Επιστολή με θέμα: «Αίτημα συνάντησης για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με σακχαρώδη διαβήτη με τον ΕΟΠΥΥ» απέστειλε στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, κ. Παύλο Πολάκη, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ).

Όπως αναφέρει στην επιστολή της η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, την 1η Νοεμβρίου 2018 δημοσιεύτηκε και μπήκε σε εφαρμογή ο νέος τροποποιημένος Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ – ΦΕΚ 4898 Β’).

Ωστόσο, μέχρι και σήμερα εφαρμόζεται ο προηγούμενος ΕΚΠΥ του 2012 και η τροποποίηση αυτού το 2013, χωρίς να φαίνεται καμία προσπάθεια από πλευράς ΕΟΠΥΥ για την εφαρμογή του με την ενημέρωση των πληροφοριακών του συστημάτων και την ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται.

«Πραγματικά, αναρωτιόμαστε», τονίζει στην επιστολή της η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, «πόσος ακόμη χρόνος χρειάζεται για να μπει σε εφαρμογή ο νέος τροποποιημένος ΕΚΠΥ, για τον οποίο ουσιαστικά έχει δοθεί μία σιωπηλή, ανεπίσημη, παράταση με άγνωστη ημερομηνία τελικής εφαρμογής. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να συνεχίσουν οι άνθρωποι με σακχαρώδη διαβήτη να επιβαρύνονται οικονομικά σε θέματα που έχουν ήδη αντιμετωπιστεί και επιλυθεί με το νέο τροποποιημένο ΕΚΠΥ.

»Όπως καταλαβαίνετε και εσείς, η αγανάκτηση των ατόμων με διαβήτη είναι έκδηλη, όπως και η σύγχυσή τους για το τι τελικά ισχύει και τι όχι σε όλα τα θέματα που τους αφορούν και άπτονται του ΕΟΠΥΥ».

Και συνεχίζει: «Παράλληλα, ένα μεγάλο ζήτημα που έχει προκύψει από τη στιγμή της δημοσίευσης της απόφασης του ΕΟΠΥΥ με θέμα: «Επανακαθαρισμός τιμών αποζημίωσης σε αναλώσιμο υγειονομικό υλικό για πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη και μεσογειακή αναιμία» (ΦΕΚ 2181Β/27.6.2017 (Αριθμ. απόφ. 636/376/31-05-2017), στην οποία μειώθηκαν οι ανώτατες τιμές αποζημίωσης του αναλώσιμου διαβητολογικού υλικού, μέχρι και σήμερα οι άνθρωποι με σακχαρώδη διαβήτη έχουν αναλάβει το ρόλο του ελεγκτικού μηχανισμού, καθώς μερίδα των ιδιωτικών φαρμακείων χρεώνει επιπλέον χρήματα σε ανθρώπους που έχουν μηδενική συμμετοχή ή πέραν της νόμιμής τους συμμετοχής, γεγονός που αντιβαίνει στο νόμο.

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, ορίζονται τα εξής:

  1. Άρθρο 61 του νέου ΕΚΠΥ (ΦΕΚ 4898 Β’/1.11.2018) με τίτλο: «ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ» αναφέρει: «Οι δικαιούχοι δεν υποχρεούνται στην καταβολή πρόσθετης χρέωσης πέραν της νόμιμης συμμετοχής τους όπως προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό, για διαγνωστικές εξετάσεις, ιατροτεχνολογικά προϊόντα και υγειονομικό υλικό».
  2. Απόφαση του ΕΟΠΥΥ με θέμα: «Επανακαθαρισμός τιμών αποζημίωσης σε αναλώσιμο υγειονομικό υλικό για πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη και μεσογειακή αναιμία» (ΦΕΚ Β’ 2181/27.6.2017): «Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω τιμές είναι υποχρεωτικές για τους συμβαλλόμενους παρόχους και οποιαδήποτε μετακύλιση κόστους σε βάρος των ασφαλισμένων, αποτελεί παράβαση συμβατικών όρων και επισύρει τις σχετικές κυρώσεις».

Δυστυχώς, έχουμε φτάσει στο σημείο ο μόνος έλεγχος που πραγματοποιείται να είναι από τους ίδιους τους πάσχοντες, καθώς δεν έχουμε δει μέχρι στιγμής να υπάρχει μέριμνα από το ίδιο το κράτος για την πιστή εφαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας. Γεγονός, βέβαια είναι ότι, τις περισσότερες φορές, οι πάσχοντες, ειδικά στην Περιφέρεια, φοβούνται να καταγγείλουν εγγράφως τέτοιου είδους περιστατικά, καθώς δεν γνωρίζουν πώς και με ποιο τρόπο αυτά επιλύονται, αν επιλύονται. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει και στην περίπτωση ασφαλισμένης, η οποία προέβη σε καταγγελία και μέχρι στιγμής δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση για την πορεία αντιμετώπισης του συγκεκριμένου περιστατικού που αφορά δύο φαρμακεία στην Κρήτη.

