασκευαστής να διαθέτει άδεια κατασκευής θεραπευτικών υποδημάτων διαβήτη και Quality management system/σύστημα ποιοτικού ελέγχου στην παραγωγική του διαδικασία για τη χρήση κατάλληλων πρώτων υλών και διαδικασιών παραγωγής θεραπευτικών υποδημάτων διαβήτη
 • Εκπλήρωση των παρακάτω προδιαγραφών:
 • Αρκετός χώρος για τα δάχτυλα σε ύψος, για το πόδι σε μήκος και φάρδος, παραγγελία κατόπιν καλαποδιού, κατασκευασμένο από γύψινο πρόπλασμα-εκμαγείο ή σκάνερ ή μελανό αποτύπωμα ή άλλες σύγχρονες τεχνικές. Στις διαστάσεις του υποδήματος θα πρέπει να υπολογίζεται και το πάχος του πέλματος.
 • Υποστήριξη της ποδοκνημικής τέτοια που να συγκρατεί τους μηχανικούς άξονες των ποδιών και να αποφεύγονται αυξημένες φορτίσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε περαιτέρω παραμορφώσεις και εξελκώσεις
 • Χωρίς εσωτερικές ραφές
 • Μαλακά υλικά με ειδικές επιστρώσεις στα τελειώματα
 • Άκαμπτη και ανασηκωμένη σόλα (rocker bottom) από καουτσούκ
 • Χωρίς εσωτερική επένδυση στην περιοχή του πρόσθιου ποδιού
 • Αποσπώμενο πέλμα το οποίο να επιτυγχάνει μείωση των πιέσεων τουλάχιστον 28-30%

Όταν ο ασθενής πληροί κάποιο από τα παρακάτω κριτήρια, χρειάζεται υποδήματα με επιπλέον παρεμβάσεις/εξατομικεύσεις. Οι περιγραφόμενες παρεμβάσεις παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην  πρόληψη εξελκώσεων και ακρωτηριασμών και θα πρέπει να τεκμηριώνονται και να συνταγογραφούνται από το θεράποντα ιατρό. 

Κριτήρια για επιπρόσθετη-εξατομικευμένη παρέμβαση στα θεραπευτικά υποδήματα διαβήτη 

 1. Ακρωτηριασμός    
 2. Οστεαρθροπάθεια σαρκώ      
 3. Πάρεση  
 4. Μεγάλου βαθμού αστάθεια στάσης και βάδισης    
 5. Αρθροπάθεια ισχίων ή γονάτων    
 6. Περιορισμός της λειτουργικότητας των ποδιών    
 7. Υπέρβαροι ασθενείς      
 8. Υποτροπές ελκών στο πρόσθιο πόδι     
 9. Επικίνδυνες πιέσεις για εξέλκωση       
 10. Αυξημένες πιέσεις στα κάτω άκρα λόγω άσκησης κάποιου επαγγέλματος     
 11. Ασύμμετρες παραμορφώσεις, δυσκολία προσαρμογής σε υπόδημα με φυσιολογικό σχήμα 

Περιγραφή παρεμβάσεων, εξατομικεύσεων σε θεραπευτικά υποδήματα διαβήτη 

 1. Επεξεργασία της σόλας με ανθρακόνημα, fiberglass ή άλλη τεχνική που την καθιστά περισσότερο άκαμπτη για επίτευξη μεγαλύτερης αποφόρτισης, βελτίωση της διαδικασίας βάδισης και αντοχής του υποδήματος στο χρόνο για κριτήρια 1,2,11
 2. Ενίσχυση στην ποδοκνημική με θερμοπλαστικά υλικά για ισχυρή υποστήριξή της για κριτήρια 1,2,4,11
 3. Κατασκευή μπάρας ρολαρίσματος/rollbar στη σόλα για ενίσχυση της αποφόρτισης των μεταταρσίων και του πρόσθιου ποδιού κατά τη βάδιση για κριτήρια 1,2,6,8,9,10,11
 4. Κατασκευή υποδήματος κατόπιν καλαποδιού και δοκιμαστικού υποδήματος (από εκμαγείο ή σκάνερ ή μελανό αποτύπωμα ή άλλες σύγχρονες τεχνικές) για κριτήρια 2,10 

Διευκρινίσεις  για το σύστημα συνταγογράφησης

Ο θεράπων ιατρός θα πρέπει στο σύστημα συνταγογράφησης να δίνει πληροφορίες τέτοιες ώστε να περιγράφεται απόλυτα η κατάσταση των ποδιών, έτσι ώστε να προσδιορίζεται ακριβώς και η ανάγκη τους για υποδήματα. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προσδιορίζει τον τύπο διαβήτη, την ύπαρξη διαβητικής νευροπάθειας, την ύπαρξη διαβητική αγγειοπάθειας, καθώς και των επιπρόσθετων κριτηρίων, τα οποία θα πρέπει να αναφέρονται το καθένα ξεχωριστά, όπως παρακάτω: 

