Επιστολή με θέμα: «Ένταξη των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη στο πρόγραμμα χορήγησης επιταγών αγοράς βιβλίων έτους 2020» απέστειλε στον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ιωάννη Βρούτση, και στον υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ).

Στις 18 Μαΐου 2020, δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Κατάρτιση Προγράμματος χορήγησης επιταγών αγοράς βιβλίων έτους 2020» (ΦΕΚ 1887 Β’), στην οποία καθορίζεται η διαδικασία και οι δικαιούχοι του Προγράμματος. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τους ανθρώπους που πάσχουν από σοβαρές χρόνιες παθήσεις, όπως είναι και ο Σακχαρώδης Διαβήτης, παρόλο που είναι κοινά παραδεκτό ότι οι άνθρωποι αυτοί υφίστανται, λόγω της ύπαρξης της χρόνιας πάθησης, εργασιακό αποκλεισμό, με αποτέλεσμα μεγάλη πλειοψηφία αυτών αφενός να μην εργάζεται και αφετέρου να μη λαμβάνει κανένα επίδομα ανεργίας.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ ζητά την ένταξη των ανθρώπων με χρόνιες παθήσεις και/ή αναπηρίες, όπως είναι οι πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη, στους δικαιούχους του Προγράμματος χορήγησης επιταγών αγοράς βιβλίων για το έτος 2020 και προτείνει την τροποποίηση της παραγράφου 1, του άρθρου 2, ως εξής (βλ. έντονη γραμματοσειρά):

Άρθρο 2: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ / ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  1. Ως «Δικαιούχοι» του προγράμματος Επιταγών Αγοράς Βιβλίων έτους 2020 ορίζονται:

α) ασφαλισμένοι που πραγματοποίησαν ως εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος 50 ημέρες στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ με εισφορές υπέρ της Εργατικής Εστίας σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 1 του αρθρ. 3 του ν. 678/1977, ως ισχύει.

β) ασφαλισμένες που έλαβαν κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας του αρθρ. 142 του ν. 3655/2008, όπως ισχύει.

γ) ασφαλισμένοι που έλαβαν κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος τακτική επιδότηση ανεργίας με βάση τις κοινές περί ανεργίας διατάξεις του ΟΑΕΔ διάρκειας τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα),

δ) ασφαλισμένοι με ποσοστό αναπηρίας 50% οι οποίοι καταβάλλουν, μέσω της εργασίας τους, εισφορές υπέρ της Εργατικής Εστίας, ανεξαρτήτως ημερών εργασίας. Το ποσοστό αναπηρίας αποδεικνύεται με γνωμάτευση από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).

ε) άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.

στ) άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ, που έχουν συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών. 

«Οι πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη βιώνουν μια απαιτητική καθημερινότητα, λόγω της χρόνιας πάθησής τους, που στις παρούσες οικονομικές συγκυρίες γίνεται δυσκολότερη και πιεστικότερη σε κάθε επίπεδο!», τονίζει στην επιστολή της η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ και καταλήγει: «Η μέριμνα και η στήριξη της Πολιτείας στο προαναφερθέν ζήτημα θα είναι για όλους εμάς ιδιαίτερα σημαντική καθώς θα προσφέρει στους δικαιούχους συμπάσχοντές μας τη δυνατότητα για την ευκολότερη πρόσβαση στον χώρο των βιβλίων και κατ’ επέκταση στη γνώση και την ενημέρωση!».

Διαβάστε την επιστολή εδώ

Καλωσήρθατε στον Γλυκό Πλανήτη!

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να μαθαίνετε όλα τα νέα μας!
Email address
First Name
Last Name
Secure and Spam free...