Σε ό,τι αφορά τα διαβητικά θεραπευτικά υποδήματα, κατά τη διάρκεια της συνάντησής μας στις 19.6.2018, σας είχαμε εξηγήσει το πρόβλημα που υπάρχει στο θέμα αυτό και την επιβάρυνση πασχόντων στην υγεία τους από τη χορήγηση ακατάλληλων υποδημάτων, αλλά και την επιβάρυνση του ίδιου του ΕΟΠΥΥ. Επιπλέον, σας ενημερώσαμε ότι έχουμε στείλει επανειλημμένως τις προδιαγραφές που ισχύουν παγκοσμίως για τη χορήγηση των θεραπευτικών υποδημάτων, οι οποίες θα πρέπει να θεσπιστούν προκειμένου να συμβάλλουν σημαντικά στον άνθρωπο που πάσχει, αλλά και να υπάρχει εξοικονόμηση στο σύστημα Υγείας. Τότε, είχατε αποδεχτεί το αίτημα της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ και είχατε δεσμευτεί ότι αυτό θα προστεθεί ως Παράρτημα στο νέο ΕΚΠΥ, κάτι το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει, παρόλο που εκ νέου έχουμε στείλει, πέραν της μίας φοράς, στον ΕΟΠΥΥ τις διεθνείς προδιαγραφές.

Ένα ακόμη ζήτημα που απασχολεί τους ανθρώπους με σακχαρώδη διαβήτη είναι η καθυστέρηση έκδοσης σε ΦΕΚ των τιμών αποζημίωσης πανομοιότυπων προϊόντων, που είναι περισσότερο εξελιγμένα από άποψης ποιότητας και τα οποία δεν μεταβάλλουν την τιμή αποζημίωσης του ΕΟΠΥΥ. Μάλιστα, τα προϊόντα αυτά έχουν κατατεθεί εδώ και ένα εξάμηνο (από το Μάιο του 2018) και ακόμη δεν έχουν ενταχθεί στο σύστημα αποζημίωσης, καθώς καθυστερεί να δημοσιευτεί ΦΕΚ.  Με τον τρόπο αυτό, στερούμε από τους ανθρώπους με σακχαρώδη διαβήτη να έχουν πρόσβαση σε νεότερα και ποιοτικότερα τεχνολογικά υγειονομικά προϊόντα.

Επίσης, χρονοκαθυστέρηση παρατηρείται και στην υλοποίηση αποφάσεων, η διαδικασία των οποίων καθυστερεί αδικαιολόγητα και συγκεκριμένα αναφερόμαστε στο σύστημα στιγμιαίας παρακολούθησης γλυκόζης, Libre.

Από την άλλη, σε ό,τι αφορά την αποζημίωση νέων ιατροτεχνολογικών προϊόντων, τα οποία προβλέπονται στο νέο ΕΚΠΥ, ο οποίος τυπικά ισχύει από 1.11.2018, δεν έχει προβλεφτεί κανένα κονδύλι και αναρωτιόμαστε με ποιον τρόπο τελικά αυτά θα αποζημιώνονται ή αν τελικά οι πάσχοντες δεν θα έχουν καμία πρόσβαση σε αυτά, παρόλο που προβλέπονται από το νέο ΕΚΠΥ, όταν αυτός θα μπει ουσιαστικά σε εφαρμογή.

Τέλος, στις 19.10.2018 δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια η με αρ. ΑΔΑ: ΨΜ3ΜΟΞ7Μ-ΩΞΨ απόφαση 1105 του ΕΟΠΥΥ με θέμα: «Προσθήκη προϊόντων ιατροτεχνολογικού και υγειονομικού υλικού προς αποζημίωση, καθορισμός τιμών αποζημίωσής τους και καθορισμός τιμών κατηγορίας», η οποία περιελάμβανε πλήθος προβλημάτων. Παρά το γεγονός ότι στείλαμε τις παρατηρήσεις μας και λάβαμε τις διαβεβαιώσεις ότι αυτές είναι εύστοχες και μετά το σχετικό επανέλεγχο, αν έχουν γίνει αστοχίες, αυτές θα διορθωθούν, το ΦΕΚ δημοσιεύτηκε (ΦΕΚ 4888 Β’/1.11.2018) ως είχε και δεν έγινε καμία διόρθωση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο ΕΟΠΥΥ να επιβαρύνεται με λανθασμένες χρεώσεις.

Κύριε Υπουργέ,

Λόγω των ανωτέρω προβλημάτων, θα θέλαμε να αιτηθούμε μία συνάντηση μαζί σας, ιδανικά την 28η Νοεμβρίου 2018, στις 15:00 μ.μ., ώστε να συζητήσουμε τα ανωτέρω θέματα, προκειμένου να βρεθούν οι πιο πρόσφοροι τρόποι αντιμετώπισης προς όφελος των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη, αλλά και του ίδιου του ΕΟΠΥΥ και του συστήματος Υγείας».

Διαβάστε την επιστολή εδώ

Καλωσήρθατε στον Γλυκό Πλανήτη!

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να μαθαίνετε όλα τα νέα μας!
Email address
First Name
Last Name
Secure and Spam free...