Επιστολή στην Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Μερόπη Τζούφη με θέμα: «Θέματα συζήτησης και αναζήτησης λύσεων ενόψει της συνάντησης της 27ης Ιουνίου 2018» απέστειλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ) ενόψει της συνάντησης μαζί της παρουσία της συνεργάτιδας του Υπουργού Παιδείας, κ. Αλεξάνδρας Μηλιαρέση.

Στην επιστολή της η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ παραθέτει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης:

 1. Σχολικοί νοσηλευτές: Τα παιδιά με σακχαρώδη διαβήτη, σύμφωνα και με το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει, έχουν το δικαίωμα να υποστηρίζονται από σχολικό νοσηλευτή. Από τη σχολική χρονιά 2014 – 2015 έχουν ξεκινήσει να τοποθετούνται σχολικοί νοσηλευτές στα σχολεία, ωστόσο, υπάρχουν κάποια σημαντικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και έχουν ως εξής:
 • Αριθμός σχολικών νοσηλευτών που τοποθετούνται: Παρόλο που ο αριθμός των σχολικών νοσηλευτών αυξάνεται από χρόνο σε χρόνο, ωστόσο παραμένει ακόμη ανεπαρκής με αποτέλεσμα να μην καλύπτονται όλα τα παιδιά με σακχαρώδη διαβήτη. Ειδικά, αν ένα παιδί εμφανίσει διαβήτη κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, παρόλο που ο νόμος τού δίνει το δικαίωμα αίτησης για υποστήριξη από σχολικό νοσηλευτή, στην πραγματικότητα αυτό δεν ικανοποιείται.
 • Ωράριο Σχολικών Νοσηλευτών: Το ωράριο των σχολικών νοσηλευτών έχει δημιουργήσει διάφορα ζητήματα, τα οποία θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο διευκρινιστικών υπουργικών αποφάσεων ή εγκυκλίων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ζητήματα που προκύπτουν καθημερινά σε παιδιά με διαβήτη. Έχει παρατηρηθεί, για παράδειγμα, σε περιπτώσεις παιδιών που θέλουν να συμμετέχουν στο ολοήμερο σχολείο, ο σχολικός νοσηλευτής να μην υποστηρίζει το παιδί και κατά τη διάρκεια του ολοήμερου, καθώς είναι πέραν του ωραρίου του. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα παιδιά να αποκλείονται από τη δυνατότητα της παρακολούθησης του ολοήμερου σχολείου με συνέπεια να διαταράσσεται η καθημερινότητα της οικογένειας, στην περίπτωση που και οι δύο γονείς εργάζονται.
 • Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 1, ο σχολικός νοσηλευτής: «Υποστηρίζει τους μαθητές, για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης υποστήριξης, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τόσο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων όσο και κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, καθώς επίσης και σε όλες τις δραστηριότητες της σχολικής ζωής, όπως περιπάτους, διδακτικές επισκέψεις, εκδρομές και σε κάθε είδους εκδήλωση που οργανώνει το σχολείο» (ΦΕΚ 2038 Β’/5.6.2018). Επειδή, ακόμη και στο πρόσφατο παρελθόν, παρατηρήθηκαν φαινόμενα όπου σχολικοί νοσηλευτές δεν επιθυμούσαν, ως είχαν το δικαίωμα, να συμμετέχουν σε εκδρομές (μονοήμερες ή πολυήμερες), ειδικά αν υπερέβαινε το ωράριο εργασίας τους, δεν γίνεται από το συγκεκριμένο άρθρο ξεκάθαρο, αν η υποχρέωση του σχολικού νοσηλευτή να υποστηρίζει το μαθητή σε όλες τις δραστηριότητες του σχολείου, όπως είναι οι εκδρομές, έγκειται στη δική του επιθυμία ή όχι.
 • Εκπαίδευση Σχολικών Νοσηλευτών: Έχει σε πολλές περιπτώσεις παρατηρηθεί η τοποθέτηση σχολικών νοσηλευτών για την υποστήριξη μαθητών με σακχαρώδη διαβήτη, οι οποίοι είχαν παντελή άγνοια για την αντιμετώπιση διάφορων ζητημάτων που προέκυπταν στο μαθητή, όπως είναι η αντιμετώπιση της υπογλυκαιμίας. Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ έχει συγκεκριμένη και ολοκληρωμένη πρόταση σχετικά με την εκπαίδευση των σχολικών νοσηλευτών, η οποία μπορεί να γίνει με την εποπτεία του Υπουργείου, προκειμένου να έχει άμεσα και επιθυμητά αποτελέσματα.