Σακχαρώδης διαβήτης     

Νευροπάθεια    

Αγγειοπάθεια   

Ακρωτηριασμός    

Οστεαρθροπάθεια σαρκώ      

Πάρεση  

Μεγάλου βαθμού αστάθεια στάσης και βάδισης    

Αρθροπάθεια ισχίων ή γονάτων    

Περιορισμός της λειτουργικότητας των ποδιών    

Υπέρβαροι ασθενείς      

Υποτροπές ελκών στο πρόσθιο πόδι      

Επικίνδυνες πιέσεις για εξέλκωση       

Αυξημένες πιέσεις στα κάτω άκρα λόγω άσκησης κάποιου επαγγέλματος     

Ασύμμετρες παραμορφώσεις, δυσκολία προσαρμογής σε υπόδημα με φυσιολογικό σχήμα  

Η κάθε παρέμβαση θα πρέπει να έχει ξεχωριστό κωδικό συνταγογράφησης, έτσι ώστε να τιμολογείται ξεχωριστά το κόστος της, το οποίο θα πρέπει να προστίθεται στο κόστος των θεραπευτικών υποδημάτων διαβήτη.

Θα χρειαστούν για τα υποδήματα οι παρακάτω κωδικοί συνταγογράφησης: 

 1. Θεραπευτικά υποδήματα διαβήτη με ένθετα πέλματα    
 2. Επεξεργασία της σόλας με ανθρακόνημα, fiberglass ή άλλη τεχνική που την καθιστά περισσότερο άκαμπτη για επίτευξη μεγαλύτερης αποφόρτισης και βελτίωση της διαδικασίας βάδισης και αντοχής του υποδήματος στο χρόνο           
 3. Ενίσχυση στην ποδοκνημική με θερμοπλαστικά υλικά για ισχυρή υποστήριξή της    
 4. Κατασκευή   μπάρας   ρολαρίσματος/rollbar   στη   σόλα   για   ενίσχυση   της   αποφόρτισης   των μεταταρσίων και του πρόσθιου ποδιού κατά τη βάδιση
 5. Κατασκευή  υποδήματος  κατόπιν καλαποδιού και δοκιμαστικού υποδήματος  (από  εκμαγείο  ή  σκάνερ  ή  μελανό  αποτύπωμα  ή  άλλες  σύγχρονες τεχνικές)

Προκειμένου να ενταχθούν υποδήματα στη λίστα των θεραπευτικών υποδημάτων διαβήτη που θα αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ, θα πρέπει να πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια ένταξης στη λίστα θεραπευτικών υποδημάτων διαβήτη.

Ο πάροχος κατά την εκτέλεση συνταγής υποδημάτων με πρόσθετες παρεμβάσεις, εξατομικεύσεις στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να διασφαλίζει με βεβαίωση ότι: το υπόδημα πληροί τις προδιαγραφές θεραπευτικών υποδημάτων διαβήτη όπως αυτές ορίζονται από τον ΕΟΠΥΥ, κατασκευάστηκε σύμφωνα με τη συνταγογράφηση του θεράποντος ιατρού και ανταποκρίνεται στις ανάγκες αποφόρτισης του ασθενή, όπως αυτό προκύπτει από την ανάλυση βάδισης και το στατικό και δυναμικό έλεγχο που έγινε με και χωρίς τη χρήση των υποδημάτων. 

2.Ένθετα πέλματα υψηλής αποφόρτισης διαβήτη (πάτοι) 

Ελάχιστα κριτήρια για τα έτοιμα πέλματα διαβήτη

Αποσπώμενο πέλμα το οποίο να επιτυγχάνει (αποδεδειγμένα) μείωση των πιέσεων 28-30%. 

Ελάχιστα κριτήρια για τα ειδικής κατασκευής-εξατομικευμένα πέλματα διαβήτη

Τα εξατομικευμένα πέλματα διαβήτη θα πρέπει να επιτυγχάνουν μείωση τουλάχιστον κατά 28-30% των ασκούμενων πελματιαίων πιέσεων, το οποίο θα αποδεικνύεται με συγκριτική ανάλυση βάδισης και καταγραφή στατικών και δυναμικών πιέσεων πριν και μετά την κατασκευή τους. 

Εκπλήρωση των παρακάτω προδιαγραφών

 1. Πάχος

Κατηγορία II-III

Τουλάχιστον 7 mm (κατά προτίμηση 10mm) για να αποτελείται από αλλεπάλληλα στρώματα υλικών διαφόρων πυκνοτήτων, ώστε να έχει αποτέλεσμα αποφόρτισης και δυνατότητα επεξεργασίας στα σημεία τοπικά αυξημένων πιέσεων.