 • Απαιτήσεις πρόσληψης σχολικών νοσηλευτών: Σκοπός της τοποθέτησης σχολικών νοσηλευτών στα σχολεία είναι η υποστήριξη του μαθητή με σακχαρώδη διαβήτη αναφορικά με τις ανάγκες της πάθησής του, κατά τη διάρκεια παραμονής του παιδιού στο σχολείο. Ωστόσο, στις πρόσκλησης για πρόληψη σχολικών νοσηλευτών απαιτείται, εκτός των άλλων, να έχουν «πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.». Το γεγονός αυτό αποτρέπει πολλούς νοσηλευτές ή επισκέπτες/-ιες Υγείας από το να δηλώσουν συμμετοχή, με αποτέλεσμα ο αριθμός των νοσηλευτών/επισκεπτών Υγείας να είναι κατά πολύ μικρότερος σε σχέσεις με τις απαιτήσεις που υπάρχουν σε κάθε σχολική χρονιά.
 • Ιδιωτικά σχολεία: Οι προσκλήσεις για την πρόληψη των σχολικών νοσηλευτών αφορούν μόνο τη δημόσια εκπαίδευση, ενώ, όπως μας πληροφόρησαν και από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου για την ιδιωτική εκπαίδευση, δεν υποχρεούται το κάθε ιδιωτικό σχολείο να έχει ιατρό ή σχολικό νοσηλευτή. 
 1. Εκπαιδευτικοί που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη: Δεν υπάρχει καμία μέριμνα από την Πολιτεία για εκπαιδευτικούς, αναπληρωτές ή μόνιμους, οι οποίοι πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη. Τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι εν λόγω εκπαιδευτικοί έχουν ως εξής:
 • Πρόσληψη Εκπαιδευτικών: Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ συντάσσεται με το αίτημα της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), η οποία επανειλημμένως έχει ζητήσει την ισχύ του νόμου 4440 και στην πρόσληψη εκπαιδευτικών.
 • Μεταθέσεις – Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών: Οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη χρήζουν καθημερινής φροντίδας για την αποτελεσματική διαχείριση της πάθησής τους. Η τοποθέτησή τους σε περιοχές που δεν υπάρχει νοσοκομείο με «Διαβητολογικό Κέντρο ή Ιατρείο» δημιουργεί ανασφάλεια, καθώς δεν τους δίνεται η δυνατότητα συστηματικής παρακολούθησης της πάθησής τους. Για τους λόγους αυτούς, θεωρούμε αναγκαία την αναθεώρηση του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/1996, εντάσσοντας σε αυτό και τα άτομα που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη, θέμα για το οποίο έχει γνωμοδοτήσει θετικά το ΚΕΣΥ από το 2016 (Αρ. 4/256/24.6.2016).
 • Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών: Τόσο οι αναπληρωτές, όσο και οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι ενήμεροι για την αντιμετώπιση των παιδιών με σακχαρώδη διαβήτη κατά τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος.
 1. Διατροφή παιδιών στα σχολεία: Ήδη σε αρκετά σχολεία εφαρμόζεται το πρόγραμμα δωρεάν σίτισης των παιδιών. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει αφενός να υπάρχει ειδική μέριμνα για τα παιδιά που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη και αφετέρου να πραγματοποιηθούν ενημερωτικές και διαδραστικές δραστηριότητες στα παιδιά με στόχο τη σημασία της υγιεινής διατροφής στη σωματική, νοητική και ψυχική υγεία των παιδιών. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση σχετικά με τα γεύματα που θα δοθούν στα παιδιά. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα τα διατροφικά στοιχεία του γεύματος ανά 100 γρ. προϊόντος, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω προβλήματα, όπως υπογλυκαιμίες ή υπεργλυκαιμίες από λανθασμένη δόση ινσουλίνης. Για τον ίδιο λόγο, θα πρέπει να υπάρχει και ενημέρωση για τα γεύματα της επόμενης ημέρας ή εβδομάδας.

«Κυρία Υπουργέ, αναμένουμε από εσάς και το Υπουργείο να δώσει άμεσα λύσεις σε όλα τα παραπάνω ζητήματα, τα οποία προσθέτουν επιπλέον εμπόδια στα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη» καταλήγει στην επιστολή της η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ.

Διαβάστε την επιστολή εδώ

Καλωσήρθατε στον Γλυκό Πλανήτη!

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να μαθαίνετε όλα τα νέα μας!
Email address
First Name
Last Name
Secure and Spam free...