Κατηγορία IVVVI

Τουλάχιστον 10 mm, ώστε να έχει αποτέλεσμα αποφόρτισης και δυνατότητα επεξεργασίας στα ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου και απαιτητικά πόδια αυτών των κατηγοριών

 1. Μείωση των ασκούμενων πιέσεων τουλάχιστον 28-30%, μετρημένη με ανάλυση βάδισης
 1. Υλικά πολυμερή και πολυουρεθάνες διαφόρων πυκνοτήτων εγκεκριμένα με πιστοποίηση για την καταλληλότητα και την τοξικότητά τους

     Συνδυασμός EVA 25 με EVA 18 με επίστρωση

     Συνδυασμός Multiforte40 με Plastocom20 η 18 με επίστρωση Συνδυασμός Multiform 50 με Multiform 40 με επίστρωση

 1. Επιστρώσεις Θερμοπλαστικό PU αφρώδες, Plastocom 18, Arufoam supersoft, Eπιστρώσεις με ιόντα αργύρου ενδεδειγμένες για διαβητικό πόδι, Multiform antibacterial
 1. Στα σημεία υψηλών πιέσεων τοπικά χρήση αφρώδων υλικών Arufoam 14, medifoam 14

Διευκρινίσεις  για το σύστημα συνταγογράφησης 

Στο σύστημα συνταγογράφησης για τα εξατομικευμένα πέλματα διαβήτη, ο θεράπων ιατρός θα πρέπει να μπορεί να επιλέγει μεταξύ δυο κωδικών συνταγογράφησης πελμάτων

 1. Κατηγορία II-III
 2. Κατηγορία IV-V-VI

Ο πάροχος, κατά την εκτέλεση της συνταγής εξατομικευμένων πελμάτων διαβήτη υψηλής αποφόρτισης στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΟΠΥΥ, θα πρέπει να δεσμεύεται με βεβαίωση ότι: το πέλμα πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται από τον ΕΟΠΥΥ για τα πέλματα υψηλής αποφόρτισης διαβήτη, κατασκευάστηκε σύμφωνα με τη συνταγογράφηση του θεράποντος ιατρού, ο ασθενής ελέγχθηκε στατικά και δυναμικά με ανάλυση βάδισης από την οποία προέκυψε ότι τα πέλματα αποφορτίζουν τουλάχιστον 30%.  

3.Ειδικά υποδήματα αποφόρτισης (half-shoes)-μπότες aircastνάρθηκες αποφόρτισης

Ελάχιστα κριτήρια ένταξης στη λίστα υποδημάτων αποφόρτισης ή ναρθήκων αποφόρτισης

Πιστοποίηση θεραπευτικού υποδήματος αποφόρτισης (half schoes) ή νάρθηκα αποφόρτισης για επούλωση τραυμάτων, εξελκώσεων σε διαβητικά πόδια.

Διευκρινίσεις  για το σύστημα συνταγογράφησης

Στο σύστημα συνταγογράφησης, ο ιατρός θα πρέπει να έχει δικαίωμα συνταγογράφησης τριών κωδικών:

 1. Υπόδημα αποφόρτισης (half shoe)
 2. Νάρθηκας αποφόρτισης
 3. Πέλμα για υπόδημα αποφόρτισης ή νάρθηκα αποφόρτισης

Ο πάροχος κατά την εκτέλεση της συνταγής στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να δεσμεύεται με βεβαίωση ότι: τα προϊόντα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις στήριξης/αποφόρτισης/ακινητοποίησης  του ασθενή και επιλέχθηκαν αφού προηγήθηκε ανάλυση βάδισης, στατικός και δυναμικός έλεγχος του ασθενή.

4.Εξατομικευμένοι νάρθηκες αποφόρτισης 

Ελάχιστα κριτήρια ένταξης στη λίστα εξατομικευμένων  ή ναρθήκων αποφόρτισης

Ο κατασκευαστής να διαθέτει άδεια κατασκευής εξατομικευμένων ναρθήκων αποφόρτισης και πιστοποιημένες πρώτες ύλες για την κατασκευή ναρθήκων για διαβητικά πόδια.

Ο πάροχος κατά την εκτέλεση της συνταγής στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να δεσμεύεται με βεβαίωση ότι: ο νάρθηκας ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις στήριξης/αποφόρτισης/ακινητοποίησης του ασθενή και κατασκευάστηκε αφού προηγήθηκε ανάλυση βάδισης, στατικός και δυναμικός έλεγχος του ασθενή.

Διαβάστε την επιστολή εδώ

Καλωσήρθατε στον Γλυκό Πλανήτη!

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να μαθαίνετε όλα τα νέα μας!
Email address
First Name
Last Name
Secure and Spam free...